PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

SP9REV sk

19-04-2017
Po długiej chorobie zmarł w szpitalu kolega Jacek Dziechciarczyk SP9REV. Wielu kolegów pewnie pamięta Jacka, gdyż często był aktywny ze swojego letniego QTH – z Tabaszowej nad jeziorem Rożnowskim.
Cześć jego pamięci!