SQ9GIW

Rezultat: 1552
Liczba zgł. QSO: 31 (CW: 0, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 31) Liczba zal. QSO: 29 (93,5%)
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2018/11/15 19:02
2018/11/15 19:02
2m
2m
FM
FM
SQ9GIW
SP9BSK
59
59
001
001
JO90SG
JN99SO
SP9BSK
SQ9GIW
59
59
001
001
JN99SO
JO90SG
74
74

2018/11/15 19:03
2018/11/15 19:03
2m
2m
FM
FM
SQ9GIW
SP9WPN
59
59
002
002
JO90SG
JO90LH
SP9WPN
SQ9GIW
59
59
002
002
JO90LH
JO90SG
42
42

2018/11/15 19:05
2018/11/15 19:04
2m
2m
FM
FM
SQ9GIW
SP9BP
59
59
003
001
JO90SG
JN99OO
SP9BP
SQ9GIW
59
59
001
003
JN99OO
JN90SG
0
0

2018/11/15 19:05
2018/11/15 19:05
2m
2m
FM
FM
SQ9GIW
SQ9OJN
59
59
004
003
JO90SG
KN09AN
SQ9OJN
SQ9GIW
59
59
003
004
KN09AN
JO90SG
87
87

2018/11/15 19:06
2018/11/15 19:06
2m
2m
FM
FM
SQ9GIW
SP9KB
59
59
005
003
JO90SG
JO90LI
SP9KB
SQ9GIW
59
59
003
005
JO90LI
JO90SG
42
42

2018/11/15 19:07
2018/11/15 19:07
2m
2m
FM
FM
SQ9GIW
SQ9FIA
59
59
006
004
JO90SG
JO90NG
SQ9FIA
SQ9GIW
59
59
004
006
JO90NG
JO90SG
30
30

2018/11/15 19:07
2018/11/15 19:07
2m
2m
FM
FM
SQ9GIW
SP9OJM
59
59
007
005
JO90SG
JN99KU
SP9OJM
SQ9GIW
59
59
005
007
JN99KU
JO90SG
66
66

2018/11/15 19:13
2018/11/15 19:13
2m
2m
FM
FM
SQ9GIW
SQ9PCA
59
59
009
014
JO90SG
JN99QW
SQ9PCA
SQ9GIW
59
59
014
009
JN99QW
JO90SG
39
39

2018/11/15 19:13
2018/11/15 19:13
2m
2m
FM
FM
SQ9GIW
3Z100I
59
59
008
004
JO90SG
JO90OG
3Z100I
SQ9GIW
59
59
004
008
JO90OG
JO90SG
24
24

2018/11/15 19:14
2018/11/15 19:14
2m
2m
FM
FM
SQ9GIW
SP9RVB
59
59
010
011
JO90SG
JO90OH
SP9RVB
SQ9GIW
59
59
011
010
JO90OH
JO90SG
24
24

2018/11/15 19:15
2018/11/15 19:15
2m
2m
FM
FM
SQ9GIW
SQ9DHP
59
59
011
015
JO90SG
JO90MG
SQ9DHP
SQ9GIW
59
59
015
JO90MG
JO90SG
0
0

2018/11/15 19:16
2018/11/15 19:15
2m
2m
FM
FM
SQ9GIW
SP9TBT
59
59
012
012
JO90SG
JO90LC
SP9TBT
SQ9GIW
59
59
012
012
JO90LC
JO90SG
45
45

2018/11/15 19:17
2018/11/15 19:17
2m
2m
FM
FM
SQ9GIW
SQ9ONP
59
59
013
014
JO90SG
JO90HG
SQ9ONP
SQ9GIW
59
59
014
013
JO90HG
JO90SG
65
65

2018/11/15 19:19
2018/11/15 19:19
2m
2m
FM
FM
SQ9GIW
SP100N
59
59
014
017
JO90SG
JO90OG
SP100N
SQ9GIW
59
59
017
014
JO90OG
JO90SG
24
24

2018/11/15 19:23
2018/11/15 19:23
2m
2m
FM
FM
SQ9GIW
SQ9DXT
59
59
015
013
JO90SG
JN99HV
SQ9DXT
SQ9GIW
59
59
013
015
JN99HV
JO90SG
78
78

