SO9AHM

Rezultat: 1734
Liczba zgł. QSO: 47 (CW: 0, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 47) Liczba zal. QSO: 42 (89,4%)
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2018/12/04 19:02
2018/12/04 19:01
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SN9A
59
59
001
002
JO90LJ
JO90OI
SN9A
SO9AHM
59
59
002
001
JO90OI
JO90LJ
18
18
A
2018/12/04 19:02
2018/12/04 19:02
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SP9MA
59
59
002
003
JO90LJ
JO90OG
SP9MA
SO9AHM
59
59
003
002
JO90OG
JO90LJ
23
23
A
2018/12/04 19:04
2018/12/04 19:04
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SQ9ITA
59
59
003
007
JO90LJ
JO90RL
SQ9ITA
SO9AHM
59
59
007
003
JO90RL
JO90LJ
37
37
A
2018/12/04 19:06
2018/12/04 19:06
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SQ9PPT
59
59
004
004
JO90LJ
JO90NH
SQ9PPT
SO9AHM
59
59
004
004
JO90NH
JO90LJ
15
15

2018/12/04 19:07
2018/12/04 19:07
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SP9CPU
59
59
006
007
JO90LJ
JO90OH
SP9CPU
SO9AHM
59
59
007
006
JO90OH
JO90LJ
20
20

2018/12/04 19:07
2018/12/04 19:07
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SQ9ORN
59
59
005
006
JO90LJ
JO90LF
SQ9ORN
SO9AHM
59
59
006
005
JO90LF
JO90LJ
19
19

2018/12/04 19:08
2018/12/04 19:08
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SQ9ONP
59
59
007
004
JO90LJ
JO90HG
SQ9ONP
SO9AHM
59
59
004
007
JO90HG
JO90LJ
27
27

2018/12/04 19:09
2018/12/04 19:09
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SP9OJM
59
59
008
006
JO90LJ
JN99KU
SP9OJM
SO9AHM
59
59
006
008
JN99KU
JO90LJ
61
61

2018/12/04 19:11
2018/12/04 19:11
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SQ9DIM
59
59
009
003
JO90LJ
JO90MH
SQ9DIM
SO9AHM
59
59
003
009
JO90MH
JO90LJ
11
11

2018/12/04 19:12
2018/12/04 19:12
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SQ9BDB
59
59
010
011
JO90LJ
JO90NG
SQ9BDB
SO9AHM
59
59
011
010
JO90NG
JO90LJ
18
18
B
2018/12/04 19:13
2018/12/04 19:13
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SP9WPN
59
59
011
004
JO90LJ
JO90LH
SP9WPN
SO9AHM
59
59
004
011
JO90JH
JO90LJ
0
0

2018/12/04 19:13
2018/12/04 19:14
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SQ9IWI
59
59
012
009
JO90LJ
JO90HH
SQ9IWI
SO9AHM
59
59
009
012
JO90HH
JO90LJ
25
25

2018/12/04 19:15
2018/12/04 19:16
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SP9N
59
59
013
003
JO90LJ
JO90FC
SP9N
SO9AHM
59
59
003
013
JO90FC
JO90LJ
48
48

2018/12/04 19:15
2018/12/04 19:15
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SQ9SXN
59
59
014
004
JO90LJ
JN99VQ
SQ9SXN
SO9AHM
59
59
004
014
JN99VQ
JO90LJ
99
99

2018/12/04 19:16
2018/12/04 19:16
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SP9YGD
59
59
015
015
JO90LJ
JO90OG
SP9YGD
SO9AHM
59
59
015
015
JO90OG
JO90LJ
23
23

2018/12/04 19:17
2018/12/04 19:17
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SP9RVB
59
59
016
006
JO90LJ
JO90OH
SP9RVB
SO9AHM
59
59
006
016
JO90OH
JO90LG
0
0

2018/12/04 19:17
2018/12/04 19:18
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SN9TB
59
59
017
008
JO90LJ
JO90LH
SN9TB
SO9AHM
59
59
008
017
JO90LH
JO90LJ
9
9
B
2018/12/04 19:18
2018/12/04 19:18
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SQ9KPA
59
59
018
007
JO90LJ
JO90MF
SQ9KPA
SO9AHM
59
59
007
018
JO90MF
JO90LJ
19
19
A
2018/12/04 19:18
2018/12/04 19:18
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SQ9EDZ
59
59
019
004
JO90LJ
JO90OA
SQ9EDZ
SO9AHM
59
59
004
019
JO90OA
JO90LJ
45
45

2018/12/04 19:21
2018/12/04 19:21
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SQ9IAB
59
59
020
007
JO90LJ
KN09AX
SQ9IAB
SO9AHM
59
59
007
020
KN09AX
JO90LJ
90
90
B
2018/12/04 19:24
2018/12/04 19:24
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SP9SOI
59
59
021
020
JO90LJ
JO90MG
SP9SOI
SO9AHM
59
59
020
021
JO90MG
JO90LJ
15
15

2018/12/04 19:26
2018/12/04 19:26
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SQ9GIW
59
59
022
032
JO90LJ
JO90SG
SQ9GIW
SO9AHM
59
59
032
022
JO90SG
JO90LJ
44
44

2018/12/04 19:28
2018/12/04 19:28
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SQ9FIA
59
59
023
020
JO90LJ
JO90NG
SQ9FIA
SO9AHM
59
59
020
023
JO90NG
JO90LJ
18
18
A
2018/12/04 19:29
2018/12/04 19:29
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SP9BJV
59
59
024
026
JO90LJ
JO90KG
SP9BJV
SO9AHM
59
59
026
024
JO90KG
JO90LJ
15
15

