PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

Informacja ze strony PZK 2018-01-21:

 1% OPP dla PZK

Koleżanki i Koledzy,


Jak co roku, rozpoczyna się okres rozliczeń podatkowych z Urzędami Skarbowymi. Podatnicy mają możliwość przekazania 1% OPP na rzecz organizacji pożytku publicznego. W związku z tym chciałbym zachęcić zarówno naszych członków, jak też ich znajomych oraz osoby całkowicie niezwiązane z naszą organizacją do przekazywania w/w odpisu na rzecz Polskiego Związku Krótkofalowców.
Aby ułatwić przekazywanie odpisu dla PZK, nawiązano współpracę z firmą PITAX.
Pod adresem: https://www.pitax.pl/krs/0000088401 / znajduje się oprogramowanie do dokonania rozliczenia podatkowego za rok 2017. Oprogramowanie pozwala rozliczyć się bezpośrednio online, można także pobrać oprogramowanie dla systemów operacyjnych Windows.
Zachęcam Oddziały Terenowe do umieszczenia linku i bannerów na swoich stronach oddziałowych.

Link do strony PITAX dla PZK: https://www.pitax.pl/krs/0000088401/
Bannery i przyciski do ew. umieszczenia na stronach www OT: https://www.pitax.pl/opp/bannery/?krs=0000088401

Vy73! Marek SP5LS skarbnik PZK

Marzec i kwiecień to - jak co roku - czas rozliczeń podatkowych i możliwość przekazania 1% podatku należnego fiskusowi, wykazanego w rocznej deklaracji PIT – bezpośrednio na rzecz organizacji pożytku publicznego (NGO/OPP). Polski Związek Krótkofalowców ma status Organizacji Pożytku Publicznego i jak co roku zwracamy się do wszystkich z prośbą o wskazanie w swoich deklaracjach podatkowych KRS 0000088401, jako beneficjenta odpisu 1%.

W roku 2016, dzięki życzliwości i zrozumieniu 773 osób, które zdecydowały o przekazaniu swojego 1% podatku na rzecz PZK, otrzymaliśmy prawie 60 tys. złotych, które w większości zostały postawione do dyspozycji Klubów i Oddziałów Terenowych PZK na ich działalność pożytku publicznego.

Na co konkretnie wydatkowane są te środki? Na wszelkie działania, związane z naszymi celami statutowymi, które służą szeroko rozumianemu pożytkowi publicznemu, a więc nie tylko członkom/członkiniom PZK, ale również innym amatorom radiokomunikacji oraz całemu społeczeństwu. Z tych środków finansowane są działania edukacyjne, sportowe i promocyjne klubów i oddziałów terenowych, działania proobronnościowe i łączności kryzysowej (SP-EmCom), utrzymywane są przemienniki/przekaźniki wykorzystywane w łączności kryzysowej oraz wiele innych działań, zgodnych z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ale przede wszystkim z naszymi prospołecznymi celami, wymienionymi w Statucie PZK.

Wskazanie organizacji, której przekazujemy 1% podatku jest bardzo proste: w deklaracji podatkowej wykazuje się podatek należny do zapłaty oraz deklaruje się kwotę do przekazania. Należy tylko złożyć w terminie do 2 maja 2017 r. swoją deklarację podatkową (PIT36, PIT36L, PIT37, PIT38) wpisując w odpowiednią rubrykę numer KRS 0000088401. Urząd Skarbowy zajmie się całą resztą, tzn.w terminie od maja do lipca przekaże deklarowaną kwotę (pomniejszoną o koszty przelewu bankowego) na rachunek PZK.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wspomóc działalność publiczną Polskiego Związku Krótkofalowców (indywidualne podziękowania przekazywane są pocztą) i prosimy o równie hojne wsparcie naszej działalności w tym roku.

Waldemar Sznajder 3Z6AEF
[Prezes PZK]Poniżej dla ułatwienia podajemy jak wypełnić najpopularniejsze PIT-y, aby Wasz 1% od podatku wspomógł nas w naszej tak potrzebnej i pożytecznej działalności.


