SP3POB

Rezultat: 6
Liczba zgł. QSO: 7 (CW: 0, SSB: 0, DIGI: 7, FM: 0) Liczba zal. QSO: 6 (85,7%)
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2022/12/04 17:01
2022/12/04 17:01
80m
80m
PS
PS
SP3POB
SP3KWA
599
599
001
001

SP3KWA
SP3POB
599
599
001
001

1
1
A
B
2022/12/04 17:02
[BRAK QSO]
80m PS SP3POB
SP6LUP
599 002 SP6LUP 599 DG 0
2022/12/04 17:03
2022/12/04 17:03
80m
80m
PS
PS
SP3POB
SP9WZO
599
599
003
004

SP9WZO
SP3POB
599
599
004
003

1
1
O
B
2022/12/04 17:15
2022/12/04 17:15
80m
80m
PS
PS
SP3POB
SQ9KWY
599
599
004
007

SQ9KWY
SP3POB
599
599
007
004

1
1

B
2022/12/04 17:16
2022/12/04 17:16
80m
80m
PS
PS
SP3POB
SQ9PBV
599
599
005
010

SQ9PBV
SP3POB
599
599
010
005

1
1

B
2022/12/04 17:27
2022/12/04 17:27
80m
80m
PS
PS
SP3POB
HF7A
599
599
006
009

HF7A
SP3POB
599
599
009
006

1
1
A
B
2022/12/04 17:32
2022/12/04 17:32
80m
80m
RY
RY
SP3POB
HF7A
599
599
007
011

HF7A
SP3POB
599
599
011
007

1
1
A
B