SP9BNM

Rezultat: 1043
Liczba zgł. QSO: 41 (CW: 2, SSB: 11, DIGI: 0, FM: 28) Liczba zal. QSO: 35 (85,4%)
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2018/04/02 18:04
2018/04/02 18:04
2m
2m
FM
FM
SP9BNM
SP0ASRS
59
59
001
001
JO90LD
JN99OQ
SP0ASRS
SP9BNM
59
59
001
001
JN99OQ
JO90LD
54
54

2018/04/02 18:05
2018/04/02 18:04
2m
2m
FM
FM
SP9BNM
SQ9PPT
59
59
002
003
JO90LD
JO90NH
SQ9PPT
SP9BNM
59
59
003
002
JO90NH
JO90LD
22
22

2018/04/02 18:06
2018/04/02 18:06
2m
2m
FM
FM
SP9BNM
SP9TBT
59
59
003
003
JO90LD
JO90LC
SP9TBT
SP9BNM
59
59
003
003
JO90LC
JO90LD
5
5

2018/04/02 18:07
[BRAK LOGU]
2m FM SP9BNM
SP9KDK
59 004 JO90LD SP9KDK 59 002 JO90SB 0
2018/04/02 18:08
2018/04/02 18:09
2m
2m
FM
FM
SP9BNM
SQ9EDZ
59
59
005
001
JO90LD
JO90OA
SQ9EDZ
SP9BNM
59
59
001
005
JO90OA
JO90LD
23
23

2018/04/02 18:08
2018/04/02 18:08
2m
2m
FM
FM
SP9BNM
SQ9BOR
59
59
006
003
JO90LD
JO90LI
SP9BOR
SP9BNM
59
59
003
006
JO90LI
JO90LD
0
0

2018/04/02 18:09
2018/04/02 18:10
2m
2m
FM
FM
SP9BNM
SQ9ITA
59
59
007
010
JO90LD
JO90RL
SQ9ITA
SP9BNM
59
59
010
007
JO90RL
JO90LD
51
51

2018/04/02 18:10
2018/04/02 18:10
2m
2m
FM
FM
SP9BNM
SP9WZO
59
59
008
004
JO90LD
JN99HR
SP9WZO
SP9BNM
59
59
004
008
JN99HR
JO90LD
52
52

2018/04/02 18:12
2018/04/02 18:12
2m
2m
FM
FM
SP9BNM
SP9KUP
59
59
010
004
JO90LD
JN99QU
SP9KUP
SP9BNM
59
59
004
010
JN99QU
JO90LD
44
44

2018/04/02 18:12
2018/04/02 18:11
2m
2m
FM
FM
SP9BNM
SP9QMP
59
59
009
003
JO90LD
JO90FB
SP9QMP
SP9BNM
59
59
003
009
JO90FB
JO90LD
37
37

2018/04/02 18:13
2018/04/02 18:13
2m
2m
FM
FM
SP9BNM
SQ9FMU
59
59
011
006
JO90LD
JO90JH
SQ9FMU
SP9BNM
59
59
006
011
JO90JH
JO90LD
22
22

2018/04/02 18:14
2018/04/02 18:14
2m
2m
FM
FM
SP9BNM
SQ9BDB
59
59
012
010
JO90LD
JO90NG
SQ9BDB
SP9BNM
59
59
010
012
JO90NG
JO90LD
18
18

2018/04/02 18:14
2018/04/02 18:14
2m
2m
FM
FM
SP9BNM
SP9HTY
59
59
013
004
JO90LD
JO90NH
SP9HTY
SP9BNM
59
59
004
013
JO90NH
JO90LD
22
22

2018/04/02 18:15
2018/04/02 18:14
2m
2m
FM
FM
SP9BNM
SP9AHB
59
59
014
004
JO90LD
JO90GB
SP9AHB
SP9BNM
59
59
004
014
JO90GB
JO90LD
31
31

2018/04/02 18:16
2018/04/02 18:16
2m
2m
FM
FM
SP9BNM
SO9AHM
59
59
015
009
JO90LD
JO90LJ
SO9AHM
SP9BNM
59
59
009
015
JO90LJ
JO90LD
28
28

2018/04/02 18:17
2018/04/02 18:17
2m
2m
FM
FM
SP9BNM
SQ9PCA
59
59
016
017
JO90LD
JN99QW
SQ9PCA
SQ9BNM
59
59
017
016
JN99QW
JO90LD
0
0

2018/04/02 18:19
2018/04/02 18:19
2m
2m
FM
FM
SP9BNM
SP9EYX
59
59
017
007
JO90LD
JO90DE
SP9EYX
SP9BNM
59
59
007
017
JO90DE
JO90LD
48
48

2018/04/02 18:20
2018/04/02 18:20
2m
2m
FM
FM
SP9BNM
SQ9NOS
59
59
018
020
JO90LD
JO90HB
SQ9NOS
SP9BNM
59
59
020
018
JO90HB
JO90LD
26
26

2018/04/02 18:22
2018/04/02 18:22
2m
2m
FM
FM
SP9BNM
SP9BJV
59
59
019
017
JO90LD
JO90KG
SP9BJV
SP9BNM
59
59
017
019
JO90KG
JO90LD
15
15

2018/04/02 18:24
2018/04/02 18:23
2m
2m
FM
FM
SP9BNM
SP9JKL
59
59
020
011
JO90LD
JO90PN
SP9JKL
SSP9BNM
59
59
011
020
JO90PN
JO90LD
0
0

