SP2-16004

Rezultat: 380
Liczba zgł. HRD: 20 (CW: 0, SSB: 20, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. HRD: 20 (100,0%)
Mnożniki: LS NI GI OY OL LD RB WA CZ RS WU ZE LB DD WT NY BT CM BI
StacjaKorespondentPunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:00 80m PH SP3MEP 59 002 LS SP3QDX 59 001 OD 1 LS
2023/11/19 17:02 80m PH SP9GFI 59 002 NI SP9HPA 59 005 WA 1 NI
2023/11/19 17:03 80m PH SP5UAO 59 003 GI SP9ZHR 59 005 ET 1 GI
2023/11/19 17:06 80m PH SP9ZHC 59 005 OY SP8FB 59 012 HR 1 OY
2023/11/19 17:07 80m PH SQ9PPT 59 005 NI SQ5ABG 59 012 MA 1
2023/11/19 17:08 80m PH SP4SHL 59 006 OL 3Z3AHK 59 017 NL 1 OL
2023/11/19 17:10 80m PH SP0LODZ 59 018 LD SN0KSP 59 009 KR 1 LD
2023/11/19 17:11 80m PH SP9N 59 022 RB SP4BP 59 003 OL 1 RB
2023/11/19 17:13 80m PH SP9SDR 59 017 WA SP1WAG 59 005 LL 1 WA
2023/11/19 17:14 80m PH SP9KKA 59 017 CZ SQ8PIW 59 013 LW 1 CZ
2023/11/19 17:15 80m PH SP9PD 59 009 RS SQ9HZM 59 022 WV 1 RS
2023/11/19 17:18 80m PH SQ1NXO 59 015 ZE SP9CJM 59 009 BO 1 ZE
2023/11/19 17:18 80m PH SQ7CGN 59 025 WU HF600LD 59 013 LD 1 WU
2023/11/19 17:22 80m PH SP8HPW 59 017 LB SP3POW 59 009 OF 1 LB
2023/11/19 17:24 80m PH SQ7SAX 59 030 DD SO4P 59 028 OL 1 DD
2023/11/19 17:26 80m PH SP3ZHP 59 042 WT SN9CZ 59 010 TY 1 WT
2023/11/19 17:30 80m PH SQ6NDC 59 033 NY SP9AJD 59 009 CZ 1 NY
2023/11/19 17:33 80m PH SQ9EDZ 59 025 BT SP7JYM 59 029 GV 1 BT
2023/11/19 17:35 80m PH SP8FO 59 037 CM SQ9BDB 59 003 NI 1 CM
2023/11/19 17:45 80m PH SP8BVN 59 065 BI SP4SAF 59 026 ZB 1 BI