PZK OT 06
¦LˇSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

Spotkanie w Frensztacie

21-04-2017
Nasi koledzy OK2VXV, OK2VFS i OK2SVA serdecznie zapraszaj± na coroczne spotkanie
radioamatorów poł
±czone z giełd± (mozna kupić i sprzedać wszystko).
....

Miejsce spotkania to Frenstat pod Radhostem ul. Kri
Ŝikowa w gimnazjum.
Data 29-04-2017 od godz. 7:00 do 14:00 (dojazd z Polski: Cieszyn, Czeski Cieszyn FrydekMistek, Frydlant nad Ostravici i Frenstat). GPS 49.32’37.8N , 18.12’25.4E . Uwaga po trasie
s
± płatne autostrady mozna je omin±ć.
info Janek SQ9DXT