SP3KWA

Rezultat: 24
Liczba zgł. QSO: 11 (CW: 11, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 8 (72,7%)
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2017/12/04 17:25
2017/12/04 17:25
80m
80m
CW
CW
SP3KWA
SQ4NR
599
599
001
065

SQ4NR
SP3KWA
599
599
065
001

2
2
R
A
2017/12/04 17:26
2017/12/04 17:26
80m
80m
CW
CW
SP3KWA
SP3MEP
599
599
002
144

SP3MEP
SP3KWA
599
599
144
002

2
2

A
2017/12/04 17:27
2017/12/04 17:27
80m
80m
CW
CW
SP3KWA
SP4AWE
599
599
004
063

SP4AWE
SP3KWA
599
599
063
004

2
2

A
2017/12/04 17:27
2017/12/04 17:27
80m
80m
CW
CW
SP3KWA
SP5KP
599
599
003
150

SP5KP
SP3KWA
599
599
150
003

2
2

A
2017/12/04 17:28
2017/12/04 17:28
80m
80m
CW
CW
SP3KWA
SP1NQN
599
599
006
064

SP1NQN
SP3KWA
599
599
063
006

0
0

2017/12/04 17:28
2017/12/04 17:28
80m
80m
CW
CW
SP3KWA
SQ9E
599
599
005

B
SQ9E
SP3KWA
599
599

005
B
10
2

A
2017/12/04 17:28
2017/12/04 17:28
80m
80m
CW
CW
SP3KWA
SP4G
599
599
007
147

SP4G
SP3KWA
599
599
147
007

2
2

A
2017/12/04 17:29
2017/12/04 17:29
80m
80m
CW
CW
SP3KWA
SP4GHL
599
599
009
060

SP4GHL
SP3KWA
599
599
060
009

2
2

A
2017/12/04 17:29
2017/12/04 17:29
80m
80m
CW
CW
SP3KWA
SP9CCA
599
599
008

B
SP9H
SP3KWA
599
599

011
B
0
0

2017/12/04 17:29
[BRAK QSO]
80m CW SP3KWA
SP9CCA
599 011 SP9CCA 599 066 0
2017/12/04 17:29
2017/12/04 17:29
80m
80m
CW
CW
SP3KWA
SP4W
599
599
010
062

SP4W
SP3KWA
599
599
062
010

2
2

A