PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

Zawody "BARBÓRKA 2019"

23-11-2019
Zapraszamy do udziału w Zawodach "BARBÓRKA 2019"....

LOGI wyłącznie na adres:  zawody@pzk.katowice.pl

Zapraszamy do udziału w Zawodach "BARBÓRKA 2019"

część HF: 4 grudnia 2019 (środa)
emisje: CW, SSB od god. 15:30 do 16:59 UTC 
emisja: PSK63 od godz.17:00 do 17:29 UTC 
emisja: RTTY od godz 17:30 do 17:59 UTC

część VHF: 4 grudnia 2019 r,
od 19.00 do 20.59 UTC (20.00 do 21.59 lokal).


LOGI prosimy wysyłać wyłącznie na adres:  
zawody@pzk.katowice.pl

Link do Zawodów: link

-----------------------------------------------------------------------------

Stan logów na 2019-12-06, godzina 19.00 UTC:

HF - 112

DIGI - 17

VHF - 58

------------------------------------------------------------------------------

UWAGA: 

Platforma LOGSP to twór MARTWY !!

Działa tylko siłą rozpędu, nic więcej.

Jak Organizatorzy, w momencie zauważenie literówek, nie mogliśmy podmienić Regulaminu, 
a jak się okazało później, że nie można pobrać logów, to zmieniliśmy adres wysyłania logów na zawody@pzk.katowice.pl

-------------------------------------------------------------------------------


Zwracamy uwagę na błędy popełniane i zamieszczane w logach.

Pomyłki najczęstsze:  pisownia V – W, pisownia U – V, pisownia O - 0 (zero), pisownia H - 5 (pięć), pisownia X - K.

Zamiana sufiksów SQ na SP, SO na SQ, SO na SP. 

Pomyłki w okręgach korespondentów: 3 zamiast 2, 5 zamiast 4.

Zamiana literek w grupach kontrolnych:  np. DG na GD, B na ... .

Zamiana literek w lokatorach: JO90 na JN90, JN99 na JO99.

 

Błędnie zapisana kategoria zawodów. Lterka np. "A"  i nic więcej!!
Żadne "single operator", żadne "ssb", zadne "UKF"!!

Błędna data zawodów, w przypadku przepisywania z kartki na drugi dzień.


Prosimy logować wyłącznie w czasie UTC, po uprzednim sprawdzeniu czasu systemowego i w programie logującym.

Prosimy zawsze przed wysłaniem, sprawdzać log w Notatniku w celu wyłapania ewentualnych błędów (Total Commander, klawisz F4).


I najważniejsze:  prosimy czytać regulamin przed zawodami, a nie po.

Komisja Zawodów
Marek SP9HTY, Artur SQ9BDB

---------------------------------------------------------------------------------