PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

Walne Zebranie OT-06 - 2020-02-01

26-01-2020

W dniu 01 lutego 2020r. (sobota) o godzinie 10:00 (w drugim terminie o godz. 10:30) w siedzibie Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Domu Kultury „ Chemik”  w Siemianowicach Śląskich ul. Niepodległości  51, odbędzie się Walne Zebranie Członków Śląskiego Oddziału Terenowego PZK


W dniu 01 lutego 2020r. (sobota) o godzinie 10:00 (w drugim terminie o godz. 10:30) w siedzibie Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Domu Kultury „ Chemik”  w Siemianowicach Śląskich ul. Niepodległości  51, odbędzie się Walne Zebranie Członków Śląskiego Oddziału Terenowego PZK.

Tematy zabrania:

1.      Sprawozdanie z działalności Zarządu Śl. OT PZK.

2.      Wybór delegatów OT-06 na Krajowy Zjazd Delegatów PZK oraz zastępców delegatów

3.      Wybór członka ZG PZK oraz Jego zastępcy

Zapraszam wszystkich członków naszego oddziału.


Wśród wszystkich uczestników zostanie rozlosowany upominek – 1000 kart QSLZgodnie z Ordynacją Wyborczą na XXVI KZD uchwaloną przez ZG PZK
w dniu 15 czerwca 2019 roku, podczas Zebrania zostanie wybrany Delegat lub delegaci na XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK, który odbędzie się w czerwcu 2020 roku.PLAN ZEBRANIA.

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Powitanie przybyłych członków OT-06.

3. Uczczenie chwilą ciszy Kolegów SK.

4. Powołanie protokólanta

5. Wybór Komisji Mandatowej / 2 osoby/ – ogłoszenie prawomocności WZ OT-06

6. Wybór przewodniczącego zebrania.

7. Przedstawienie porządku obrad i poddanie pod głosowanie.

8. Wybór Komisji  Skrutacyjnej – 2 osoby

9. Sprawozdanie poszczególnych członków Zarządu,

            - Prezesa – SP9HTY

            - Skarbnika i QSL Menagera – SQ9BDB

             -  Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Rozpoczęcie procedury wyborczej Delegatów na KZD PZK

                    - Omówienie procedury wyborczej

                    - wnoszenie uwag.

- przegłosowanie porządku wyborów.

- zgłaszanie kandydatur  na delegatów na KZD PZK ( 2 osoby + 1 zastępca) i pytania   do                                                                                                              kandydatów.

- zamknięcie listy.

- głosowanie tajne.

- Ogłoszenie wyników wyborów.

11. Rozpoczęcie procedury wyborczej członka ZG PZK

- Omówienie procedury wyborczej

                   -wnoszenie uwag.

                   - przegłosowanie porządku wyborów.

- zgłaszanie kandydatur  na członka ZG PZK ( 1 osoby + 1 zastępca) i pytania   do  kandydatów.

- zamknięcie listy.

- głosowanie tajne.

- Ogłoszenie wyników wyborów.

12. Podpisanie protokołów .

13. Losowanie upominku

14. Podziękowanie uczestnikom za udział

15. Zakończenie zebrania