SQ7SAX

Rezultat: 2279
Liczba zgł. QSO: 58 (CW: 0, SSB: 58, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 53 (91,4%)
Mnożniki: ET NL RB CZ CM WA LD HR AQ LS TG BT GD RC WR KK DE NI BI LW LL RS OD WV OL OY GV PW JZ RN TK KR NY ZB OS OF WT ZX WU LB ZE YN DY
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:01
2023/11/19 17:01
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SQ5ABG
59
59
001
001
DD
MA
SQ5ABG
SP7SAX
59
59
001
001
MA
DD
0
0

2023/11/19 17:02
2023/11/19 17:02
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP9ZHR
59
59
002
003
DD
ET
SP9ZHR
SQ7SAX
59
59
003
002
ET
DD
1
1
ET
DD
2023/11/19 17:03
2023/11/19 17:03
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
3Z3AHK
59
59
003
006
DD
NL
3Z3AHK
SQ7SAX
59
59
006
003
NL
DD
1
1
NL
DD
2023/11/19 17:03
2023/11/19 17:03
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP9N
59
59
004
006
DD
RB
SP9N
SQ7SAX
59
59
006
004
RB
DD
1
1
RB
DD
2023/11/19 17:04
2023/11/19 17:04
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP9KKA
59
59
005
002
DD
CZ
SP9KKA
SQ7SAX
59
59
002
005
CZ
DD
1
1
CZ
DD
2023/11/19 17:05
2023/11/19 17:06
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP8FO
59
59
006
003
DD
CM
SP8FO
SQ7SAX
59
59
003
006
CM
DD
1
1
CM
DD
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:06
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP9SDR
59
59
007
008
DD
WA
SP9SDR
SQ7SAX
59
59
008
007
WA
DD
1
1
WA
DD
2023/11/19 17:08
2023/11/19 17:08
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP0LODZ
59
59
008
014
DD
LD
SP0LODZ
SQ7SAX
59
59
014
008
LD
DD
1
1
LD
DD
2023/11/19 17:09
2023/11/19 17:09
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP8FB
59
59
009
018
DD
HR
SP8FB
SQ7SAX
59
59
018
009
HR
DD
1
1
HR
DD
2023/11/19 17:10
2023/11/19 17:10
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
HF7A
59
59
010
020
DD
AQ
HF7A
SQ7SAX
59
59
020
010
AQ
DD
1
1
AQ
DD
2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:11
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP3MEP
59
59
012
024
DD
LS
SP3MEP
SQ7SAX
59
59
024
012
LS
DD
1
1
LS
DD
2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:11
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP9HPA
59
59
011
020
DD
WA
SP9HPA
SQ7SAX
59
59
020
011
WA
DD
1
1

DD
2023/11/19 17:13
2023/11/19 17:14
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP9JPJ
59
59
013
002
DD
TG
SP9JPJ
SQ7SAX
59
59
002
013
TG
DD
1
1
TG
DD
2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:14
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SQ9EDZ
59
59
014
012
DD
BT
SQ9EDZ
SQ7SAX
59
59
012
014
BT
DD
1
1
BT
DD
2023/11/19 17:15
2023/11/19 17:15
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP2MHS
59
59
016
008
DD
GD
SP2MHS
SQ7SAX
59
59
008
016
GD
DD
1
1
GD
DD
2023/11/19 17:15
2023/11/19 17:15
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP9KJU
59
59
015
016
DD
RC
SP9KJU
SQ7SAX
59
59
016
015
RC
DD
1
1
RC
DD
2023/11/19 17:16
2023/11/19 17:16
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP6LZA
59
59
018
003
DD
WR
SP6LZA
SQ7SAX
59
59
003
018
WR
DD
1
1
WR
DD
2023/11/19 17:16
2023/11/19 17:16
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP5UAO
59
59
017
010
DD
GI
SP5UAO
SQ7SAX
59
59
010
017
GU
DD
0
0

