PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OT-06

21-07-2018
Zgodnie z uchwałą  z dnia 02.03.2018 r., zarząd OT-06 zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach.
       
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się w dniu  29 września 2018r. w terminie pierwszym o godz. 10.00 lub terminie drugim  o godz. 10.15. w pomieszczeniach Domu Kultury "Chemik" w Siemianowicach Śląskich  przy ul.  Niepodległości 51.

         Zgodnie z uchwałą  z dnia 02.03.2018 r., zarząd OT-06 zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach.
        Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się w dniu  29 września 2018r. w terminie pierwszym o godz. 10.00 lub terminie drugim  o godz. 10.15. w pomieszczeniach Domu Kultury "Chemik" w Siemianowicach Śląskich  przy ul.  Niepodległości 51.

       W tym roku mija czteroletnia kadencja obecnego zarządu i zgodnie ze statutem PZK musimy wybrać nowy Zarząd , OKR , delegatów na KZD PZK oraz członka ZG PZK. Ponieważ znalezienie osób chętnych do pracy społecznej w naszej organizacji zawsze sprawia problem zwracamy się już teraz z prośbą do członków oddziału o zgłaszanie swoich kandydatur do pracy w przyszłym Zarządzie i OKR wysyłając swój akces na adres e-mail: sp9hty@interia.pl

 

Poniżej proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Powitanie przybyłych członków OT-06.

3. Uczczenie chwilą ciszy Kolegów SK.

4. Wręczenie medalu im. Braci Odyńców Panu Krupskiemu

5. Wręczenie Odznak Honorowych .

6. Wybór przewodniczącego zebrania.

7. Przedstawienie porządku obrad i poddanie pod głosowanie.

8.Wybór Komisji roboczych oraz protokólanta.

- Komisja Mandatowa – 2 osoby

- Komisja Skrutacyjna – 2 osoby

- Protokólant – 1 osoba

9.  Sprawozdanie poszczególnych członków Zarządu,

            - Prezesa – SP9HTY

            - Skarbnika i QSL Menagera – SQ9BDB

10. Sprawozdanie OKR.

11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.

12. Wybory Zarządu OT 06

. prz             -głosowanie porządku wyborów.

             -zgłaszanie kandydatur  na oraz pytania do  kandydatów.

             - zamknięcie listy.

             - głosowanie tajne.

             -ogłoszenie wyników głosowania

13. Wybory Okręgowej Komisji Rewizyjnej OT 06

. prz             -głosowanie porządku wyborów.

             -zgłaszanie kandydatur  na oraz pytania do  kandydatów.

             - zamknięcie listy.

             - głosowanie tajne.

             -ogłoszenie wyników głosowania

 

14. Ukonstytuowanie się nowego Zarządu OT-06 oraz OKR

15. Rozpoczęcie procedury wyborczej Delegatów na KZD PZK

                   -Omówienie procedury wyborczej

                   -wnoszenie uwag.

                   - przegłosowanie porządku wyborów.

           - zgłaszanie kandydatur  na delegatów na KZD PZK ( 2 osoby + 1 zastępca)  i pytania                 do  kandydatów.

            -zamknięcie listy.

            - głosowanie tajne.

            -ogłoszenie wyników wyborów.

16. Rozpoczęcie procedury wyborczej członka ZG PZK oraz jego zastępcy.

            - Omówienie procedury wyborczej.

22.              - wnoszenie uwag.

            - zgłaszanie kandydatur  na członka ZG PZK ( 1 osoba + 1 zastępca)  i pytania   do                                  kandydatów.

            -zamknięcie listy.

            -głosowanie tajne.

           -ogłoszenie wyników wyborów.

17. Podpisanie protokołów .

18. Podziękowanie uczestnikom za udział

19. Zakończenie zebrania.