SP9BJV

Rezultat: 1411
Liczba zgł. QSO: 43 (CW: 0, SSB: 16, DIGI: 0, FM: 27) Liczba zal. QSO: 42 (97,7%)
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2018/04/02 18:02
2018/04/02 18:01
2m
2m
FM
FM
SP9BJV
SQ9NOS
59
59
001
002
JO90KG
JO90HB
SQ9NOS
SP9BJV
59
59
002
001
JO90HB
JO90KG
29
29

2018/04/02 18:05
2018/04/02 18:06
2m
2m
FM
FM
SP9BJV
SP9RVB
59
59
003
003
JO90KG
JO90OH
SP9RVB
SP9BJV
59
59
003
003
JO90OH
JO90KG
24
24

2018/04/02 18:05
2018/04/02 18:05
2m
2m
FM
FM
SP9BJV
SP9JKL
59
59
002
003
JO90KG
JO90PN
SP9JKL
SP9BJV
59
59
003
002
JO90PN
JO90KG
44
44

2018/04/02 18:07
2018/04/02 18:07
2m
2m
FM
FM
SP9BJV
SQ9BDB
59
59
004
007
JO90KG
JO90NG
SQ9BDB
SP9BJV
59
59
007
004
JO90NG
JO90KG
18
18

2018/04/02 18:08
2018/04/02 18:08
2m
2m
FM
FM
SP9BJV
SP9KUP
59
59
005
001
JO90KG
JN99QU
SP9KUP
SP9BJV
59
59
001
005
JN99QU
JO90KG
58
58

2018/04/02 18:09
2018/04/02 18:09
2m
2m
FM
FM
SP9BJV
SQ9FMU
59
59
006
004
JO90KG
JO90JH
SQ9FMU
SP9BJV
59
59
004
006
JO90JH
JO90KG
8
8

2018/04/02 18:10
2018/04/02 18:10
2m
2m
FM
FM
SP9BJV
SQ9PPT
59
59
008
008
JO90KG
JO90NH
SQ9PPT
SP9BJV
59
59
008
008
JO90NH
JO90KG
18
18

2018/04/02 18:10
2018/04/02 18:10
2m
2m
FM
FM
SP9BJV
SQ9ONP
59
59
007
006
JO90KG
JO90HG
SQ9ONP
SP9BJV
59
59
006
007
JO90HG
JO90KG
18
18

2018/04/02 18:11
2018/04/02 18:12
2m
2m
FM
FM
SP9BJV
SP9EYX
59
59
009
004
JO90KG
JO90DE
SP9EYX
SP9BJV
59
59
004
009
JO90DE
JO90KG
43
43

2018/04/02 18:11
2018/04/02 18:11
2m
2m
FM
FM
SP9BJV
SQ9DIM
59
59
010
002
JO90KG
JO90MH
SQ9DIM
SP9BJV
59
59
002
010
JO90MH
JO90KG
13
13

2018/04/02 18:12
2018/04/02 18:13
2m
2m
FM
FM
SP9BJV
SQ9ITA
59
59
011
011
JO90KG
JO90RL
SQ9ITA
SP9BJV
59
59
011
011
JO90RL
JO90KG
47
47

2018/04/02 18:13
2018/04/02 18:14
2m
2m
FM
FM
SP9BJV
SP9AWS
59
59
012
002
JO90KG
JO90MC
SP9AWS
SP9BJV
59
59
002
012
JO90MC
JO90KG
22
22

2018/04/02 18:15
2018/04/02 18:15
2m
2m
FM
FM
SP9BJV
SP9QMP
59
59
013
006
JO90KG
JO90FB
SP9QMP
SP9BJV
59
59
006
013
JO90FB
JO90KG
38
38

2018/04/02 18:15
2018/04/02 18:16
2m
2m
FM
FM
SP9BJV
SQ9BOR
59
59
014
006
JO90KG
JO90LI
SQ9BOR
SP9BJV
59
59
006
014
JO90LI
JO90KG
11
11