2023/11/19 17:17
2023/11/19 17:18
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP8GNF
59
59
019
015
DD
KK
SP8GNF
SQ7SAX
59
59
015
019
KK
DD
1
1
KK
DD
2023/11/19 17:18
2023/11/19 17:19
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP8CDZ
59
59
020
012
DD
DE
SP8CDZ
SQ7SAX
59
59
012
020
DE
DD
1
1
DE
DD
2023/11/19 17:19
[BRAK QSO]
80m PH SQ7SAX
SP6ACE
59 021 DD SP6ACE 59 005 ZO 0
2023/11/19 17:20
2023/11/19 17:20
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SQ9PPT
59
59
022
014
DD
NI
SQ9PPT
SQ7SAX
59
59
014
022
NI
DD
1
1
NI
DD
2023/11/19 17:21
2023/11/19 17:21
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP9AJD
59
59
023
006
DD
CZ
SP9AJD
SQ7SAX
59
59
006
023
CZ
DD
1
1

DD
2023/11/19 17:21
2023/11/19 17:21
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP8BVN
59
59
024
028
DD
BI
SP8BVN
SQ7SAX
59
59
028
024
BI
DD
1
1
BI
DD
2023/11/19 17:22
2023/11/19 17:22
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SQ8PIW
59
59
027
017
DD
LW
SQ8PIW
SQ7SAX
59
59
017
027
LW
DD
1
1
LW
DD
2023/11/19 17:22
2023/11/19 17:22
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP1WAG
59
59
026
012
DD
LL
SP1WAG
SQ7SAX
59
59
012
026
LL
DD
1
1
LL
DD
2023/11/19 17:22
2023/11/19 17:22
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP9PD
59
59
025
014
DD
RS
SP9PD
SQ7SAX
59
59
014
025
RS
DD
1
1
RS
DD
2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:23
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP3QDX
59
59
029
019
DD
OD
SP3QDX
SQ7SAX
59
59
019
029
OD
DD
1
1
OD
DD
2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:23
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SQ9HZM
59
59
028
030
DD
WV
SQ9HZM
SQ7SAX
59
59
030
028
WV
DD
1
1
WV
DD
2023/11/19 17:24
2023/11/19 17:24
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SO4P
59
59
030
028
DD
OL
SO4P
SQ7SAX
59
59
028
030
OL
DD
1
1
OL
DD
2023/11/19 17:25
2023/11/19 17:25
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP9GFI
59
59
031
033
DD
NI
SP9GFI
SQ7SAX
59
59
033
031
NI
DD
1
1

DD
2023/11/19 17:25
2023/11/19 17:25
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP9ZHC
59
59
032
020
DD
OY
SP9ZHC
SQ7SAX
59
59
020
032
OY
DD
1
1
OY
DD
2023/11/19 17:26
2023/11/19 17:26
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP7JYM
59
59
034
021
DD
GV
SP7JYM
SQ7SAX
59
59
021
034
GV
DD
1
1
GV
DD
2023/11/19 17:26
2023/11/19 17:26
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP3POB
59
59
033
003
DD
PW
SP3POB
SQ7SAX
59
59
003
033
PW
DD
1
1
PW
DD
2023/11/19 17:27
2023/11/19 17:27
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP9KW
59
59
035
013
DD
JZ
SP9KW
SQ7SAX
59
59
013
035
JZ
DD
1
1
JZ
DD
2023/11/19 17:28
2023/11/19 17:27
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP3PDO
59
59
036
020
DD
PW
SP3PDO
SQ7SAX
59
59
020
036
PW
DD
1
1

DD
2023/11/19 17:28
2023/11/19 17:28
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP85SKK
59
59
037
014
DD
NI
SP85SKK
SQ7SAX
59
59
014
037
NI
DD
1
1

DD
2023/11/19 17:29
2023/11/19 17:28
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SN9CZ
59
59
038
011
DD
TY
SN9SZ
SQ7SAX
59
59
011
038
TY
DD
0
0

2023/11/19 17:29
2023/11/19 17:29
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
HF600LD
59
59
039
021
DD
LD
HF600LD
SQ7SAX
59
59
021
039
LD
DD
1
1

