SP9SDR

Rezultat: 2193
Liczba zgł. QSO: 56 (CW: 0, SSB: 56, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 51 (91,1%)
Mnożniki: LD ZB LW OS RC WA DD KR WU OL NY LL OD DE PW MW TL BT CM GD TK BO KK AQ GI WV BI RN OF GV WR CZ RB GL HR OW NL JZ WT NI MA LS LB
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:00
2023/11/19 17:00
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP0LODZ
59
59
001
001
WA
LD
SP0LODZ
SP9SDR
59
59
001
001
LD
WA
1
1
LD
WA
2023/11/19 17:01
2023/11/19 17:01
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP4SAF
59
59
002
001
WA
ZB
SP4SAF
SP9SDR
59
59
001
002
ZB
WA
1
1
ZB
WA
2023/11/19 17:02
2023/11/19 17:02
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SQ8PIW
59
59
003
002
WA
LW
SQ8PIW
SP9SDR
59
59
002
003
LW
WA
1
1
LW
WA
2023/11/19 17:03
[BRAK QSO]
80m PH SP9SDR
SN9CZ
59 004 WA SN9CZ 59 001 TY 0
2023/11/19 17:04
2023/11/19 17:04
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP7FGA
59
59
005
002
WA
OS
SP7FGA
SP9SDR
59
59
002
005
OS
WA
1
1
OS
WA
2023/11/19 17:05
2023/11/19 17:06
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP9KJU
59
59
006
004
WA
RC
SP9KJU
SP9SDR
59
59
004
006
RC
WA
1
1
RC
WA
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:06
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP9AJP
59
59
007
002
WA
WA
SP9AJP
SP9SDR
59
59
002
007
WA
WA
1
1
WA
WA
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:06
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SQ7SAX
59
59
008
007
WA
DD
SQ7SAX
SP9SDR
59
59
007
008
DD
WA
1
1
DD
WA
2023/11/19 17:07
2023/11/19 17:07
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SQ9GEE
59
59
009
004
WA
KR
SQ9GEE
SP9SDR
59
59
004
009
KR
WA
1
1
KR
2023/11/19 17:08
2023/11/19 17:07
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SQ7CGN
59
59
010
011
WA
WU
SQ7CGN
SP9SDR
59
59
011
010
WU
WA
1
1
WU
2023/11/19 17:08
2023/11/19 17:08
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SN0KSP
59
59
011
007
WA
KR
SN0KSP
SP9SDR
59
59
007
011
KR
WA
1
1

WA
2023/11/19 17:11
2023/11/24 17:11
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP6ACE
59
59
012
002
WA
SP6ACE
SP9SDR
59
59
002
002
ZO
ZO
0
0

2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:12
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SQ9PPT
59
59
013
008
WA
NI
SQ9PPT
SP9SDR
59
59
008
013
NI
W
0
0

2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:12
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP4SHL
59
59
015
009
WA
OL
SP4SHL
SP9SDR
59
59
009
015
OL
WA
1
1
OL
WA
2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:12
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SQ6NDC
59
59
014
013
WA
NY
SQ6NDC
SP9SDR
59
59
013
014
NY
WA
1
1
NY
2023/11/19 17:13
2023/11/19 17:13
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP1WAG
59
59
017
005
WA
LL
SP1WAG
SP9SDR
59
59
005
017
LL
WA
1
1
LL
WA
2023/11/19 17:13
2023/11/19 17:13
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP3QDX
59
59
016
011
WA
OD
SP3QDX
SP9SDR
59
59
011
016
OD
WA
1
1
OD
2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:14
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP8CDZ
59
59
018
008
WA
DE
SP8CDZ
SP9SDR
59
59
008
018
DE
WA
1
1
DE
2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:14
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP9ZHC
59
59
019
011
WA
OY
SP9ZHC
SP9SMD
59
59
011
019
OY
WA
0
0

2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:15
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP4BP
59
59
020
004
WA
OL
SP4BP
SP9SDR
59
59
004
020
OL
WA
1
1

WA
2023/11/19 17:15
2023/11/19 17:16
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SQ9PBV
59
59
021
006
WA
KR
SQ9PBV
SP9SDR
59
59
006
021
KR
WA
1
1

WA
2023/11/19 17:17
2023/11/19 17:17
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SO4P
59
59
022
019
WA
OL
SO4P
SP9SDR
59
59
019
022
OL
WA
1
1

