PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału Terenowego 06 PZK

18-12-2023

Działając zgodnie z § 35 ust. 4 oraz § 15 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Krótkofalowców, jak również zgodnie z Ordynacją Wyborczą na XXVII Krajowy Zajazd Delegatów PZK, Zarząd OT-06 PZK zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału Terenowego 06 PZK.

Pierwszy termin: 23.02.2024 r. (piątek) godz. 17:00

Drugi termin: 23.02.2024 r. (piątek) godz. 17:15

Miejsce spotkania: Dom Kultury "Chemik" przy ul. Niepodległości 51 w Siemianowicach Śląskich.

Program spotkania:

  1. Zebranie sprawozdawcze w połowie kadencji - sprawozdanie Prezesa OT-06 PZK, sprawozdanie Skarbnika OT-06 PZK, sprawozdanie QSL Managera OT-06 PZK, sprawozdanie Sekretarza OT-06 PZK, Sprawozdanie OKR OT-06 PZK.
  2. Wybór Delegatów i Zastępców Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK zgodnie z Ordynacją Wyborczą na XXVII Krajowy Zajazd Delegatów PZK, uchwaloną przez Zarząd Główny PZK na posiedzeniu w dniu 21.05.2023 r., Uchwała ZG PZK nr 710/01/23 z 21.05.2023 r.

Jednocześnie informujemy iż:

  • zgodnie z Ordynacją Wyborczą, Walne Zebranie Członków OT-06 powinno wybrać dwóch Delegatów oraz co najmniej dwóch Zastępców Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK, 
  • zgodnie z §15 ust. 1 Statutu PZK każdy członek zwyczajny i nadzwyczajny PZK posiadający czynne i bierne prawo wyborcze może zostać wybrany Delegatem lub Zastępcą Delegata tylko przez jeden Oddział Terenowy PZK - ten w którym opłaca składki.
  • Delegaci i zastępcy Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK winni znać strukturę organizacyjną, Statut PZK, obowiązujące regulaminy wewnętrzne PZK oraz orientować się w przepisach prawnych, regulujących funkcjonowanie stowarzyszeń w Rzeczpospolitej Polskiej oraz organizacji pożytku publicznego.