PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2022

21-12-2021
Na podstawie Statutu PZK §35 pkt. 4a i 5 oraz zgodnie z uchwałą z dnia 17.12.2021 r. zarządu OT-06, zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach w dniu 26 lutego 2022 r. (sobota) o godz. 10.00 (I termin), o godz. 10.15 (II termin) w Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śląskich, ul Niepodległości 51. ....

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Powitanie przybyłych członków OT-06.

3. Uczczenie chwilą ciszy Kolegów SK.

4. Podziękowanie / wręczenie pucharu dla Kol Tadeusza SP9TBT za aktywne promowanie stacji SP9PNB na falach eteru.

5. Wybór przewodniczącego zebrania.

6. Przedstawienie porządku obrad i poddanie pod głosowanie.

7. Wybór Komisji roboczych oraz protokólanta.

- Komisja Mandatowa – 2 osoby

- Komisja Skrutacyjna – 2 osoby

- Protokolant – 1 osoba

 9.  Sprawozdanie poszczególnych członków Zarządu,

            - Prezesa – SP9HTY

            - Skarbnika i QSL Menagera – SQ9BDB

10. Sprawozdanie OKR.

11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

12. Wybory Zarządu OT 06

             -głosowanie porządku wyborów.

             -zgłaszanie kandydatur  na oraz pytania do  kandydatów.

             - zamknięcie listy.

             - głosowanie tajne.

             -ogłoszenie wyników głosowania

 

13. Wybory Oddziałowej Komisji Rewizyjnej OT 06

             - głosowanie porządku wyborów.

             - zgłaszanie kandydatur  na oraz pytania do  kandydatów.

             - zamknięcie listy.

             - głosowanie tajne.

             - ogłoszenie wyników głosowania

 

14. Przedstawienie sytuacji w PZK przez prezesa PZK Tadeusza SP9HQJ

15. Ukonstytuowanie się nowego Zarządu OT-06 oraz OKR

16. Podpisanie protokołów .

17. Losowanie upominku.

18. Podziękowanie uczestnikom za udział

19. Zakończenie zebrania.


Prezes OT-06  Marek SP9HTY