PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

AKCJA DYPLOMOWA "95 LAT POLSKIEGO RADIA KATOWICE"

11-11-2022
"95 lat Polskiego Radia Katowice”.
Krótkofalarska akcja dyplomowa została zorganizowana dla upamiętnienia powstania Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach. ....

Akcja dyplomowa powstała pod patronatem Polskiego Radia Katowice z inicjatywy Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach i stacji oddziałowej SP9PNB przy współudziale: Radioklubu SP9KJU w Raciborzu, Klubu SP9PKM w Pszowie, Klubu Śląska Cieszyńskiego SP9SCI w Cieszynie oraz stacji indywidualnych Mariusza SP9MRP oraz Roberta SQ9FMU i będzie trwać od 26 listopada 00:01 UTC do 11 grudnia 2022 r. 23:59 UTC.

Polega ona na nawiązaniu łączności z następującymi stacjami okolicznościowymi:
3Z95PRK HF95PRK SN95PRK SO95PRK SP95PRK SQ95PRK.


Aktywność od 26 listopada 2022 (00:00 UTC) do 11 grudnia 2022 (23:59 UTC).

Stacje pracujące z okazji 95 lecia Polskiego Radia Katowice
w dniach od 26.11.2022 do 11.12.2022

3Z95PRK     QSL via   SP9MRP   PZK  OT-06
HF95PRK     QSL via   SP9KJU    PZK  OT-31
SN95PRK     QSL via   SQ9FMU  PZK  OT-06
SO95PRK     QSL via   SP9SCI    PZK  OT-50
SP95PRK      QSL via   SP9PNB   PZK  OT-06
SQ95PRK     QSL via   SP9PKM   PZK  OT-31

REGULAMIN : Akcja dyplomowa "95 lat Polskiego Radia Katowice"  

RULES: Award "95 Years of the Polish Radio Katowice" 

DYPLOMY DO POBRANIA NA STRONIE LOGSP