SP4BAO

Rezultat: 10
Liczba zgł. QSO: 11 (CW: 0, SSB: 0, DIGI: 11, FM: 0) Liczba zal. QSO: 10 (90,9%)
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2019/12/04 17:13
2019/12/04 17:13
80m
80m
PS
PS
SP4BAO
SP4CGJ
599
599
001
002

SP4CGJ
SP4BAO
599
599
002
001

1
1

O
2019/12/04 17:16
2019/12/04 17:16
80m
80m
PS
PS
SP4BAO
SQ6NSG
599
599
002
003

SQ6NSG
SP4BAO
599
599
003
002

1
1

O
2019/12/04 17:17
2019/12/04 17:17
80m
80m
PS
PS
SP4BAO
SP8BA
599
599
003
003

SP8BA
SP4BAO
599
599
003
003

1
1
A
O
2019/12/04 17:18
2019/12/04 17:19
80m
80m
PS
PS
SP4BAO
SP2KJH
599
599
004
008

SP2KJH
SP4BAO
599
599
008
007

0
0

2019/12/04 17:19
2019/12/04 17:19
80m
80m
PS
PS
SP4BAO
SQ2LKM
599
599
005
007

SQ2LKM
SP4BAO
599
599
007
005

1
1

O
2019/12/04 17:27
2019/12/04 17:27
80m
80m
PS
PS
SP4BAO
SP7PGK
599
599
006
008

SP7PGK
SP4BAO
599
599
008
006

1
1
K
O
2019/12/04 17:30
2019/12/04 17:31
80m
80m
RY
RY
SP4BAO
SP2KJH
599
599
007
012

SP2KJH
SP4BAO
599
599
012
007

1
1

O
2019/12/04 17:32
2019/12/04 17:31
80m
80m
RY
RY
SP4BAO
SP7PGK
599
599
008
011

SP7PGK
SP4BAO
599
599
011
008

1
1
K
O
2019/12/04 17:39
2019/12/04 17:40
80m
80m
RY
RY
SP4BAO
SP2MKI
599
599
009
024

SP2MKI
SP4BAO
599
599
024
009

1
1

O
2019/12/04 17:45
2019/12/04 17:45
80m
80m
RY
RY
SP4BAO
SQ6NSG
599
599
010
017

SQ6NSG
SP4BAO
599
599
017
010

1
1

O
2019/12/04 17:47
2019/12/04 17:48
80m
80m
RY
RY
SP4BAO
SP4W
599
599
011
016

SP4W
SP4BAO
599
599
016
011

1
1

O