2018/04/02 18:19
2018/04/02 18:19
2m
2m
FM
FM
SP9BJV
SP9HTY
59
59
015
006
JO90KG
JO90NH
SP9HTY
SP9BJV
59
59
006
015
JO90NH
JO90KG
18
18

2018/04/02 18:20
2018/04/02 18:20
2m
2m
FM
FM
SP9BJV
SQ9PCA
59
59
016
021
JO90KG
JN99QW
SQ9PCA
SP9BJV
59
59
021
016
JN99QW
JO90KG
51
51

2018/04/02 18:22
2018/04/02 18:22
2m
2m
FM
FM
SP9BJV
SP9BNM
59
59
017
019
JO90KG
JO90LD
SP9BNM
SP9BJV
59
59
019
017
JO90LD
JO90KG
15
15

2018/04/02 18:23
2018/04/02 18:23
2m
2m
FM
FM
SP9BJV
SO9AHM
59
59
018
012
JO90KG
JO90LJ
SO9AHM
SP9BJV
59
59
012
018
JO90LJ
JO90KG
15
15

2018/04/02 18:23
2018/04/02 18:24
2m
2m
FM
FM
SP9BJV
SP100N
59
59
019
014
JO90KG
JO90OG
SP100N
SP9BJV
59
59
014
019
JO90OG
JO90KG
24
24

2018/04/02 18:37
2018/04/02 18:36
2m
2m
FM
FM
SP9BJV
SP9AHB
59
59
020
010
JO90KG
JO90GB
SP9AHB
SP9BJV
59
59
010
020
JO90GB
JO90KG
33
33

2018/04/02 18:38
2018/04/02 18:37
2m
2m
FM
FM
SP9BJV
SP9PNB
59
59
021
010
JO90KG
JO90NG
SP9PNB
SP9BJV
59
59
010
021
JO90NG
JO90KG
18
18

2018/04/02 18:39
2018/04/02 18:36
2m
2m
FM
FM
SP9BJV
SQ9EDZ
59
59
022
011
JO90KG
JO90OA
SQ9EDZ
SP9BJV
59
59
011
022
JO90OA
JO90KG
37
37

2018/04/02 18:41
2018/04/02 18:41
2m
2m
FM
FM
SP9BJV
SP9WZO
59
59
023
016
JO90KG
JN99HR
SP9WZO
SP9BJV
59
59
016
023
JN99HR
JO90KG
63
63

2018/04/02 18:53
2018/04/02 18:53
2m
2m
FM
FM
SP9BJV
SQ9MLZ
59
59
024
021
JO90KG
JN99LP
SQ9MLZ
SP9BJV
59
59
021
024
JN99LP
JO90KG
70
70

2018/04/02 18:55
2018/04/02 18:55
2m
2m
FM
FM
SP9BJV
SQ9OUM
59
59
025
014
JO90KG
JO90KJ
SQ9OUM
SP9BJV
59
59
014
025
JO90KJ
JO90KG
14
14

2018/04/02 18:59
2018/04/02 18:59
2m
2m
PH
PH
SP9BJV
SO9AHM
59
59
026
027
JO90KG
JO90LJ
SO9AHM
SP9BJV
59
59
027
026
JO90LJ
JO90KG
15
15

2018/04/02 19:00
2018/04/02 19:01
2m
2m
PH
PH
SP9BJV
SQ9ITA
59
59
027
029
JO90KG
JO90RL
SQ9ITA
SP9BJV
59
59
029
027
JO90RL
JO90KG
47
47

2018/04/02 19:01
2018/04/02 19:01
2m
2m
PH
PH
SP9BJV
SQ9NOS
59
59
028
034
JO90KG
JO90HB
SQ9NOS
SP9BJV
59
59
034
028
JO90HB
JO90KG
29
29

