PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

SKŁADKI PZK NA 2019 ROK

12-11-2018

Niniejszym pragnę poinformować, że od 1 stycznia 2019 roku, na podstawie Uchwały Nr. 589/01/17 z dnia 13 maja 2017 roku, nie ulegają zmianie składki członkowskie PZK. ....


Niniejszym pragnę poinformować, że od 1 stycznia 2019 roku, na podstawie Uchwały Nr. 589/01/17 z dnia 13 maja 2017 roku, nie ulegają zmianie składki członkowskie PZK.

Okres składkowy na rok 2019 zostaje otwarty z dniem 15.11.2018 roku, składki na 1 półrocze lub cały rok 2019 można już opłacać.

Uwaga: integralną częścią składki PZK jest składka oddziałowa, której wysokość ustalana jest uchwałą Walnego Zebrania, każdego z osobna Oddziału Terenowego PZK.

Marek Suwalski SP5LS, skarbnik PZK

*Regulaminowy termin opłacania składek za I-sze półrocze 2019 lub cały 2019 rok do:  14.01.2019 r.

Poniżej kopia uchwały nr 589/01/17 z dnia 13 maja 2017 r. z wysokością składek.

    

 Rodzaj składki - kwota


  1.Składka wpisowa - 0,00 zł

  2.Składka dla członka nadzwyczajnego SWL - 30,00 zł

  3.Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia - 90,00 zł

  4.Składka dla członka zwyczajnego - 120,00 zł

  5.Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat - 30,00 zł

  6.Składka dla członka wspomagającego - 20,00 zł

  7.Kluby zarejestrowane w OT PZK - 0,00 złSkładka oddziałowa płatna w całości jednorazowo, w wysokości 30 zł na rok.Zsumowaną kwotę należy wpłacić na konto:


Śląski Oddział Terenowy OT-06 PZK

NA NUMER (ważny od lipca 2018):

23 1140 1010 0000 3533 4800 1006
z dopiskiem: ZNAK WYWOŁAWCZY, imię i nazwisko, za jaki okres wpłata opiewa, 

oraz przy zniżkowej składce obowiązkowo proszę podać rok urodzenia.


VY 73

Artur SQ9BDB

Skarbnik OT-06