Aby przekazać 1% należnego podatku dla Polskiego Związku Krótkofalowców
jako organizacji pożytku publicznego (OPP) wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę rocznego zeznania podatkowego PIT 28, 36, 36L, 37, 38 i 39 numer KRS: 0000088401

1% podatku mogą przekazać:
• ryczałtowcy – PIT 28,
• przedsiębiorcy – PIT 36,
• przedsiębiorcy-liniowcy – PIT 36L,
• pracownicy – PIT 37,
• gracze giełdowi – PIT 38,
• osoby, które sprzedały nieruchomość – PIT 39.

Uwaga - nie wpisywać numeru KRS oddziału, ponieważ oddział OT-06 nie ma statusu oprganizacji pożytku publicznego.
Wpisać numer PZK KRS: 0000088401

Ponadto w pozycji DODATKOWE INFORMACJE formularza PIT można uszczegółowić cel, na jaki chcemy przekazać swój 1%.
Jeśli darczyńca ma takie życzenie wówczas wypełnia tą rubrykę podając nr OT i ewentualne znak klubu. Podanie znaku klubu bez numeru OT nie jest wystarczające.
Przykładowo: OT-06
Podanie tych danych umożliwia wykorzystanie przekazanych pieniędzy przez nasz oddział.

Namawiając do przekazania 1% od podatku na rzecz PZK należy podkreślać, że to co za te środki kupujemy czy na co je wydajemy nie służy tylko członkom PZK i krótkofalowcom w ogóle.
Spora część działań jest skierowana do szerszych kręgów społeczeństwa np. poprzez budowę sieci łączności awaryjnej, bramek APRS, promowanie regionów, miast i miejscowości, w których mieszkamy, a także na organizację otwartych spotkań integracyjnych.Informacje szczegółowe:

Aby przekazać 1% należnego podatku dla Polskiego Związku Krótkofalowców
jako organizacji pożytku publicznego wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę
rocznego zeznania podatkowego PIT 28, 36, 36L, 37, 38 i 39 numer KRS: 0000088401

1% podatku mogą przekazać:
• ryczałtowcy – PIT 28,
• przedsiębiorcy – PIT 36,
• przedsiębiorcy-liniowcy – PIT 36L,
• pracownicy – PIT 37,
• gracze giełdowi – PIT 38,
• osoby, które sprzedały nieruchomość – PIT 39.

W najczęściej stosowanych formularzach należy zrobić to wg poniższego zestawienia:

1. w PIT 28
v poz. 125 numer KRS,
v poz. 126 kwota,
v poz. 127 cel szczegółowy 1%,
v poz. 128 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy
v poz. 129 dodatkowe informacje

2. w PIT 36
v poz. 308 numer KRS,
v poz. 309 kwota,
v poz. 310 cel szczegółowy 1%,
v poz. 311 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy
v poz. 312 dodatkowe informacje

3. w PIT 36L
v poz. 94 numer KRS,
v poz. 95 kwota,
v poz. 96 cel szczegółowy 1%,
v poz. 97 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy
v poz. 98 dodatkowe informacje

4. w PIT 37
v poz. 131 numer KRS,
v poz. 132 kwota,
v poz. 133 cel szczegółowy 1%,
v poz. 134 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy
v poz. 135 dodatkowe informacje

5. w PIT 38
v poz. 57 numer KRS,
v poz. 58 kwota,
v poz. 59 cel szczegółowy 1%,
v poz. 60 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy
v poz. 61 dodatkowe informacje

6. w PIT 39
v poz. 51 numer KRS,
v poz. 52 kwota,
v poz. 53 cel szczegółowy 1%,
v poz. 54 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy
v poz. 55 dodatkowe informacje.

W pozycji DODATKOWE INFORMACJE można uszczegółowić cel, na jaki chcemy przekazać swój 1%. Jeśli darczyńca ma takie życzenie wówczas wypełnia tą rubrykę podając nr OT i ewentualne znak klubu. Podanie znaku klubu bez numeru OT nie jest wystarczające.
Przykładowo: OT-06
Podanie tych danych umożliwia wykorzystanie przekazanych pieniędzy przez nasz oddział.
Zachęcamy do udostępniania urzędom informacji na swój temat. Otrzymamy w ten sposób możliwość przekazywania podziękowań za wpłaty oraz informowania o celach, na jakie zostały przeznaczone.