SP9WZO

Rezultat: 1733
Liczba zgł. QSO: 36 (CW: 0, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 36) Liczba zal. QSO: 30 (83,3%)
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2017/12/04 19:02
2017/12/04 19:03
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SP6ZJP
59
59
001
004
JN99HR
JO80VE
SP6ZJP
SP9WZO
59
59
004
001
JO80VE
JN99HR
78
78

O
2017/12/04 19:04
2017/12/04 19:04
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SP9NWN
59
59
002
003
JN99HR
JO90OG
SP9NWN
SP9WZO
59
59
003
002
JO90OG
JN99HR
73
73

O
2017/12/04 19:04
2017/12/04 19:04
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SQ6PLH
59
59
003
004
JN99HR
JO80RG
SQ6PLH
SP9WZO
59
59
004
003
JO80RG
JN99HR
103
103

O
2017/12/04 19:06
2017/12/04 19:06
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SQ9PCA
59
59
004
005
JN99HR
JN99QW
SQ9PCA
SP9WZO
59
59
005
004
JN99QW
JN99HR
59
59
A
O
2017/12/04 19:08
2017/12/04 19:08
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SP9BJV
59
59
005
008
JN99HR
JO90KG
SP9BJV
SP9WZO
59
59
008
005
JO90KG
JN99HR
63
63

O
2017/12/04 19:09
2017/12/04 19:09
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SQ9ORN
59
59
006
008
JN99HR
JO90LF
SQ9ORN
SP9WZO
59
59
008
006
JO90LF
JN99HR
60
60

O
2017/12/04 19:10
2017/12/04 19:10
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SQ9PPT
59
59
007
006
JN99HR
JO90NH
SQ9PPT
SP9WZO
59
59
006
007
JO90NH
JN99HR
74
74

O
2017/12/04 19:11
2017/12/04 19:12
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SQ9AJ
59
59
008
006
JN99HR
JN99LW
SQ9AJ
SP9WZO
59
59
006
008
JN99LW
JN99HR
33
33

O
2017/12/04 19:14
2017/12/04 19:14
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SQ9CXC
59
59
009
005
JN99HR
JO90KI
SQ9CXC
SP9WZO
59
59
005
009
JO90KI
JN99HR
72
72

O
2017/12/04 19:15
[BRAK LOGU]
2m FM SP9WZO
SQ9NOO
59 010 JN99HR SQ9NOO 59 008 JN99HS 0
2017/12/04 19:16
2017/12/04 19:16
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SP9TBT
59
59
011
001
JN99HR
JO90LC
SP9TBT
SP9WZO
59
59
001
011
JO90LC
JN99HR
48
48

O
2017/12/04 19:16
2017/12/04 19:16
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SO9W
59
59
012
011
JN99HR
JN99LT
SO9W
SP9WZO
59
59
011
012
JN99LT
JN99HR
26
26

O
2017/12/04 19:22
2017/12/04 19:22
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SP9PBH
59
59
013
021
JN99HR
JO90OI
SP9PBH
SP9WZO
59
59
021
013
JO90OI
JN99HR
81
81

O
2017/12/04 19:24
2017/12/04 19:24
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SP9ZKN
59
59
014
028
JN99HR
JN99RU
SP9ZKN
SP9WZO
59
59
028
014
JN99RU
JN99HR
61
61

O
2017/12/04 19:25
2017/12/04 19:25
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SQ9NOS
59
59
015
018
JN99HR
JO90HB
SQ9NOS
SP9WZO
59
59
018
015
JO90HB
JN99HR
37
37

O
2017/12/04 19:29
2017/12/04 19:29
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SQ9ITA
59
59
016
013
JN99HR
JO90RL
SQ9ITA
SP9WZO
59
59
013
016
JO90RL
JN99HT
0
0

2017/12/04 19:34
2017/12/04 19:34
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SP9PNB
59
59
017
019
JN99HR
JO90NG
SP9PNB
SP9WZO
59
59
019
017
JO90NG
JN99HR
120
70
B
O
2017/12/04 19:36
2017/12/04 19:35
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SP9KDU/9
59
59
018
022
JN99HR
JO90KK
SP9KDU/9
SP9WZO
59
59
022
018
JO90KK
JN99HR
81
81

