PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

EUGENIUSZ KURZEJA SP9IIA SK

16-01-2022
12 stycznia br. po długiej chorobie zmarł Honorowy Prezes klubu SP9KJM w Siemianowicach Śląskich Eugeniusz Kurzeja SP9IIA. ....

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w najbliższy czwartek tj. 20 stycznia  
br. o godz. 10.00 w kaplicy zmentarnej przy ulicy Michałkowickiej 37 w  
Siemianowicach Śl., po czym nastąpi pochowanie zwłok na pobliskim  
cmentarzu.

Cześć Jego pamięci.

Pozdrawiam - Tadeusz SP9HQJ


R.I.P.
Zarząd OT-06
Koleżanki i Koledzy Krótkofalowcy


--------------------------------------

Poniżej fragment książki Tadeusza SP9HQJ pt. „Historia Klubu SP9KJM” – wydanie z 2009 roku (str. 53) – do pobrania w formacie Pdf na stronie https://sp9kjm.pl/index.php/historia/

 

Eugeniusz SP9IIA Swoją przygodę krótkofalarską rozpoczął w 1959 roku, kiedy to odbył kurs telewizyjny w Klubie SP9KJM, będącego wówczas w strukturach LPŻ, po czym został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Trafił do Szkoły Podoficerskiej wojsk łączności w Sieradzu, gdzie uzyskał tytuł specjalisty dalekopisowego, a potem pracował na dalekopisie „Dalibor 202”. Tam też poznał telegrafię, która przybliżyła Go do szeregów krótkofalarskich.

Po wyjściu z armii w 1962 roku pierwsze swoje kroki skierował do Klubu, w którym w następnych latach koledzy powierzyli Mu pełnienie obowiązków kierownika Klubu. Licencję nadawczą uzyskał w 1973 roku – w tamtych latach nie było niczym nienaturalnym pełnienie obowiązków kierownika klubu przez osobę nie posiadającą licencji, bowiem liczyły się inne atuty. W przypadku Kolegi Eugeniusza – fakt dwuletniej służby wojskowej w wojskach łączności, a jednocześnie duże zaangażowanie na rzecz Klubu. W latach 70 – tych i 80 – tych, jako kierownik Klubu, stworzył silną reprezentację radiopelengacji amatorskiej, która zajmowała czołowe lokaty w zawodach wojewódzkich i krajowych w tej dyscyplinie sportowej. Kolega Eugeniusz ma za sobą 4 przeprowadzki klubowe, w czasie których był głównym animatorem przystosowania się do nowych warunków lokalowych, a jednocześnie wzmożenia działalności klubowej w nowych warunkach. Po zniesieniu stanu wojennego, jako jeden z pierwszych działaczy klubowych w kraju zintegrował środowisko śląskich krótkofalowców organizując w 1984 roku Spotkanie Aktywu Krótkofalowców Okręgu SP9.

W latach 80 – tych i 90 – tych, jako jeden z pierwszych w województwie, zainicjował pracę emisją SSTV. Organizował też w Klubie kursy na licencję I i II kategorii nadawczej, a jednocześnie egzaminy w pomieszczeniach klubowych przez ówczesną Państwową Agencję Radiokomunikacyjną. W 1997 roku, w związku z powodzią w dorzeczu Odry, wraz z kolegą Jankiem – SP9NRO zorganizował akcję pomocy powodzianom, w tym mieszkańcom Lubszy w woj. opolskim oraz krótkofalowcowi – Alojzemu Harendzy – SP9CTH z Olzy, któremu żywioł zniszczył dorobek całego życia. Obecnie specjalizuje się w emisjach cyfrowych, a szczególnie uwielbia SSTV. Za szczególne zasługi na rzecz PZK posiada wszystkie odznaczenia LOK – owskie. Kolega Eugeniusz znany jest w środowisku śląskich krótkofalowców jako animator wielu wartościowych przedsięwzięć o charakterze operatorskim i sportowo – obronnym.    Odznaczony Odznaką Honorową PZK i wszystkimi odznaczeniami LOK – owakimi. Na wniosek Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach został odznaczony Odznaką Honorową PZK.

 

PS.

Sądzę, że na pogrzebie naszego Kolegi pojawią wszyscy członkowie i sympatycy klubu. Część Jego pamięci. Niech Mu ziemia lekką będzie. Spoczywaj w pokoju!

 

Info: Tadeusz SP9HQJ