PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

Zawody "PISANKA WIELKANOCNA 2022"

05-04-2022
Zapraszamy Koleżanki i Kolegów do udziału w Zawodach "Pisanka Wielkanocna 2022" ....

LOGI  wyłącznie na adres:   zawody@pzk.katowice.pl
Zapraszamy do udziału w Zawodach "PISANKA WIELKANOCNA"

część HF:  18 Kwietnia 2022 (poniedziałek)
od 16.00 do 16.59 UTC (18.00 do 18.59 lokal).

część VHF: 18 kwietnia 2020 (poniedziałek)
od 18.00 do 18.59 UTC (20.00 do 20.59 lokal).


LOGI prosimy wysyłać wyłącznie na adres:  zawody@pzk.katowice.pl

UWAGA:  Serwer "wp.pl" błędnie informuje o niedotarciu logu. 
Te logi otrzymujemy i mamy je na naszej poczcie.

Link do Regulaminu Zawodów: link


-----------------------------------------------------------------------------

Adres wysyłania logów:  zawody@pzk.katowice.pl

-------------------------------------------------------------------------------


Zwracamy uwagę na błędy popełniane i zamieszczane w logach.


Błędnie zapisana kategoria zawodów. Literka np. "A"  i nic więcej!!

Żadne "single operator", żadne "ssb", żadne "UKF"!!


Pomyłki najczęstsze:  pisownia V – W, pisownia U – V, pisownia O - 0 (zero), pisownia H - 5 (pięć), pisownia X - K.

Zamiana sufiksów SQ na SP, SO na SQ, SO na SP. 

Pomyłki w okręgach korespondentów: 3 zamiast 2, 5 zamiast 4.

Zamiana literek w grupach kontrolnych:  np. DG na GD, BC na CB .

Zamiana literek w lokatorach: JO90 na JN90, JN99 na JO99.

 

Błędna data zawodów, w przypadku przepisywania z kartki na drugi dzień.


Prosimy logować wyłącznie w czasie UTC, po uprzednim sprawdzeniu czasu systemowego i w programie logującym.

Prosimy zawsze przed wysłaniem, sprawdzać log w Notatniku w celu wyłapania ewentualnych błędów (Total Commander, klawisz F4).


I najważniejsze:  prosimy czytać regulamin przed zawodami, a nie po.

Komisja Zawodów
Marek SP9HTY, Artur SQ9BDB