DD
2023/11/19 17:30
2023/11/19 17:30
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP4BP
59
59
040
011
DD
OL
SP4BP
SQ7SAX
59
59
011
040
OL
DD
1
1

DD
2023/11/19 17:31
2023/11/19 17:32
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SQ9NOS
59
59
042
037
DD
RN
SQ9NOS
SQ7SAX
59
59
037
042
RN
DD
1
1
RN
DD
2023/11/19 17:31
2023/11/19 17:31
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP3KWA
59
59
041
010
DD
TK
SP3KWA
SQ7SAX
59
59
010
041
TK
DD
1
1
TK
DD
2023/11/19 17:32
2023/11/19 17:32
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SQ9LOJ
59
59
043
016
DD
MW
SQ9LOJ
SQ7SAX
59
59
016
043
WM
DD
0
0

2023/11/19 17:33
2023/11/19 17:33
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SQ9PBV
59
59
044
014
DD
KR
SQ9PBV
SQ7SAX
59
59
014
044
KR
DD
1
1
KR
DD
2023/11/19 17:33
2023/11/19 17:33
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP4SHL
59
59
045
021
DD
OL
SP4SHL
SQ7SAX
59
59
021
045
OL
DD
1
1

DD
2023/11/19 17:35
2023/11/19 17:34
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SQ6NDC
59
59
046
036
DD
NY
SQ6NDC
SQ7SAX
59
59
036
046
NY
DD
1
1
NY
DD
2023/11/19 17:35
2023/11/19 17:35
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP4SAF
59
59
047
022
DD
ZB
SP4SAF
SQ7SAX
59
59
022
047
ZB
DD
1
1
ZB
DD
2023/11/19 17:37
2023/11/19 17:36
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SQ9BDB
59
59
048
005
DD
NI
SQ9BDB
SQ7SAX
59
59
005
048
NI
DD
1
1

DD
2023/11/19 17:37
2023/11/19 17:36
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP7FGA
59
59
049
015
DD
OS
SP7FGA
SQ7SAX
59
59
015
049
OS
DD
1
1
OS
DD
2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:38
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP3POW
59
59
050
020
DD
OF
SP3POW
SQ7SAX
59
59
020
050
OF
DD
1
1
OF
DD
2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:38
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP3ZHP
59
59
051
057
DD
WT
SP3ZHP
SQ7SAX
59
59
057
051
WT
DD
1
1
WT
DD
2023/11/19 17:40
2023/11/19 17:40
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP9PEZ
59
59
052
026
DD
ZX
SP9PEZ
SQ7SAX
59
59
026
052
ZX
DD
1
1
ZX
DD
2023/11/19 17:47
2023/11/19 17:47
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SQ7CGN
59
59
053
054
DD
WU
SQ7CGN
SQ7SAX
59
59
054
053
WU
DD
1
1
WU
DD
2023/11/19 17:49
2023/11/19 17:49
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP8HPW
59
59
054
046
DD
LB
SP8HPW
SQ7SAX
59
59
046
054
LB
DD
1
1
LB
DD
2023/11/19 17:53
2023/11/19 17:53
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SQ1NXO
59
59
055
038
DD
ZE
SQ1NXO
SQ7SAX
59
59
038
055
ZE
DD
1
1
ZE
DD
2023/11/19 17:54
2023/11/19 17:54
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SN300CITY
59
59
056
034
DD
YN
SN300CITY
SQ7SAX
59
59
034
056
YN
DD
1
1
YN
DD
2023/11/19 17:55
2023/11/19 17:54
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SP50UUU
59
59
057
005
DD
DY
SP50UUU
SQ7SAX
59
59
005
057
DY
DD
1
1
DY
DD
2023/11/19 17:57
2023/11/19 17:57
80m
80m
PH
PH
SQ7SAX
SQ9GEE
59
59
058
028
DD
KR
SQ9GEE
SQ7SAX
59
59
028
058
KR
DD
1
1

DD