PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

ZAWODY "RATOWNICTWO GÓRNICZE" 2018

12-11-2018

Dzienniki: WYŁĄCZNIE w formacje CARBILLO, termin 3 dni od zakończenia Zawodów....


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH "RATOWNICTWO GÓRNICZE" 2018.

LINK DO REGULAMINU>>


Dzienniki: WYŁĄCZNIE w formacje CARBILLO,
termin 3 dni od zakończenia Zawodów (niedziela godzina 22.00 lok.)
na email: zawody@pzk.katowice.pl
(log jako załącznik – format Cabrillo,
temat listu: znak_hf np. sp9hty_hf,
nazwa załącznika: znakuczestnika.cbr np. sp9hty.cbr)

Zapis kategorii w logu: w linii CATEGORY zamieszczona wyłącznie jedna litera oznaczająca daną kategorię, np. CATEGORY: A


+++++++++++++++++++++++++++++++++

Stan logów na niedzielę, godzina 12.15 lok.:

HF - 92
VHF - 44

*******************************************


Zwracamy uwagę na błędy popełniane i zamieszczane w logach.

Pomyłki najczęstsze:  pisownia V – W, pisownia U – V, pisownia O - 0 (zero), pisownia H - 5 (pięć), pisownia X - K.

Zamiana sufiksów SQ na SP, SO na SQ, SO na SP. 

Pomyłki w okręgach korespondentów: 3 zamiast 2, 5 zamiast 4.

Zamiana literek w grupach kontrolnych:  np. CB na BC, GV na VG.

Zamiana literek w lokatorach: JO90 na JN90, JN99 na JO99.

 

Błędna data zawodów, w przypadku przepisywania z kartki na drugi dzień.


Prosimy logować wyłącznie w czasie UTC, po uprzednim sprawdzeniu czasu systemowego i w programie logującym.

Prosimy zawsze przed wysłaniem, sprawdzać log w Notatniku w celu wyłapania ewentualnych błędów (Total Commander, klawisz F4).

 

Komisja Zawodów.