2018/04/02 19:02
2018/04/02 19:01
2m
2m
PH
PH
SP9BJV
SP9PNB
59
59
029
025
JO90KG
JO90NG
SP9PNB
SP9BJV
59
59
025
029
JO90NG
JO90KG
18
18

2018/04/02 19:03
2018/04/02 19:03
2m
2m
PH
PH
SP9BJV
SP9TBT
59
59
030
032
JO90KG
JO90LC
SP9TBT
SP9BJV
59
59
032
030
JO90LC
JO90KG
19
19

2018/04/02 19:06
2018/04/02 19:06
2m
2m
PH
PH
SP9BJV
SP9QMP
59
59
031
031
JO90KG
JO90FB
SP9QMP
SP9BJV
59
59
031
031
JO90FB
JO90KG
38
38

2018/04/02 19:08
2018/04/02 19:08
2m
2m
PH
PH
SP9BJV
SP0ASRS
59
59
032
017
JO90KG
JN99OQ
SP0ASRS
SP9BJV
59
59
017
032
JN99OQ
JO90KG
69
69

2018/04/02 19:08
2018/04/02 19:09
2m
2m
PH
PH
SP9BJV
SP9EYX
59
59
033
020
JO90KG
JO90DE
SP9EYX
SP9BJV
59
59
020
033
JO90DE
JO90KG
43
43

2018/04/02 19:09
2018/04/02 19:09
2m
2m
PH
PH
SP9BJV
SP9RVF
59
59
034
005
JO90KG
JO90KG
SP9RVF
SP9BJV
59
59
005
034
JO90KG
JO90KG
1
1

2018/04/02 19:10
2018/04/02 19:12
2m
2m
PH
PH
SP9BJV
SP9AWS
59
59
035
018
JO90KG
JO90MC
SP9AWS
SP9BJV
59
59
018
035
JO90MC
JO90KG
22
22

2018/04/02 19:12
2018/04/02 19:11
2m
2m
PH
PH
SP9BJV
SP9JKL
59
59
036
026
JO90KG
JO90PN
SP9JKL
SP9BJV
59
59
026
036
JO90PN
JO90KG
44
44

2018/04/02 19:13
2018/04/02 19:13
2m
2m
PH
PH
SP9BJV
SP9RVB
59
59
037
033
JO90KG
JO90OH
SP9RVB
SP9PJV
59
59
033
037
JO90OH
JO90KG
0
0

2018/04/02 19:14
2018/04/02 19:14
2m
2m
PH
PH
SP9BJV
SP9BNM
59
59
038
035
JO90KG
JO90LD
SP9BNM
SP9BJV
59
59
035
038
JO90LD
JO90KG
15
15

2018/04/02 19:18
2018/04/02 19:18
2m
2m
PH
PH
SP9BJV
SQ9PCA
59
59
039
046
JO90KG
JN99QW
SQ9PCA
SP9BJV
59
59
046
039
JN99QW
JO90KG
51
51

2018/04/02 19:20
2018/04/02 19:20
2m
2m
PH
PH
SP9BJV
SP9KUP
59
59
040
040
JO90KG
JN99QU
SP9KUP
SP9BJV
59
59
040
040
JN99QU
JO90KG
58
58

2018/04/02 19:26
2018/04/02 19:26
2m
2m
FM
FM
SP9BJV
SQ9KPK
59
59
041
017
JO90KG
JO90NH
SQ9KPK
SP9BJV
59
59
017
041
JO90NH
JO90KG
18
18

2018/04/02 19:33
2018/04/02 19:33
2m
2m
PH
PH
SP9BJV
SQ9FMU
59
59
042
028
JO90KG
JO90JH
SQ9FMU
SP9BJV
59
59
028
042
JO90JH
JO90KG
8
8

2018/04/02 19:46
2018/04/02 19:46
2m
2m
FM
FM
SP9BJV
SP7PGK
59
59
043
002
JO90KG
JO91RR
SP7PGK
SP9BJV
59
59
002
043
JO91RR
JO90KG
167
167