SP9WZO

Rezultat: 1204
Liczba zgł. QSO: 22 (CW: 0, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 22) Liczba zal. QSO: 21 (95,5%)
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2018/04/02 18:01
2018/04/02 18:02
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SQ9MLZ
59
59
001
003
JN99HR
JN99LP
SQ9MLZ
SP9WZO
59
59
003
001
JN99LP
JN99HR
26
26

2018/04/02 18:04
2018/04/02 18:04
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SP100N
59
59
002
002
JN99HR
JO90OG
SP100N
SP9WZO
59
59
002
002
JO90OG
JN99HR
73
73

2018/04/02 18:08
2018/04/02 18:08
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SQ9NOS
59
59
003
010
JN99HR
JO90HB
SQ9NOS
SP9WZO
59
59
010
003
JO90HB
JN99HR
37
37

2018/04/02 18:10
2018/04/02 18:10
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SP9BNM
59
59
004
008
JN99HR
JO90LD
SP9BNM
SP9WZO
59
59
008
004
JO90LD
JN99HR
52
52

2018/04/02 18:12
2018/04/02 18:12
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SP9QMP
59
59
006
004
JN99HR
JO90FB
SP9QMP
SP9WZO
59
59
004
006
JO90FB
JN99HR
39
39

2018/04/02 18:12
2018/04/02 18:13
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SQ9EDZ
59
59
005
003
JN99HR
JO90OA
SQ9EDZ
SP9WZO
59
59
003
005
JO90OA
JN99HR
53
53

2018/04/02 18:13
2018/04/02 18:14
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SP9KUP
59
59
007
005
JN99HR
JN99QU
SP9KUP
SP9WZO
59
59
005
007
JN99QU
JN99HR
56
56

2018/04/02 18:14
2018/04/02 18:15
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SP9TBT
59
59
008
006
JN99HR
JO90LC
SP9TBT
SP9WZO
59
59
006
008
JO90LC
JN99HR
48
48

2018/04/02 18:14
2018/04/02 18:14
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SQ9FMU
59
59
009
007
JN99HR
JO90JH
SQ9FMU
SP9WZO
59
59
007
009
JO90JH
JN99HR
66
66

2018/04/02 18:15
2018/04/02 18:15
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SP0ASRS
59
59
010
006
JN99HR
JN99OQ
SP0ASRS
SP9WZO
59
59
006
010
JN99OQ
JN99HR
42
42

2018/04/02 18:17
2018/04/02 18:16
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SP9AHB
59
59
011
005
JN99HR
JO90GB
SP9AHB
SP9WZO
59
59
005
011
JO90GB
JN99HR
38
38

2018/04/02 18:18
2018/04/02 18:18
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SQ9PCA
59
59
012
018
JN99HR
JN99QW
SQ9PCA
SP9WZO
59
59
018
012
JN99QW
JN99HR
59
59

2018/04/02 18:19
2018/04/02 18:19
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SQ9BDB
59
59
013
015
JN99HR
JO90NG
SQ9BDB
SP9WZO
59
59
015
013
JO90NG
JN99HR
70
70

2018/04/02 18:20
2018/04/02 18:20
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SP9EYX
59
59
014
008
JN99HR
JO90DE
SP9EYX
SP9WZO
59
59
008
014
JO90DE
JN99HR
56
56

2018/04/02 18:24
2018/04/02 18:25
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SQ9PPT
59
59
015
019
JN99HR
JO90NH
SQ9PPT
SP9WZO
59
59
019
015
JO90NH
JN99HR
74
74

2018/04/02 18:41
2018/04/02 18:41
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SP9BJV
59
59
016
023
JN99HR
JO90KG
SP9BJV
SP9WZO
59
59
023
016
JO90KG
JN99HR
63
63

2018/04/02 19:05
2018/04/02 19:05
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SQ9KPK
59
59
018
007
JN99HR
JO90NH
SQ9KPK
SP9WZO
59
59
007
018
JO90NH
JN99HR
74
74

2018/04/02 19:05
2018/04/02 19:04
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SQ9KOS
59
59
017
012
JN99HR
JN99OS
SQ9KOS
SP9WZO
59
59
012
017
JN99OS
JN99HR
42
42

2018/04/02 19:12
2018/04/02 19:12
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SQ9ONP
59
59
019
023
JN99HR
JO90HG
SQ9ONP
SP9WZO
59
59
023
019
JO90HG
JN99HR
60
60

2018/04/02 19:16
2018/04/02 19:16
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SQ9ITA
59
59
020
035
JN99HR
JO90RL
SQ9ITA
SP9WZO
59
59
035
020
JO90RL
JN99HR
102
102

2018/04/02 19:19
[BRAK LOGU]
2m FM SP9WZO
SP9KTK
59 021 JN99HR SP9KTK 59 019 JO90SB 0
2018/04/02 19:23
2018/04/02 19:23
2m
2m
FM
FM
SP9WZO
SP9HTY
59
59
022
036
JN99HR
JO90NH
SP9HTY
SP9WZO
59
59
036
022
JO90NH
JN99HR
74
74