2018/11/15 19:24
2018/11/15 19:24
2m
2m
FM
FM
SQ9GIW
SQ9PPT
59
59
016
019
JO90SG
JO90NH
SQ9PPT
SQ9GIW
59
59
019
016
JO90NH
JO90SG
30
30

2018/11/15 19:28
2018/11/15 19:28
2m
2m
FM
FM
SQ9GIW
SP9WZO
59
59
017
013
JO90SG
JN99HR
SP9WZO
SQ9GIW
59
59
013
017
JN99HR
JO90SG
89
89

2018/11/15 19:29
2018/11/15 19:29
2m
2m
FM
FM
SQ9GIW
SQ9PPW
59
59
018
022
JO90SG
JN99NS
SQ9PPW
SQ9GIW
59
59
022
018
JN99NS
JO90SG
63
63

2018/11/15 19:34
2018/11/15 19:34
2m
2m
FM
FM
SQ9GIW
SQ9SXN
59
59
019
003
JO90SG
JN99VQ
SQ9SXN
SQ9GIW
59
59
003
019
JN99VQ
JO90SG
67
67

2018/11/15 19:35
2018/11/15 19:34
2m
2m
FM
FM
SQ9GIW
SP9VM
59
59
020
010
JO90SG
JN99OQ
SP9VM
SQ9GIW
59
59
010
020
JN99OQ
JO90SG
69
69

2018/11/15 19:37
2018/11/15 19:37
2m
2m
FM
FM
SQ9GIW
SQ9MLZ
59
59
021
018
JO90SG
JO90MH
SQ9MLZ
SQ9GIW
59
59
018
021
JO90MH
JO90SG
36
36

2018/11/15 19:40
2018/11/15 19:40
2m
2m
FM
FM
SQ9GIW
SQ9PUW
59
59
022
021
JO90SG
JN99PR
SQ9PUW
SQ9GIW
59
59
021
022
JN99PR
JO90SG
63
63

2018/11/15 19:43
2018/11/15 19:43
2m
2m
FM
FM
SQ9GIW
SP9EYX
59
59
023
014
JO90SG
JO90DE
SP9EYX
SQ9GIW
59
59
014
023
JO90DE
JO90SG
89
89

2018/11/15 19:46
2018/11/15 19:46
2m
2m
FM
FM
SQ9GIW
SQ9KPA
59
59
024
005
JO90SG
JO90MF
SQ9KPA
SQ9GIW
59
59
005
024
JO90MF
JO90SG
36
36

2018/11/15 19:48
2018/11/15 19:48
2m
2m
FM
FM
SQ9GIW
SP9TAR
59
59
025
002
JO90SG
JO90WC
SP9TAR
SQ9GIW
59
59
002
025
JO90WC
JO90SG
30
30

2018/11/15 19:52
2018/11/15 19:52
2m
2m
FM
FM
SQ9GIW
SP9CH
59
59
026
003
JO90SG
JO90JD
SP9CH
SQ9GIW
59
59
003
026
JO90JD
JO90SG
55
55

2018/11/15 19:55
2018/11/15 19:55
2m
2m
FM
FM
SQ9GIW
SP9CCA
59
59
027
014
JO90SG
JN99NQ
SP9CCA
SQ9GIW
59
59
014
027
JN99NQ
JO90SG
71
71

2018/11/15 19:57
2018/11/15 19:57
2m
2m
FM
FM
SQ9GIW
SO100I
59
59
028
003
JO90SG
JO90HB
SO100I
SQ9GIW
59
59
003
028
JO90HB
JO90SG
69
69

2018/11/15 20:14
2018/11/15 20:14
2m
2m
FM
FM
SQ9GIW
SO9AHM
59
59
029
003
JO90SG
JO90LJ
SO9AHM
SQ9GIW
59
59
003
029
JO90LJ
JO90SG
44
44

2018/11/15 20:48
2018/11/15 20:49
2m
2m
FM
FM
SQ9GIW
SQ9FMU
59
59
030
005
JO90SG
JO90JH
SQ9FMU
SQ9GIW
59
59
005
030
JO90JH
JO90SG
53
53

2018/11/15 20:57
2018/11/15 20:57
2m
2m
FM
FM
SQ9GIW
SQ9IAB
59
59
031
007
JO90SG
KN09AX
SQ9IAB
SQ9GIW
59
59
007
031
KN09AX
JO90SG
48
48