PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

WYBORY ZARZĄDU OT-06 2022

26-02-2022
W dniu 26 lutego 2022 odbyło sie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OT-06 .....

Nowo wybrany Zarząd OT-06 ukonstytuował się w składzie:

Prezes:  Mateusz SQ9IWS
Zastępca Prezesa / Sekretarz: Marcin SQ9ITA
Skarbnik / QSL Manager: Artur SQ9BDB

Zastępca Członka Zarządu: Dariusz SP9CLU
Zastępca Członak Zarządu: Mariusz SP9MRP


Oddziałowa Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Jan SQ9DXT
Zastępca Przewodniczącego: Zygmunt SP9EZM
Czlonek OKR: Tadeusz SP9TBT


Info: 

Artur SQ9BDB / Skarbnik
 


Podziekowania