PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

Zebranie Zarządu OT-06

21-09-2020

W dniu 3 października 2020 roku.....

Zebranie Zarządu OT-06 odbędzie się w Domu Kultury "Chemik"
o godzinie 10.00 .

Tematy zebrania:
1. Sprawy bieżące z działalności Oddziału.
2. Sprawy finansowe i przeliminarz na rok 2021.
3. Podsumowanie Akcji Dyplomowej "II Powstanie Śląskie".
Wręczenie pucharów i dyplomów dla współorganizatorów i uczestników.
4. Podsumowanie Zawodów SP9-VHF-C

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Podcas spotkanie będzie czynne BIURO QSL


Prezes OT-06

Marek SP9HTY