PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

Stacja 3Z150MPR czynna w eterze.

13-10-2020
Od 15 października do 30 listopada br. będzie aktywna z Klubu SP9KDU w Tarnowskich Górach stacja 3Z15ØMPR....

Od 15 października do 30 listopada br. będzie aktywna z Klubu SP9KDU w Tarnowskich Górach stacja 3Z15ØMPR.

QSL via SP9KDU via biuro nr 06.

W tym roku Muzeum Polskie w Rapperswilu (Szwajcaria) obchodzi 150 rocznicę powołania.Przed 150 laty na zamku w Rapperswilu zostało założone Muzeum Narodowe Polskie. Fundatorem Muzeum był Władysław hr. Plater. Muzeum na przestrzeni lat funkcjonowało w trzech formach: Muzeum Narodowe Polskie, Muzeum Polski Współczesnej i obecne już od 66 lat Muzeum Polskie. Muzeum stało się centrum życia politycznego i kulturalnego polskiej Emigracji.

Zgodnie z maksymą wypisaną na Kolumnie przed wejściem do zamku: „Magna Res Libertas - Wolność jest rzeczą wielką”, muzeum informowało zawsze o prawdziwej historii Polski. Działalność przez tyle lat Muzeum Polskiego w Rapperswilu świadczy o patriotyzmie i ofiarności Polaków żyjących na Emigracji oraz przychylności społeczności Szwajcarskiej.

Robert SQ9FMU