PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

Zebranie Zarządu OT-06

30-05-2018
Na górze Czantoria podczas corocznego spotkania krótkofalowców w dniu 03.06.2018r. odbędzie się wyjazdowe zebranie zarządu OT-06. Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w zebraniu.
Tematem przewodnim będą sprawy bieżące.
Prezes OT-06, Marek SP9HTY