PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

AKCJA DYPLOMOWA

17-08-2021
W związku z organizowanym XVI Beskidzkim Piknikiem Eterowym w Zarzeczu nad Jeziorem Żywieckim klub SP9PSB przy współpracy z Bronkiem SP9WZO oraz OT-06 PZK (Henryk SP9FHZ) organizuje akcję dyplomową w dniach 21-26.08.2021 r. ....

Za pierwsze miejsca przewidziane zostały puchary oraz dyplomy w wersji papierowej. Za pozostałe miejsca zostaną wygenerowane dyplomy w formie elektronicznej, które będą do pobrania ze strony klubowej od 30.08.2021 r.

Zapraszamy wszystkich do udziału.

Józef SQ9EJ Prezes SP9PSB
Regulamin akcji dyplomowej
XVI Beskidzki Piknik Eterowy Zarzecze nad Jeziorem Żywieckim

1. Cel: eterowe spotkanie się z krótkofalowcami z okolic Jeziora Żywieckiego.

2. Organizatorzy: Żywiecki Klub Krótkofalowców SP9PSB i Henryk SP9FHZ, przy wsparciu zaprzyjaźnionych krótkofalowców.

3. Termin: 21.08.2021 (sobota) do 26.08.2021 (czwartek).

4. Pasmo: 80 m emisja SSB, CW i FT8 oraz 2 m emisja FM.

5. Wywołanie: SSB, FM - "Beskidzki Piknik Eterowy”, CW-„Piknik”, FT8–„BP” i poprzez dxclaster.

6. Uczestnicy akcji nawiązują łączności ze stacjami aktywatorów Dyplomu. Łączność z tym samym aktywatorem może być powtórzona w dniu następnym lub w tym samym, ale na innym paśmie lub inną emisją.

7. Każdy operator przydziela 1 punkt za QSO.

8. Wykaz aktywatorów Dyplomu: Klub SP9PSB, Staszek SP9FVO, Mateusz SP9MX, Bronek SP9WZO, Wojtek SQ9DHP, Józek SQ9EJ, Mirek SQ9JXF.

9. Każdy uczestnik musi wykonać QSO z co najmniej trzema aktywatorami. Korespondent z SP, który zgromadzi minimum 5 punktów, a reszta świata 3 punkty, otrzyma dyplom elektroniczny.
Rozliczenie punktów nastąpi wg logów organizatora.
Nie będzie okolicznościowej karty QSL.

10. Korespondenci z SP i z reszty świata za pierwsze trzy miejsca otrzymają dyplom papierowy, a za pierwsze miejsca będą przyznane puchary.

11. Dyplom elektroniczny będzie można pobrać ze strony www.sp9psb.pl
od dnia 30.08.2021 r.

12. Nasłuchowcy mogą otrzymać dyplom elektroniczny po wysłaniu logu na adres: sp9psb@op.pl


Żywiec, dnia 10.08.2021 r.
Henryk SP9FHZ,
Józef SQ9EJ,
Bronek SP9WZO.