PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

Składki za 2022

14-03-2022
Poniżej informacja otrzymana od Skarbnika PZK.

Koleżanki, Koledzy.

21 kwietnia br. mija trzymiesięczny okres karencji dla dotychczasowych członków Związku, którzy nie opłacili składki, co najmniej za pierwsze półrocze 2022 roku. W dniu dzisiejszym w Polskim Związku Krótkofalowców jest 3 650 członków indywidualnych. Składki do tego czasu opłaciło jedynie 2 934 członków. Stanowi to zaledwie 80,38% obecnego stanu. 
Zdaję sobie doskonale sprawę, że jest to kolejny trudny rok. Obostrzenia spowodowane pandemią wpłynęły negatywnie na gospodarkę. Wywołana tym inflacja również wpływa, negatywnie, na poziom naszej zasobności. 

Pomimo tych trudności, ośmielam się prosić Was, Koleżanki i Kolegów skarbników OT, o kolejne dotarcie do spóźnialskich i zapominalskich, z prośbą o wpłacenie składki członkowskiej za 2022 rok. Koleżanki i Koledzy jestem głęboko przekonany, że robicie to systematycznie ale proszę o jeszcze raz.

Jan Dąbrowski – Skarbnik PZK