2018/04/02 18:26
2018/04/02 18:26
2m
2m
FM
FM
SP9BNM
SQ9MLZ
59
59
021
015
JO90LD
JN99LP
SQ9MLZ
SP9BNM
59
59
015
021
JN99LP
JO90LD
56
56

2018/04/02 18:28
2018/04/02 18:28
2m
2m
FM
FM
SP9BNM
SP9RVB
59
59
022
020
JO90LD
JO90OH
SP9RVB
SP9BNM
59
59
020
022
JO90OH
JO90LD
26
26

2018/04/02 18:34
2018/04/02 18:34
2m
2m
FM
FM
SP9BNM
SQ9ONP
59
59
023
016
JO90LD
JO90HG
SQ9ONP
SP9BNM
59
59
016
023
JO90HG
JO90LD
27
27

2018/04/02 18:35
2018/04/02 18:35
2m
2m
FM
FM
SP9BNM
SP9PNB
59
59
024
008
JO90LD
JO90NG
SP9PNB
SP9BNM
59
59
008
024
JO90NG
JO90LD
18
18

2018/04/02 18:43
2018/04/02 18:43
2m
2m
FM
FM
SP9BNM
SP100N
59
59
025
023
JO90LD
JO90OG
SP100N
SP9BNM
59
59
023
025
JO90OG
JO90LD
23
23

2018/04/02 18:48
2018/04/02 18:48
2m
2m
FM
FM
SP9BNM
SQ9DIM
59
59
026
018
JO90LD
JO90MH
SQ9DIM
SP9BNM
59
59
018
026
JO90MH
JO90LD
19
19

2018/04/02 18:52
2018/04/02 18:52
2m
2m
FM
FM
SP9BNM
SQ9OUM
59
59
027
010
JO90LD
JO90KJ
SQ9OUM
SP9BNM
59
59
010
027
JO90KJ
JO90LD
28
28

2018/04/02 19:04
2018/04/02 19:04
2m
2m
FM
FM
SP9BNM
SQ9KPK
59
59
028
005
JO90LD
JO90NH
SQ9KPK
SP9BNM
59
59
005
028
JO90NH
JO90LD
22
22

2018/04/02 19:06
2018/04/02 19:06
2m
2m
PH
PH
SP9BNM
SP9KUP
59
59
029
035
JO90LD
JN99QU
SP9KUP
SP9BNM
59
59
035
029
JN99QU
JO90LD
44
44

2018/04/02 19:07
2018/04/02 19:08
2m
2m
PH
PH
SP9BNM
SQ9PCA
59
59
030
045
JO90LD
JN99QW
SQ9PCA
SP9BNM
59
59
045
030
JN99QW
JO90LD
38
38

2018/04/02 19:08
2018/04/02 19:08
2m
2m
PH
PH
SP9BNM
SP9TBT
59
59
031
036
JO90LD
JO90LC
SP9TBT
SP9BNM
59
59
036
031
JO90LC
JO90LD
5
5

2018/04/02 19:11
2018/04/02 19:16
2m
2m
PH
PH
SP9BNM
SP9AWS
59
59
032
019
JO90LD
JO90MC
SP9AWS
SP9BNM
59
59
019
036
JO90MC
JO90LD
0
0

2018/04/02 19:12
2018/04/02 19:12
2m
2m
PH
PH
SP9BNM
SP9QMP
59
59
033
034
JO90LD
JO90FB
SP9QMP
SP9BNM
59
59
034
033
JO90FB
JO90LD
37
37

2018/04/02 19:12
2018/04/02 19:13
2m
2m
PH
PH
SP9BNM
SP9EYX
59
59
034
021
JO90LD
JO90DE
SP9EYX
SP9BNM
59
59
021
034
JO90DE
JO90LD
48
48

2018/04/02 19:14
2018/04/02 19:14
2m
2m
PH
PH
SP9BNM
SP9BJV
59
59
035
038
JO90LD
JO90KG
SP9BJV
SP9BNM
59
59
038
035
JO90KG
JO90LD
15
15

2018/04/02 19:15
2018/04/02 19:16
2m
2m
PH
PH
SP9BNM
SP0ASRS
59
59
036
020
JO90LD
JN99OQ
SP0ASRS
SP9BNM
59
59
020
036
JN99OQ
JO90LD
54
54

2018/04/02 19:20
2018/04/02 19:20
2m
2m
PH
PH
SP9BNM
SP9RVB
59
59
037
036
JO90LD
JO90OH
SP9RVB
SP9BNM
59
59
036
037
JO90OH
JO90LD
26
26

2018/04/02 19:24
2018/04/02 19:25
2m
2m
PH
PH
SP9BNM
SP9RVF
59
59
038
010
JO90LD
JO90KG
SP9RVF
SP9BNM
59
59
010
038
JO90KG
JO90LD
15
15

2018/04/02 19:29
2018/04/02 19:29
2m
2m
PH
PH
SP9BNM
SQ9FMU
59
59
039
024
JO90LD
JO90JH
SQ9FMU
SP9BNM
59
59
024
039
JO90JH
JO90LD
22
22

2018/04/02 19:35
2018/04/02 19:35
2m
2m
CW
CW
SP9BNM
SP9RVF
599
599
040
013
JO90LD
JO90KG
SP9RVF
SP9BNM
599
599
013
041
JO90KG
JO90LD
0
0

2018/04/02 19:38
2018/04/02 19:39
2m
2m
CW
CW
SP9BNM
SQ9FMU
599
599
041
029
JO90LD
JO90JH
SQ9FMU
SP9BNM
599
599
029
041
JO90JH
JO90LD
22
22