PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

SN2020PZK QRT

05-02-2020

SN2020PZK  QSL via SP9PNB, PZK  buro #06 ....

Stacja okolicznościowa przeprowadziła ponad 6 tyś. QSO.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom.

EGULAMIN DYPLOMU

„90 LAT PZK I 95 LAT IARU”

1. Nazwa dyplomu: „90 lecie powstania PZK i 95 lecie powstania IARU”.

2. Cel: uczczenie 90 rocznicy powstania PZK i 95 rocznicy powstania IARU, popularyzacja łączności amatorskiej i krótkofalarstwa.

3. Organizator: Polski Związek Krótkofalowców.

4. Patronat: Redakcja magazynu "Świat Radio", Redakcja "MK QTC".

5. Termin akcji radiowej: od 1 lutego 00:00 UTC do 1 marca 2020 roku 23:00 UTC.

6. Pasma od 160 do 10 m, emisje: Phone, CW, Digi (zgodnie z bandplanem). Punktowane są łączności na każdym z tych pasm, każdą wyżej wymienioną emisją. Łączności powtórzone (na tym samym paśmie, tą samą emisją) nie są punktowane. Emisje typu AM, SSB, FM traktujemy jako jedna emisja Phone, a wszystkie emisje cyfrowe typu RTTY, PSK31, PSK63, FT4, FT8 traktujemy jako jedna emisja Digi.

7. Stacje okolicznościowe organizatora biorące udział w akcji dyplomowej: 3Z90PZK, 3Z95IARU, HF2020PZK, HF90PZK, HF95IARU, SN2020PZK, SN90PZK, SN95IARU, SO90PZK, SO95IARU, SP90PZK, SP95IARU, SQ90PZK, SQ95IARU.

8. Punktacja: Stacje z SP muszą zdobyć minimum 90 punktów, EU – 63 punktów, stacje DX 27 punktów.

9. SWL: Dyplom jest dostępny również dla stacji SWL na tych samych zasadach (SP/EU/DX) po przesłaniu zgłoszenia w formie dziennika nasłuchów elektronicznie na adres (Managera Akcji dyplomowej). Zgłoszenie musi zawierać adres e-mailowy zgłaszającego w celu przesłania dyplomu.

10. Zgłoszenie na dyplom: Wymagana jest forma elektroniczna poprzez e-aplikację ze strony www.90.pzk.org.pl do dnia 30 czerwca 2020.

11. Award Manager dyplomu „90 lat PZK i 95 lat IARU”: Hubert Marcinek SP9MDY sp9mdy@interia.pl.

12. Project Technical Manager: Roman SQ2RH.

13. Potwierdzenia łączności w formie kart QSL via biuro lub według informacji na stronach poszczególnych stacji na www.qrz.com . Weryfikacja zgłoszonych łączności i zdobytych punktów oraz generowanie dyplomów następuje w oparciu o platformę informatyczną organizatora dostępną pod adresem http://www.90.pzk.org.pl.

14. Dla najaktywniejszych stacji: SP, EU oraz DX Prezes PZK ufunduje specjalne wyróżnienia w postaci grawertonów (liczy się liczba punktów, jeżeli będą jednakowe ilości punktów, to liczy się krótszy czas zdobycia).

15. Dyplom „90 lecie powstania PZK i 95 lecie powstania IARU” wydawany będzie tylko w wersji elektronicznej nieodpłatnie.


Hubert SP9MDY.SP9HTY Marek  SQ9BDB Artur - SP9PNB