2018/12/04 19:31
2018/12/04 19:31
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SP9YKD/P
59
59
025
033
JO90LJ
JO90NG
SP9YKD/P
SQ9AHM
59
59
033
025
JO90NG
JO90LJ
0
0

2018/12/04 19:34
2018/12/04 19:34
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SP9GFI
59
59
026
009
JO90LJ
JO90OG
SP9GFI
SO9AHM
59
59
009
026
JO90OG
JO90LJ
23
23

2018/12/04 19:35
[BRAK LOGU]
2m FM SO9AHM
SP9ZKN
59 027 JO90LJ SP9ZKN 59 033 JN99RU 0
2018/12/04 19:38
2018/12/04 19:38
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SP9BSK
59
59
028
017
JO90LJ
JN99UQ
SP9BSK
SO9AHM
59
59
017
028
JN99UQ
JO90LJ
95
95
K
2018/12/04 19:39
2018/12/04 19:39
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SQ9NOS
59
59
029
022
JO90LJ
JO90HB
SQ9NOS
SO9AHM
59
59
022
029
JO90HB
JO90LJ
44
44

2018/12/04 19:40
2018/12/04 19:40
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SP9LDS
59
59
030
014
JO90LJ
JO90MH
SP9LDS
SO9AHM
59
59
014
030
JO90MH
JO90LJ
11
11

2018/12/04 19:44
2018/12/04 19:44
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SQ9RNW
59
59
031
040
JO90LJ
JN99NS
SQ9RNW
SO9AHM
59
59
040
031
JN99NS
JO90LJ
71
71

2018/12/04 19:45
2018/12/04 19:46
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SQ9MYC
59
59
032
010
JO90LJ
JN99UR
SQ9MYC
SO9AHM
59
59
010
032
JN99UR
JO90LJ
91
91

2018/12/04 19:47
[BRAK LOGU]
2m FM SO9AHM
SP9BE
59 033 JO90LJ SP9BE 59 007 JO90SG 0
2018/12/04 19:48
2018/12/04 19:49
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SQ9JXF
59
59
034
013
JO90LJ
JN99OQ
SQ9JXF
SO9AHM
59
59
013
034
JN99OQ
JO90LJ
81
81

2018/12/04 19:49
2018/12/04 19:49
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SP9VM
59
59
035
016
JO90LJ
JN99OQ
SP9VM
SO9AHM
59
59
016
035
JN99OQ
JO90LJ
81
81

2018/12/04 19:50
2018/12/04 19:50
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SQ9BOR
59
59
036
021
JO90LJ
JO90LI
SQ9BOR
SO9AHM
59
59
021
036
JO90LI
JO90LJ
5
5
R
2018/12/04 19:57
2018/12/04 19:56
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SP9CCA
59
59
037
014
JO90LJ
JN99NQ
SP9CCA
SO9AHM
59
59
014
037
JN99NQ
JO90LJ
80
80
A
2018/12/04 20:02
2018/12/04 20:02
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SP9NWN
59
59
038
003
JO90LJ
JO90OG
SP9NWN
SO9AHM
59
59
003
038
JO90OG
JO90LJ
23
23

2018/12/04 20:08
2018/12/04 20:08
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SQ9PCA
59
59
039
050
JO90LJ
JN99QW
SQ9PCA
SO9AHM
59
59
050
039
JN99QW
JO90LJ
59
59
A
2018/12/04 20:10
2018/12/04 20:09
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SP9TBT
59
59
040
040
JO90LJ
JO90LC
SP9TBT
SO9AHM
59
59
040
040
JO90LC
JO90LJ
32
32

2018/12/04 20:13
2018/12/04 20:13
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SP9PNB
59
59
041
027
JO90LJ
JO90NG
SP9PNB
SO9AHM
59
59
027
041
JO90NG
JO90LJ
68
18
B
2018/12/04 20:14
2018/12/04 20:14
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SP9CH
59
59
042
021
JO90LJ
JO90JD
SP9CH
SO9AHM
59
59
021
042
JO90JD
JO90LJ
30
30

2018/12/04 20:17
2018/12/04 20:16
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SP9EM/P
59
59
043
033
JO90LJ
JO90NG
SP9EM/P
SO9AHM
59
59
033
043
JO90NG
JO90LJ
18
18

2018/12/04 20:26
2018/12/04 20:26
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SP9PGB
59
59
044
003
JO90LJ
JO90NG
SP9PGB
SO9AHM
59
59
003
044
JO90NG
JO90LJ
18
18
B
2018/12/04 20:30
2018/12/04 20:30
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SP9PRR
59
59
045
005
JO90LJ
JO90HB
SP9PRR
SO9AHM
59
59
005
045
JO90HB
JO90LJ
44
44
R
2018/12/04 20:36
2018/12/04 20:36
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SP9PSB
59
59
046
012
JO90LJ
JN99NQ
SP9PSB
SO9AHM
59
59
012
046
JN99NQ
JO90LJ
80
80
B
2018/12/04 20:52
2018/12/04 20:52
2m
2m
FM
FM
SO9AHM
SP0ASRS
59
59
047
016
JO90LJ
JN99OQ
SP0ASRS
SO9AHM
59
59
016
047
JN99OQ
JO90LJ
81
81