PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

Zawody "Ratownictwo Górnicze 2023"

10-11-2023
Zapraszamy Koleżanki i Kolegów do udziału w Zawodach "Ratownictwo Górnicze 2023" ...

Termin:  niedziela 19 listopada 2020 roku

Czas:  HF  -  17.00 - 17.59 UTC

Czas:  VHF  -  18.00 - 18.59 UTC


Logi prosimy przesyłać na adres:  zawody@pzk.katowice.pl

UWAGA: System pocztowy wysyła automatycznie potwierdzenie dotarcia dziennika zawodów. Niestety z niewiadomych przyczyn jest problem  z serwisem WP.PL .  Logi docierają, ale system błędnie podaje, że nie może wysłać.

Pełny Regulamin pod linkiem:  CZĘŚĆ HFCZĘŚĆ VHF


Organizatorzy.************


Zwracamy uwagę na błędy popełniane i zamieszczane w logach.

Pomyłki najczęstsze:  pisownia V – W, pisownia U – V, pisownia O - 0 (zero), pisownia H - 5 (pięć), pisownia X - K.

Zamiana sufiksów SQ na SP, SO na SQ, SO na SP. 

Pomyłki w okręgach korespondentów: 3 zamiast 2, 5 zamiast 4.

Zamiana literek w grupach kontrolnych:  np. CB na BC, GV na VG.

Zamiana literek w lokatorach: JO90 na JN90, JN99 na JO99.

 

Błędnie zapisana kategoria zawodów. Literka np. "A"  i nic więcej!!
Żadne "single operator", żadne "ssb", zadne "UKF"!!

Błędna data zawodów, w przypadku przepisywania z kartki na drugi dzień.


Prosimy logować wyłącznie w czasie UTC, po uprzednim sprawdzeniu czasu systemowego i w programie logującym.

Prosimy zawsze przed wysłaniem, sprawdzać log w Notatniku w celu wyłapania ewentualnych błędów (Total Commander, klawisz F4).


I najważniejsze:  prosimy czytać regulamin przed zawodami, a nie po.