SP85SKK

Rezultat: 697
Liczba zgł. QSO: 20 (CW: 0, SSB: 6, DIGI: 0, FM: 14) Liczba zal. QSO: 18 (90,0%)
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 18:02
2023/11/19 18:02
2m
2m
FM
FM
SP85SKK
SQ9KWY
59
59
002
002
JO90NG
JN99QU
SQ9KWY
SP85SKK
59
59
002
002
JN99QU
JO90NG
50
50

2023/11/19 18:02
2023/11/19 18:02
2m
2m
FM
FM
SP85SKK
SQ9IDE
59
59
001
004
JO90NG
JN99KX
SQ9IDE
SP85SKK
59
59
004
001
JN99KX
JO90NG
37
37

2023/11/19 18:03
2023/11/19 18:03
2m
2m
FM
FM
SP85SKK
SQ9NOS
59
59
003
002
JO90NG
JO90HB
SQ9NOS
SP85SKK
59
59
002
003
JO90HB
JO90NG
42
42

2023/11/19 18:03
2023/11/19 18:04
2m
2m
FM
FM
SP85SKK
SP9BB
59
59
004
001
JO90NG
JO90CK
SP9BB
SP85SKK
59
59
001
004
JO90CK
JO90NG
68
68

2023/11/19 18:04
2023/11/19 18:04
2m
2m
FM
FM
SP85SKK
SP9BSK
59
59
005
002
JO90NG
JN99UQ
SP9BSK
SP85SKK
59
59
002
005
JN99UQ
JO90NG
77
77

2023/11/19 18:05
2023/11/19 18:05
2m
2m
FM
FM
SP85SKK
SQ9SXN
59
59
006
002
JO90NG
JN99VQ
SQ9SXN
SP85SKK
59
59
002
006
JN99VQ
JO90NG
80
80

2023/11/19 18:05
2023/11/19 18:05
2m
2m
FM
FM
SP85SKK
SQ9PPT
59
59
007
002
JO90NG
JO90NH
SQ9PPT
SQ9BDB
59
59
002
007
JO90NH
JO90NG
0
0

2023/11/19 18:05
2023/11/19 18:05
2m
2m
FM
FM
SP85SKK
SP9NOZ
59
59
008
002
JO90NG
JO90PO
SP9NOZ
SP85SKK
59
59
002
008
JO90PO
JO90NG
39
39

2023/11/19 18:05
2023/11/19 18:06
2m
2m
FM
FM
SP85SKK
SQ9FMU
59
59
009
001
JO90NG
JO90JH
SQ9FMU
SP85SKK
59
59
001
009
JO90JH
JO90NG
24
24

2023/11/19 18:07
2023/11/19 18:07
2m
2m
FM
FM
SP85SKK
SQ9PPT
59
59
010
004
JO90NG
JO90NH
SQ9PPT
SP85SKK
59
59
004
010
JO90NH
JO90NG
5
5

2023/11/19 18:08
2023/11/19 18:08
2m
2m
FM
FM
SP85SKK
SQ9MDT
59
59
011
001
JO90NG
JO90MG
SQ9MDT
SP85SKK
59
59
001
011
JO90MG
JO90NG
6
6

2023/11/19 18:09
2023/11/19 18:09
2m
2m
FM
FM
SP85SKK
SQ9HM
59
59
012
002
JO90NG
JO90LI
SQ9HM
SP85SKK
59
59
002
012
JO90LI
JO90NG
15
15

2023/11/19 18:12
2023/11/19 18:12
2m
2m
FM
FM
SP85SKK
SQ9ITA
59
59
013
006
JO90NG
JO90RL
SQ9ITA
SP85SKK
59
59
006
013
JO90RL
JO90NG
33
33

2023/11/19 18:15
2023/11/19 18:15
2m
2m
FM
FM
SP85SKK
SQ9LOJ
59
59
014
002
JO90NG
JO90IE
SQ9LOJ
SP85SKK
59
59
002
014
JO90IE
JO90NG
31
31

2023/11/19 18:18
2023/11/19 18:18
2m
2m
PH
PH
SP85SKK
SQ9NOS
59
59
015
008
JO90NG
JO90HB
SQ9NOS
SP85SKK
59
59
008
015
JO90HB
JO90NG
42
42

2023/11/19 18:21
[BRAK LOGU]
2m PH SP85SKK
SP9VP
59 016 JO90NG SP9VP 59 001 JO90MF 0
2023/11/19 18:25
2023/11/19 18:25
2m
2m
PH
PH
SP85SKK
SQ9FMU
59
59
017
007
JO90NG
JO90JH
SQ9FMU
SP85SKK
59
59
007
017
JO90JH
JO90NG
24
24

2023/11/19 18:27
2023/11/19 18:27
2m
2m
PH
PH
SP85SKK
SQ9ITA
59
59
018
008
JO90NG
JO90RL
SQ9ITA
SP85SKK
59
59
008
018
JO90RL
JO90NG
33
33

2023/11/19 18:28
2023/11/19 18:28
2m
2m
PH
PH
SP85SKK
SQ9KWY
59
59
019
007
JO90NG
JN99QU
SQ9KWY
SP85SKK
59
59
007
019
JN99QU
JO90NG
50
50

2023/11/19 18:33
2023/11/19 18:33
2m
2m
PH
PH
SP85SKK
SQ9PCA
59
59
020
001
JO90NG
JN99QW
SQ9PCA
SP85SKK
59
59
001
020
JN99QW
JO90NG
41
41