PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

Nowe formularze do przekazania 1%

17-02-2019
Na stronie Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów RP podano informację o sposobie przekazania 1% podatku za 2018 rok przez emerytów i rencistów. Link do portalu https://podatki.gov.pl/pit/pit-op/
PIT-OP

PIT-OP to oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (OPP).
Kto może złożyć oświadczenie PIT-OP

Możesz przekazać 1% podatku dla wybranej przez siebie OPP za pomocą PIT-OP, jeśli:

  • jesteś emerytem lub rencistą,
  • dostałeś od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A za 2018 r.,
  • nie uzyskałeś w 2018 r. innych dochodów, które powinieneś wykazać w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-37 albo PIT-36.

Dlaczego warto złożyć oświadczenie PIT-OP

W poprzednich latach, jeśli dostałeś od organu rentowego rozliczenie na formularzu PIT-40A i chciałeś przekazać 1% podatku, musiałeś wypełnić całe zeznanie podatkowe. Teraz wystarczy złożyć krótkie oświadczenie PIT-OP. Oszczędzisz czas i zmniejszysz ryzyko popełnienia błędów w zeznaniu rocznym, które wynikają choćby z przepisywania danych z informacji PIT-40A od organu rentowego czy błędów rachunkowych. W oświadczeniu PIT-OP wskazujesz tylko numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego tej OPP, której chcesz przekazać 1% swojego podatku. I tyle - resztę za ciebie zrobi urząd skarbowy.
Kiedy złożyć oświadczenie PIT-OP

Od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 r.
Formularze

PIT-OP złożysz w formie elektronicznej lub papierowej na poniższych formularzach:


Więcej informacji na temat elektronicznej wysyłki PIT-OP znajdziesz w sekcji Pytania i odpowiedzi , dostępnej w panelu bocznym Portalu Podatkowego. 
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. r11; Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2018 poz. 800, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2018 poz. 200, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy r11; Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 2017 poz. 528)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (Dz.U. 2017 poz. 539)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. 2017 poz. 1802)

Informacja pobrana z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów RP