PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

Czy możliwe są giełdy krótkofalarskie w Siemianowicach Śl. ?

27-01-2020
Kilka dni temu na stronie klubowej SP9KJM ukazał się mój tekst w sprawie ewentualnego zorganizowania giełd krótkofalarskich w Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl. 

Kilka dni temu na stronie klubowej SP9KJM ukazał się mój tekst w sprawie ewentualnego zorganizowania giełd krótkofalarskich w Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl.

Informację tę zamieściłem również na swoim profilu, a także na profilu klubowym Facebooka. Reakcja w tej sprawie była natychmiastowa, bowiem w ciągu doby odezwało się wiele osób zainteresowanych zorganizowaniem giełd. Również w kilku rozmowach telefonicznych osoby dzwoniące opowiadały się za zorganizowaniem giełd.

Czekamy zatem na reakcję w tej sprawie członków Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach i wypowiedzenie się w tej sprawie. Decyzja należy bowiem do miejscowego środowiska krótkofalowców.

1 lutego br. tj. w czasie Zebrania Sprawozdawczego OT 06 PZK, które będzie miało miejsce w Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl. o fakcie tym przypomnimy członkom Oddziału i być może uda się ustalić terminarz giełd.

Jeśli będzie wola miejscowego środowiska krótkofalarskiego, to zespół klubowy SP9KJM w Siemianowicach Śl. będzie w stanie zorganizować takie giełdy.

Info: Tadeusz SP9HQJ