PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

24. spotkanie integracyjne SP/OK/OM w Tyrze

17-10-2017
24. międzynarodowe  spotkanie integracyjne w gospodzie „U Liberdy” Tyrze koło Trzyńca w Czechach z 14 października 2017 roku przeszło już do historii
...

Tym razem na spotkanie zawitało ponad 60 osób, a zdecydowaną większość stanowili Polacy. Niezawodny, jak zwykle, Janek OK2BIQ i tym razem nie zawiódł sprawdzając się w roli niezwykłego integratora środowiska krótkofalowców polskich, czeskich i słowackich. Coroczne spotkania odbiegają nieco od tradycyjnych spotkań, jakie mają miejsce na ŁOŚ, na Kopie Biskupiej czy w innych miejscach. Formuła corocznych spotkań w Tyrze to najogólniej mówiąc typowe spotkania towarzyskie, gdzie nie ma górnolotnych przemówień, odczytów, prelekcji czy warsztatów, a jest jedynie miejsce na osobiste spotkania, wymianę informacji i doświadczeń. To uczestnicy spotkania w wąskich gronach decydują o sposobie komunikacji między sobą, a czeskie piwo np. Zlatyj Bażant albo znana w Czechach Becherovka rozwiązuje języki uczestnikom spotkania, zbliża narody i zanika bariera językowa..

 

     Tak było również i w tym roku. Nie mniej jednak uczestnicy spotkania  zapamiętali wystąpienie znanego krótkofalowca – podróżnika Przemka SP7VC, który w sposób niezwykle barwny opowiadał o swych licznych wyprawach w różne zakątki świata. Uczestnicy spotkania niezwykle gromko zareagowali na odznaczenie Janka OK2BIQ dyplomem okolicznościowym, jaki w imieniu polskich krótkofalowców wręczył Jankowi wiceprezes PZK Tadeusz SP9HQJ za wieloletnią działalność i szczególne zasługi na rzecz integracji środowisk krótkofalowców czeskich, słowackich i polskich. Nie obyło się również od zrobienia sobie wspólnego zdjęcia.

 

     Drogi Janku OK2BIQ : nadal rób swoje tzn. integruj nasze międzynarodowe środowiska krótkofalarskie z pożytkiem dla nas wszystkich. Tą drogą dziękuję również Jankowi SQ9DXT, który od lat doskonale spisuje się w roli współorganizatora spotkań.

GALERIA ZDJĘĆ

Info : Tadeusz SP9HQJ