PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

DYPLOM "Setna Rocznica Przyłączenia Górnego Śląska do Polski"

09-06-2022


Regulamin Dyplomu

„Setna Rocznica Przyłączenia Górnego Śląska do Polski”

KU CHWALE TYM, KTÓRZY PRZELEWAJĄC WŁASNĄ KREW W WALKACH O POWRÓT GÓRNEGO ŚLĄSKA DO MACIERZY NIE WAHALI SIĘ ZŁOŻYĆ W OFIERZE SWEGO ŻYCIA ....

Krótkofalarska akcja dyplomowa została organizowana dla upamiętnienia i rozpropagowania najistotniejszych zagadnień i wydarzeń, związanych ze Śląskiem. „Akt objęcia Górnego Śląska przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej”, podpisany w Katowicach 100 lat temu, stanowił zwieńczenie długiego i skomplikowanego procesu walk o losy Górnego Śląska po pierwszej wojnie światowej.

Z inicjatywy Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach, przy współudziale Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK w Pszowie, Klubu SP9KJM w Siemianowicach Śląskich, Roberta SQ9FMU oraz zaprzyjaźnionego z nami Klubu SP9SCI w Cieszynie, akcja dyplomowa będzie trwać od 2 do 17 lipca 2022r.


Polega ona na nawiązaniu łączności z następującymi stacjami okolicznościowymi:

3Z1922PS   QSL via SP9SCI OT-50
HF1922PS   
QSL via SP9KJU OT-31
SN1922PS   
QSL via SQ9FMU OT-06
SO1922PS   
QSL via SP9KJM OT-06
SP1922PS   
QSL via SP9PNB OT-06
SQ1922PS   
QSL via SP9PKM OT-31

oraz ze stacjami indywidualnymi, pracującymi z obecnie istniejących powiatów na terenach ówczesnego Górnego Śląska: cieszyński, bielsko-bialski, pszczyński, rybnicki, mikołowski, bieruńsko-lędziński, gliwicki, tarnogórski i lubliniecki oraz miast: Bytom, Chorzów, Katowice, Lubliniec, Mikołów, Mysłowice, Nowy Bytom, Piekary Śląskie, Pszczyna, Racibórz, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Wodzisław, Zabrze i Żory.

Każda stacja okolicznościowa daje 15 pkt.

Pozostałe stacje indywidualne, nadające z powiatów SPPA: BB, CW, CY, EM, ET, GC, IK, KB, LX, MF, MW, PY, RC, RN, RS, TG, TH, TY, WV, YT, ZR, ZX, dają po 5 pkt.

Operatorzy z tych powiatów, którzy deklarują udział w akcji dyplomowej, proszeni są o zgłoszenie swojego udziału do koordynatora: sp9hty@interia.pl.

Trzy najbardziej aktywne stacje przyznające po 5 pkt. zostaną uhonorowane okolicznościowym grawertonem. Stacje indywidualne, które przeprowadzą co najmniej 700 QSO’s, otrzymają karty QSL pokrywające z znacznej mierze zapotrzebowanie na potwierdzenie łączności podczas naszej akcji dyplomowej.

Łączność z daną stacją jest punktowana tylko jeden raz, bez względu na pasmo i emisję.

Aby uzyskać Dyplom, wymagane jest uzyskanie:

- stacje SP: co najmniej 100 pkt.

- stacje EU (bez SP): 60 pkt.

- pozostałe stacje: 30 pkt.

Dyplomy w wersji elektronicznej będą do pobrania ze strony:

https://logsp.pzk.org.pl/a/ps1922/

Stacje, które uzyskają najwięcej punktów w poszczególnych grupach zostaną wyróżnione okolicznościowymi grawertonami.

Wszyscy uczestnicy wcześniejszych trzech edycji naszych akcji dyplomowych: I, II oraz III

Powstanie Śląskie, a także obecnej akcji otrzymają Dyplom kat. „PLATINUM” w wersji elektronicznej do pobrania po podsumowaniu akcji, tj. po 20.07.2022 r.

Stacje przydzielające punkty do Dyplomu proszone są o przesyłanie swoich logów na bieżąco na platformę Log SP. Termin nadsyłania logów mija 20 lipca 2022 o godzinie 23:59 UTC.

Więcej informacji na stronie: http://www.muzeumpowstanslaskich.pl/historia/powstania-slaskie/

W imieniu organizatorów zapraszam do udziału w naszej akcji dyplomowej.

Marek SP9HTY, Koordynator; e-mail: sp9hty@interia.pl


---------------------------------------------------------------

“Centenary of the Integration of the Upper Silesia with Poland”

Award Rules

TO THE GLORY OF THOSE WHO SHED THEIR OWN BLOOD

FIGHTING FOR THE RETURN OF THE UPPER SILESIA TO THE MOTHERLAND

AND DID NOT HESITATE TO SACRIFICE THEIR LIVES

This Award activity has been organised to commemorate and publicise the essential issues and events associated with the Upper Silesia. “The Act of the Integration of the Upper Silesia by the Government of the Republic of Poland,” signed in Katowice a hundred years ago, constituted the conclusion of a long and complex process of the struggles for the fate of the Upper Silesia after World War I.

By the initiative of the PZK Upper Silesia Branch in Katowice, with the participation of the PZK Rybnik Branch in Pszów, the SP9KJM Club in Siemianowice Śląskie, the SP9SCI Club in Cieszyn and Robert SQ9FMU, our award activities will continue from 2 to 17 July 2022. They consist in making contacts with the following special-event stations:

3Z1922PS HF1922PS SN1922PS SO1922PS SP1922PS SQ1922PS

as well as individual stations, operating from the present-day counties of the then Upper Silesia: cieszyński, bielsko-bialski, pszczyński, rybnicki, mikołowski, bieruńsko-lędziński, gliwicki, tarnogórski, and lubliniecki as well as the following towns: Bytom, Chorzów, Katowice, Lubliniec, Mikołów, Mysłowice, Nowy Bytom, Piekary Śląskie, Pszczyna, Racibórz, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wodzisław, Zabrze, and Żory.

Each special-event station offers 15 pts. Other stations, operating from the following counties (SPPA Award abbreviations): BB, CW, CY, EM, ET, GC, IK, KB, LX, MF, MW, PY, RC, RN, RS, TG, TH, TY, WV, YT, ZR, and ZX, offer 5 pts. each.

One QSO with each station counts, regardless of band or mode. To obtain the Award, you need to score as follows:

- SP: at least 100 pts.

- EU (without): 60 pts.

- non-EU: 30 pts.

Electronic Awards will be available to download from: https://logsp.pzk.org.pl/a/ps1922/

Trophies will be granted to the operators with the highest scores in particular groups.

All the participants of our previous Award activities dedicated to the First, Second, and Third Silesian Uprisings, together with the present one, will obtain a Platinum Award to be downloaded after 20 July 2022.

Read more at: http://www.muzeumpowstanslaskich.pl/historia/powstania-slaskie/

Marek SP9HTY, Coordinator; e-mail: sp9hty@interia.pl