PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

AKCJA DYPLOMOWA " I Powstanie Śląskie"

04-08-2019

DYPLOMY do pobrania:  ....DYPLOMY do pobrania:  
https://logsp.pzk.org.pl/a/ps1919/index.php"KU CHWALE TYM, KTÓRZY PRZELEWAJĄC WŁASNĄ KREW W WALKACH O POWRÓT GÓRNEGO ŚLĄSKA DO MACIERZY NIE WAHALI SIĘ ZŁOŻYĆ W OFIERZE SWEGO ŻYCIA."

W celu upamiętnienia tych historycznych wydarzeo, z inicjatywy Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach, przy współudziale Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK w Pszowie, Klubu Ligi Obrony Kraju SP9KDU w Tarnowskich Górach, HKŁ Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego - SP9ZHP oraz Harcerskiego Klubu Łączności SP9ZHR

organizowana jest od 15 sierpnia (00:00 UTC) do 15 września 2019 r. (23:59 UTC) krótkofalarska akcja dyplomowa pod nazwą: „I Powstanie Śląskie” *


Akcja polega na nawiązaniu w tym okresie łączności z następującymi stacjami okolicznościowymi:


3Z1919PS,    QSL via OT-06
HF1919PS,
    QSL via OT-29
SN1919PS,   
QSL via OT-06
SO1919PS,   
QSL via OT-29
SP1919PS,   
QSL via OT-06
SQ1919PS.   
QSL via OT-31


Pelny tekst Regulaminu (PL)

EN version

Powstania Śląskie z Wikipedii

Silesian Uprisings