PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

SP DX Contest 2022 - odwołany

16-03-2022
SP DX Contest 2022 odwołany
Na wspólnym posiedzeniu PZK, SPDXC i Komisji SP DX Contest 2022 przy współudziale GKR PZK postanowiono odwołać tegoroczne zawody SP DX Contest.

PZK, SPDXC, Komisja SP DX Contest 2022
ZYGI SP5ELA  ....

Na posiedzeniu w dniu 14 marca br. po wnikliwej analizie Komisja SP DX Contest, wspólnie z Polskim Związkiem Krótkofalowców (PZK) i SP DX Clubem, po dyskusji i wysłuchaniu opinii zaproszonych gości podjęła decyzję o odwołaniu SP DX Contest 2022.


 Od początku wojny na Ukrainie Polska przyjęła do tej pory prawie 2 miliony uchodźców, co jest bezpośrednim skutkiem agresji Rosji na naszego sąsiada. Jest to wydarzenie bez precedensu w Europie i spowodowało największy kryzys migracyjny na naszym kontynencie od czasów II wojny światowej.  Polacy są głęboko zaangażowani we wszelkie formy pomocy humanitarnej. Polscy krótkofalowcy udzielają schronienia ukraińskim uchodźcom w swoich domach, oferują swoją pomoc i usługi w każdy możliwy sposób. W tych nadzwyczajnych okolicznościach uznaliśmy, że należy odwołać tegoroczne zawody SP DX Contest. 

 

PZK, SPDXC, Komisja SP DX Contest 2022