PZK OT 06
¦LˇSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 PISANKA WIELKANOCNASP9 VHF CONTEST

 

RATOWNICTWO GÓRNICZEBARBÓRKA


 

KONKURS RADIOWY "60-LECIE ¦KK 1998"

Wyniki - 60-Lecie ¦KK 1998


„MEMORIAŁ SP9AAB – 1999 R.”

Wyniki - Memoriał SP9AAB 1999


KONKURS RADIOWY "Memoriał SP9AAB 2000"

Wyniki - Memoriał SP9AAB 2000


85 lat D±browy Górniczej 2001

Wyniki - 85 lat D±browy Górniczej 2001

Wyniki - DNI DˇBROWY GÓRNICZEJ