PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

Po Walny Zebraniu Członków OT-06

26-02-2024
Walne Zebranie Członków Śląskiego Oddziału Terenowego PZK odbyło się w piątek 23 lutego 2024 roku w siedzibie Oddziału w Domu Kultury "Chemik" w Siemianowicach Śląskich. ....

W program spotkania było:

Zebranie sprawozdawcze w połowie kadencji: 

 1. sprawozdanie Prezesa OT-06 PZK, Mateusz SQ9IWS
 2. sprawozdanie Skarbnika OT-06 PZK, Artur SQ9BDB
 3. sprawozdanie QSL Managera OT-06 PZK, Artur SQ9BDB
 4. sprawozdanie Sekretarza OT-06 PZK, brak (nieobecny Marcin SQ9ITA)
 5. sprawozdanie OKR OT-06 PZK, Jan SQ9DXT

 6. Wybór Delegatów i Zastępców Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK zgodnie z Ordynacją Wyborczą na XXVII Krajowy Zajazd Delegatów PZK, uchwaloną przez Zarząd Główny PZK na posiedzeniu w dniu 21.05.2023 r., Uchwała ZG PZK nr 710/01/23 z 21.05.2023 r.
 7. Zgodnie z ilością Członków - 179 znaków, Oddział wybiera 2 Delegatów i 2 Zastępców Delegatów.
 8. W głosowaniu tajnym wybrano:
  na Delegatów: Marek Nieznalski SP9HTY, Artur Służałek SQ9BDB
  na Zastępców Delegatów: Henryk Jegła SP9FHZ, Jan Madecki SQ9DXT.


  Dziękujemy za obecność.
Zarząd OT-06