PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

Po Walnym Zebraniu Śląskiego OT-06 PZK

03-02-2020
Walne Zebranie Sprawozdawcze Śląskiego Oddziału Terenowego OT-06 PZK odbyło się 1 lutego 2020 r. w siedzibie OT-06 w Domu Kultury "Chemik" w Siemianowicach Śląskich

Walne Zebranie Sprawozdawcze Śląskiego Oddziału Terenowego OT-06 PZK odbyło się 1 lutego 2020 r. w siedzibie OT-06 w Domu Kultury "Chemik" w Siemianowicach Śląskich.

W zebraniu uczestniczyło 28 członków OT-06 PZK, co stanowi 14% ogółu Członków OT-06. 

Gościem zebrania był prezes PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF. 

Zarząd OT-06, w składzie prezes Marek Nieznalski SP9HTY, sekretarz Henryk Jegła SP9FHZ i skarbnik Artur Służałek SQ9BDB przestawili sprawozdania z pracy oddziału, stan finansów, obrót kart QSL w ostatnich 2 latach, oraz plany i zamierzenia na kolejne 2 lata.

Następnie uczestnicy zebrania dokonali wyboru nowych delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK.

Delegatami na Zjazd Krajowy Delegatów PZK zostali wybrani:
SP9HTY Marek Nieznalski
SQ9BDB Artur Służałek

Zastępcami Członków zostali:
SP9FHZ Henryk Jegła 
SQ9DXT Jan Madecki


VY 73
Artur SQ9BDB - skarbnik OT-06