O
2017/12/04 19:38
2017/12/04 19:39
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SP0ASRS
59
59
019
013
JN99HR
JN99OQ
SP0ASRS
SP9WZO
59
59
013
019
JN99OQ
JN99HR
42
42

O
2017/12/04 19:39
2017/12/04 20:01
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SP9DVQ
59
59
020
009
JN99HR
JO90EA
SP9DVQ
SP9WZO
59
59
009
020
JO90EA
JN99HR
0
0

2017/12/04 19:40
[BRAK LOGU]
2m FM SP9WZO
SQ9DIM
59 021 JN99HR SQ9DIM 59 014 JO90MH 0
2017/12/04 19:42
2017/12/04 19:42
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SQ9PUW
59
59
022
012
JN99HR
JN99QV
SQ9PUW
SP9WZO
59
59
012
022
JN99QV
JN99HR
57
57

O
2017/12/04 19:43
2017/12/04 19:43
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SP9OJM
59
59
023
019
JN99HR
JN99KU
SP9OJM
SP9WZO
59
59
019
023
JN99KU
JN99HR
23
23

O
2017/12/04 19:45
2017/12/04 19:45
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SP9EYX
59
59
024
016
JN99HR
JO90DE
SP9EYX
SP9WZO
59
59
016
024
JO90DE
JN99HR
56
56

O
2017/12/04 19:47
2017/12/04 19:47
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SP8EBC
59
59
025
031
JN99HR
JN99MT
SP8EBC
SP9WZO
59
59
031
025
JN99MT
JN99HR
31
31

O
2017/12/04 19:50
2017/12/04 19:50
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SQ9DXT
59
59
026
024
JN99HR
JN99HV
SQ9DXT
SP9WZO
59
59
024
026
JN99HV
JN99HR
19
19

O
2017/12/04 20:02
2017/12/04 20:02
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SQ9DHP
59
59
027
032
JN99HR
JO90MG
SQ9DHP
SP9WZO
59
59
032
027
JO90MG
JN90HG
0
0

2017/12/04 20:07
2017/12/04 20:08
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SQ9MLZ
59
59
028
035
JN99HR
JO90MH
SQ9MLZ
SP9WZO
59
59
035
028
JO90MH
JN99HR
71
71

O
2017/12/04 20:11
2017/12/04 20:11
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SO9AHM
59
59
029
035
JN99HR
JO90LJ
SO9AHM
SP9WZO
59
59
035
029
JO90LJ
JN99HR
78
78

O
2017/12/04 20:13
2017/12/04 20:13
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SP9PRR
59
59
030
007
JN99HR
JO90HB
SP9PRR
SP9WZO
59
59
007
030
JO90HB
JN99HR
37
37
R
O
2017/12/04 20:20
2017/12/04 20:20
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SP9CCA
59
59
031
009
JN99HR
JN99NQ
SP9CCA
SP9WZO
59
59
009
031
JN99NQ
JN99HR
36
36
A
O
2017/12/04 20:21
2017/12/04 20:21
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SN60PSB
59
59
032
009
JN99HR
JN99NQ
SN60PSB
SP9WZO
59
59
009
032
JN99NQ
JN99HR
36
36
B
O
2017/12/04 20:33
2017/12/04 20:32
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SP9HTY
59
59
033
023
JN99HR
JO90NH
SP9HTY
SP9WZO
59
59
023
033
JO90NH
JN99HR
74
74

O
2017/12/04 20:51
[BRAK LOGU]
2m FM SP9WZO
SP9QMP
59 034 JN99HR SP9QMP 59 010 JN99JR 0
2017/12/04 20:56
2017/12/04 20:56
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SQ9IDC
59
59
035
037
JN99HR
JO90OE
SQ9IDC
SP9WZO
59
59
037
035
JO90OE
JN99HR
66
66

O
2017/12/04 20:59
2017/12/04 20:58
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SP9AHB
59
59
036
021
JN99HR
JO90GB
SP9AHB
SP9WZO
59
59
021
036
JO90GB
JN99HR
38
38
B
O