SP9EYX

Rezultat: 1306
Liczba zgł. QSO: 25 (CW: 0, SSB: 8, DIGI: 0, FM: 17) Liczba zal. QSO: 19 (76,0%)
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2018/11/15 19:01
2018/11/15 19:00
2m
2m
FM
FM
SP9EYX
SQ9PCA
59
59
001
001
JO90DE
JN99QW
SQ9PCA
SP9EYX
59
59
001
001
JN99QW
JO90DE
82
82

2018/11/15 19:03
2018/11/15 19:03
2m
2m
FM
FM
SP9EYX
SQ9DHP
59
59
002
005
JO90DE
JO90MG
SQ9DHP
SP9EYX
59
59
005
JO90MG
JO90DE
0
0

2018/11/15 19:04
2018/11/15 19:05
2m
2m
FM
FM
SP9EYX
SQ9PPW
59
59
003
005
JO90DE
JN99NS
SQ9PPW
SP9EYX
59
59
005
003
JN99NS
JO90DE
75
75

2018/11/15 19:05
2018/11/15 19:06
2m
2m
FM
FM
SP9EYX
SQ9DXT
59
59
004
004
JO90DE
JN99HV
SQ9DXT
SP9EYX
59
59
004
004
JN99HV
JO90DE
40
40

2018/11/15 19:08
2018/11/15 19:09
2m
2m
FM
FM
SP9EYX
SQ9ONP
59
59
005
007
JO90DE
JO90HG
SQ9ONP
SP9EYX
59
59
007
005
JO90HG
JO90DE
25
25

2018/11/15 19:11
2018/11/15 19:11
2m
2m
FM
FM
SP9EYX
SP100N
59
59
006
010
JO90DE
JO90OG
SP100N
SP9EYX
59
59
010
006
JO90OG
JO90DE
66
66

2018/11/15 19:16
[BRAK QSO]
2m FM SP9EYX
SQ9PPT
59 007 JO90DE SQ9PPT 59 015 JN99NH 0
2018/11/15 19:17
2018/11/15 19:18
2m
2m
FM
FM
SP9EYX
SP9TBT
59
59
008
015
JO90DE
JO90LC
SP9TBT
SP9EYX
59
59
015
008
JO90LC
JO90DE
48
48

2018/11/15 19:19
2018/11/15 19:20
2m
2m
FM
FM
SP9EYX
SP9WZO
59
59
009
009
JO90DE
JN99HR
SP9WZO
SP9EYX
59
59
009
009
JN99HR
JO90DE
56
56

2018/11/15 19:22
[BRAK LOGU]
2m FM SP9EYX
SP9MDY
59 010 JO90DE SP9MDY 59 003 JO90AC 0
2018/11/15 19:23
[BRAK LOGU]
2m FM SP9EYX
SN100N
59 011 JO90DE SN100N 59 003 JO90AC 0
2018/11/15 19:31
2018/11/15 19:32
2m
2m
FM
FM
SP9EYX
SQ9OJN
59
59
012
013
JO90DE
KN09AN
SQ9OJN
SP9EYX
59
59
013
012
KN09AN
JO90DE
143
143

2018/11/15 19:38
2018/11/15 19:39
2m
2m
FM
FM
SP9EYX
SQ9PUW
59
59
013
020
JO90DE
JN99PR
SQ9PUW
SP9EYX
59
59
020
013
JN99PR
JO90DE
88
88

2018/11/15 19:43
2018/11/15 19:43
2m
2m
FM
FM
SP9EYX
SQ9GIW
59
59
014
023
JO90DE
JO90SG
SQ9GIW
SP9EYX
59
59
023
014
JO90SG
JO90DE
89
89

2018/11/15 19:49
2018/11/15 19:49
2m
2m
FM
FM
SP9EYX
SP9BSK
59
59
015
017
JO90DE
JN99SO
SP9BSK
SP9EYX
59
59
017
015
JN99SO
JO90DE
111
111

2018/11/15 19:57
[BRAK LOGU]
2m PH SP9EYX
SP8PDE
59 016 JO90DE SP8PDE 59 003 KO00QB 0
2018/11/15 20:01
2018/11/15 20:01
2m
2m
PH
PH
SP9EYX
SQ9MLZ
59
59
017
023
JO90DE
JO90MH
SQ9MLZ
SP9EYX
59
59
023
017
JO90MH
JO90DE
55
55

2018/11/15 20:02
2018/11/15 20:04
2m
2m
PH
PH
SP9EYX
3Z100I
59
59
018
026
JO90DE
JO90OG
3Z2100I
SP9EYX
59
59
026
018
JO90OG
JO90DE
0
0

2018/11/15 20:12
2018/11/15 20:13
2m
2m
PH
PH
SP9EYX
SP9CCA
59
59
019
023
JO90DE
JN99NQ
SP9CCA
SP9EYX
59
59
023
019
JN99NQ
JO90DE
82
82

2018/11/15 20:14
2018/11/15 20:14
2m
2m
PH
PH
SP9EYX
SP9KUP
59
59
020
008
JO90DE
JN99QU
SP9KUP
SP9EYX
59
59
008
020
JN99QU
JO90DE
86
86

2018/11/15 20:17
2018/11/15 20:17
2m
2m
PH
PH
SP9EYX
SP9OJM
59
59
021
031
JO90DE
JN99KU
SP9OJM
SP9EYX
59
59
031
021
JN99KU
JO90DE
56
56

2018/11/15 20:34
2018/11/15 20:36
2m
2m
PH
PH
SP9EYX
SO100I
59
59
022
027
JO90DE
JO90HB
SO100I
SP9EYX
59
59
027
022
JO90HB
JO90DE
28
28

2018/11/15 20:40
2018/11/15 20:39
2m
2m
PH
PH
SP9EYX
SQ9PCA
59
59
023
039
JO90DE
JN99QW
SQ9PCA
SP9EYX
59
59
039
023
JN99QW
JO90DE
82
82

2018/11/15 20:57
2018/11/15 20:59
2m
2m
FM
FM
SP9EYX
SQ9FMU
59
59
024
018
JO90DE
JO90JH
SQ9FMU
SP9EYX
59
59
018
024
JO90JH
JO90DE
38
38

2018/11/15 20:59
2018/11/15 21:00
2m
2m
FM
FM
SP9EYX
SP9OJM
59
59
025
037
JO90DE
JN99KU
SP9OJM
SP9EYX
59
59
037
025
JN99KU
JO90DE
56
56