PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

WYNIKI ZAWODÓW "PISANKA" 2019

29-04-2019
WYNIKI ZAWODÓW  /  DYPLOMY DO POBRANIA

"O PISANKĘ WIELKANOCNĄ 2019"

WYNIKI ZAWODÓW 

"O PISANKĘ WIELKANOCNĄ 2019"


CZĘŚĆ  HF


CZĘŚĆ VHF


DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W ZAWODACH!


DYPLOMY DO POBRANIA POD MAŁĄ IKONĄ "DYPLOMU" W POSZCZEGÓLNYCH KLASYFIKACJACH. 
NIE W "REZULTATACH GLOBALNYCH".Zwracamy uwagę na błędy popełniane i zamieszczane w logach.

Pomyłki najczęstsze:  pisownia V – W, pisownia U – V, pisownia O - 0 (zero), pisownia H - 5 (pięć), pisownia X - K.

Zamiana sufiksów SQ na SP, SO na SQ, SO na SP. 

Pomyłki w okręgach korespondentów: 3 zamiast 2, 5 zamiast 4.

Zamiana literek w grupach kontrolnych:  np. CB na BC, GV na VG.

Zamiana literek w lokatorach: JO90 na JN90, JN99 na JO99.

 

Błędnie zapisana kategoria zawodów. Lterka np. "A"  i nic więcej!!
Żadne "single operator", żadne "ssb", zadne "UKF"!!

Błędna data zawodów, w przypadku przepisywania z kartki na drugi dzień.


Prosimy logować wyłącznie w czasie UTC, po uprzednim sprawdzeniu czasu systemowego i w programie logującym.

Prosimy zawsze przed wysłaniem, sprawdzać log w Notatniku w celu wyłapania ewentualnych błędów (Total Commander, klawisz F4).


I najważniejsze:  prosimy czytać regulamin przed zawodami, a nie po.Komisja Zawodów.