PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 


Składki PZK na rok 2017Informuję, że składki członkowskie "bydgoskie" PZK w roku 2017 nie ulegają zmianie.


Wysokość składek jest taka sama, jak w latach ubiegłych i jest zgodna z uchwałą nr 499/01/2011 z dnia 3 września 2011.

Okres składkowy na rok 2017 zostaje otwarty z dniem 24.10.2016 roku, składki na 1 półrocze lub cały rok 2017 można już opłacać.

Uwaga: integralną częścią składki PZK jest składka oddziałowa, której wysokość ustalana jest uchwałą Walnego Zebrania każdego z osobna Oddziału Terenowego PZK.

Marek Suwalski SP5LS, skarbnik PZK

*Regulaminowy termin opłacania składek za I-sze półrocze 2017 lub cały rok to: 14.01.2017 r.
Poniżej kopia uchwały nr 499/01/11 z dnia 3 września 2011 z wysokością składek.

Lp Rodzaj składki - opis
1. Składka wpisowa 10,00 zł
2. Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 20,00 zł
3. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 60,00 zł
4. Składka dla członka zwyczajnego 90,00 zł
5. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat 20,00 zł
6. Składka dla członka wspomagającego 10 zł
7. Kluby zarejestrowane w OT PZK 0,00 zł


Składka oddziałowa płatna w całości jednorazowo, w wysokości 30 zł na rok.


Zsumowaną kwotę należy wpłacić na konto:

Śląski Oddział Terenowy OT-06 PZK

Nr: 44 2030 0045 1110 0000 0409 4750

z dopiskiem: ZNAK WYWOŁAWCZY, imię i nazwisko, za jaki okres wpłata opiewa,
rok urodzenia oraz przy zniżkowej składce obowiązkowo proszę podać rok urodzenia.


VY 73

Artur SQ9BDB

Skarbnik OT-06