PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

Zawody "PISANKA WIELKANOCNA 2021"

21-03-2021
Zapraszamy Koleżanki i Kolegów do udziału w Zawodach "Pisanka Wielkanocna 2021" ....

ZAWODY "PISANKA WIELKANOCNA 2021"

LOGI  wyłącznie na adres:   zawody@pzk.katowice.pl

-----------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w Zawodach "PISANKA WIELKANOCNA"

część HF:  05 Kwietnia 2020 (poniedziałek)
od 16.00 do 16.59 UTC (18.00 do 18.59 lokal).

część VHF: 05 kwietnia 2020 (poniedziałek)
od 18.00 do 18.59 UTC (20.00 do 20.59 lokal).


LOGI prosimy wysyłać wyłącznie na adres:  zawody@pzk.katowice.pl

Link do Regulaminu Zawodów: link


-----------------------------------------------------------------------------

Adres wysyłania logów:  zawody@pzk.katowice.pl

-------------------------------------------------------------------------------


Zwracamy uwagę na błędy popełniane i zamieszczane w logach.


Błędnie zapisana kategoria zawodów. Literka np. "A"  i nic więcej!!

Żadne "single operator", żadne "ssb", żadne "UKF"!!


Pomyłki najczęstsze:  pisownia V – W, pisownia U – V, pisownia O - 0 (zero), pisownia H - 5 (pięć), pisownia X - K.

Zamiana sufiksów SQ na SP, SO na SQ, SO na SP. 

Pomyłki w okręgach korespondentów: 3 zamiast 2, 5 zamiast 4.

Zamiana literek w grupach kontrolnych:  np. DG na GD, BC na CB .

Zamiana literek w lokatorach: JO90 na JN90, JN99 na JO99.

 

Błędna data zawodów, w przypadku przepisywania z kartki na drugi dzień.


Prosimy logować wyłącznie w czasie UTC, po uprzednim sprawdzeniu czasu systemowego i w programie logującym.

Prosimy zawsze przed wysłaniem, sprawdzać log w Notatniku w celu wyłapania ewentualnych błędów (Total Commander, klawisz F4).


I najważniejsze:  prosimy czytać regulamin przed zawodami, a nie po.

Komisja Zawodów
Marek SP9HTY, Artur SQ9BDB