WA
2023/11/19 17:18
2023/11/19 17:18
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP3PDO
59
59
023
016
WA
PW
SP3PDO
SP9SDR
59
59
016
023
PW
WA
1
1
PW
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:19
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SQ9LOJ
59
59
025
010
WA
MW
SQ9LOJ
SP9SDR
59
59
010
025
MW
WA
1
1
MW
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:19
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP8NCZ
59
59
024
005
WA
TL
SP8NCZ
SP9SDR
59
59
005
024
TL
WA
1
1
TL
2023/11/19 17:21
2023/11/19 17:21
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SQ9EDZ
59
59
026
016
WA
BT
SQ9EDZ
SP9SDR
59
59
016
026
BT
WA
1
1
BT
2023/11/19 17:21
2023/11/19 17:21
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP8FO
59
59
027
016
WA
CM
SP8FO
SP9SDR
59
59
016
027
CM
WA
1
1
CM
2023/11/19 17:22
2023/11/19 17:22
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP2MHS
59
59
028
011
WA
GD
SP2MHS
SP9SDR
59
59
011
028
GD
WA
1
1
GD
WA
2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:23
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP3KWA
59
59
030
003
WA
TK
SP3KWA
SP9SDR
59
59
003
030
TK
WA
1
1
TK
WA
2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:23
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP9CJM
59
59
029
012
WA
BO
SP9CJM
SP9SDR
59
59
012
029
BO
WA
1
1
BO
2023/11/19 17:24
2023/11/19 17:24
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP8GNF
59
59
031
023
WA
KK
SP8GNF
SP9SDR
59
59
023
031
KK
WA
1
1
KK
2023/11/19 17:24
2023/11/19 17:24
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
HF7A
59
59
032
041
WA
AQ
HF7A
SP9SDR
59
59
041
032
AQ
WA
1
1
AQ
2023/11/19 17:25
2023/11/19 17:25
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP5UAO
59
59
034
015
WA
GI
SP5UAO
SP9SDR
59
59
015
034
GI
WA
1
1
GI
2023/11/19 17:25
2023/11/19 17:25
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP9PKM
59
59
033
027
WA
WV
SP9PKM
SP9SDR
59
59
027
033
WV
WA
1
1
WV
WA
2023/11/19 17:26
2023/11/19 17:26
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP8BVN
59
59
035
037
WA
BI
SP8BVN
SP9SDR
59
59
037
035
BI
WA
1
1
BI
2023/11/19 17:27
2023/11/19 17:27
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP9BSK
59
59
036
008
WA
SB
SP9BSK
SP5SDR
59
59
008
036
SB
WA
0
0

2023/11/19 17:27
2023/11/19 17:27
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SQ9NOS
59
59
037
035
WA
RN
SQ9NOS
SP9SDR
59
59
035
037
RN
WA
1
1
RN
2023/11/19 17:28
2023/11/19 17:28
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP3POW
59
59
038
015
WA
OF
SP3POW
SP9SDR
59
59
015
038
OF
WA
1
1
OF
2023/11/19 17:29
2023/11/19 17:29
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SQ9HZM
59
59
039
037
WA
WV
SQ9HZM
SP9SDR
59
59
037
039
WV
WA
1
1

2023/11/19 17:31
2023/11/19 17:31
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP2XX
59
59
040
038
WA
GD
SP2XX
SP9SDR
59
59
038
040
GD
WA
1
1

2023/11/19 17:32
2023/11/19 17:32
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP7JYM
59
59
041
028
WA
GV
SP7JYM
SP9SDR
59
59
028
041
GV
WA
1
1
GV
2023/11/19 17:32
2023/11/19 17:32
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP6LZA
59
59
042
012
WA
WR
SP6LZA
SP9SDR
59
59
012
042
WR
WA
1
1
WR
2023/11/19 17:33
2023/11/19 17:33
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP9AJD
59
59
043
010
WA
CZ
SP9AJD
SP9SDR
59
59
010
043
CZ
WA
1
1
CZ
2023/11/19 17:34
2023/11/19 17:34
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP9N
59
59
044
046
WA
RB
SP9N
SP9SDR
59
59
046
044
RB
WA
1
1
RB
2023/11/19 17:35
2023/11/19 17:35
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP1WTB
59
59
045
008
WA
GL
SP1WTB
SP9SDR
59
59
008
045
GL
WA
1
1
GL
2023/11/19 17:37
2023/11/19 17:37
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP8FB
59
59
046
055
WA
HR
SP8FB
SP9SDR
59
59
055
046
HR
WA
1
1
HR
2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:38
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP9DKZ
59
59
047
008
WA
OW
SP9DKZ
SP9SDR
59
59
008
047
OW
WA
1
1
OW
WA
2023/11/19 17:39
2023/11/19 17:39
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
3Z3AHK
59
59
048
055
WA
NL
3Z3AHK
SP9SDR
59
59
055
048
NL
WA
1
1
NL
2023/11/19 17:40
2023/11/19 17:40
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP9KW
59
59
049
018
WA
JZ
SP9KW
SP9SDR
59
59
018
049
JZ
WA
1
1
JZ
2023/11/19 17:41
2023/11/19 17:41
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP3ZHP
59
59
050
061
WA
WT
SP3ZHP
SP9SDR
59
59
061
050
WT
WA
1
1
WT
WA
2023/11/19 17:43
2023/11/19 17:43
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP9HPA
59
59
051
060
WA
WA
SP9HPA
SP9SDR
59
59
060
051
WA
WA
1
1

2023/11/19 17:48
2023/11/19 17:48
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SQ9BDB
59
59
052
018
WA
NI
SQ9BDB
SP9SDR
59
59
018
052
NI
WA
1
1
NI
2023/11/19 17:50
2023/11/19 17:50
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SQ5ABG
59
59
053
051
WA
MA
SQ5ABG
SP9SDR
59
59
051
053
MA
WA
1
1
MA
2023/11/19 17:51
2023/11/19 17:51
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP3POB
59
59
054
022
WA
PW
SP3POB
SP9SDR
59
59
022
054
PW
WA
1
1

2023/11/19 17:53
2023/11/19 17:52
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP3MEP
59
59
055
080
WA
LS
SP3MEP
SP9SDR
59
59
080
055
LS
WA
1
1
LS
2023/11/19 17:55
2023/11/19 17:55
80m
80m
PH
PH
SP9SDR
SP8HPW
59
59
056
055
WA
LB
SP8HPW
SP9SDR
59
59
055
056
LB
WA
1
1
LB