SP8BVN

Rezultat: 4235
Liczba zgł. QSO: 79 (CW: 33, SSB: 46, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 77 (97,5%)
Mnożniki: KC LA RS CW ZX PA WV SQ KF GV OL CU BS KK AC LD GD WT NN NI SL LE KR GS LS WA DD HR ET MA NL NY RB RC CM LL OU RN OW OD TG GI AQ MW JZ DE ZB CZ PW YN LB PO LH WM BT
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:00
2023/11/19 17:00
80m
80m
CW
CW
SP8BVN
SP1C
599
599
002
001
BI
KC
SP1C
SP8BVN
599
599
001
002
KC
BI
1
1
KC
BI
2023/11/19 17:00
[BRAK LOGU]
80m CW SP8BVN
SP4W
599 001 BI SP4W 599 001 OQ 0
2023/11/19 17:01
2023/11/19 17:01
80m
80m
CW
CW
SP8BVN
SN1F
599
599
004
002
BI
LA
SN1F
SP8BVN
599
599
002
004
LA
BI
1
1
LA
BI
2023/11/19 17:01
2023/11/19 17:01
80m
80m
CW
CW
SP8BVN
SP9NLU
599
599
005
002
BI
RS
SP9NLU
SP8BVN
599
599
002
005
RS
BI
1
1
RS
BI
2023/11/19 17:01
2023/11/19 17:01
80m
80m
CW
CW
SP8BVN
SP9HAX
599
599
003
001
BI
CW
SP9HAX
SP8BVN
599
599
001
003
CW
BI
1
1
CW
BI
2023/11/19 17:02
2023/11/19 17:02
80m
80m
CW
CW
SP8BVN
SP9PEZ
599
599
007
003
BI
ZX
SP9PEZ
SP8BVN
599
599
003
007
ZX
BI
1
1
ZX
BI
2023/11/19 17:02
2023/11/19 17:03
80m
80m
CW
CW
SP8BVN
SP5ENG
599
599
006
003
BI
PA
SP5ENG
SP8BVN
599
599
003
006
PA
BI
1
1
PA
BI
2023/11/19 17:03
2023/11/19 17:03
80m
80m
CW
CW
SP8BVN
SP9PKM
599
599
008
003
BI
WV
SP9PKM
SP8BVN
599
599
003
008
WV
BI
1
1
WV
BI
2023/11/19 17:04
2023/11/19 17:04
80m
80m
CW
CW
SP8BVN
SP7EWD
599
599
010
002
BI
SQ
SP7EWD
SP8BVN
599
599
002
010
SQ
BI
1
1
SQ
BI
2023/11/19 17:04
2023/11/19 17:04
80m
80m
CW
CW
SP8BVN
SP3KRE
599
599
009
001
BI
KF
SP3KRE
SP8BVN
599
599
001
009
KF
BI
1
1
KF
BI
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:06
80m
80m
CW
CW
SP8BVN
SP7JYM
599
599
011
006
BI
GV
SP7JYM
SP8BVN
599
599
006
011
GV
BI
1
1
GV
BI
2023/11/19 17:08
2023/11/19 17:08
80m
80m
CW
CW
SP8BVN
SO4P
599
599
012
009
BI
OL
SO4P
SP8BVN
599
599
009
012
OL
BI
1
1
OL
BI
2023/11/19 17:09
2023/11/19 17:09
80m
80m
CW
CW
SP8BVN
SP1AEN
599
599
014
009
BI
CU
SP1AEN
SP8BVN
599
599
009
014
CU
BI
1
1
CU
BI
2023/11/19 17:09
2023/11/19 17:09
80m
80m
CW
CW
SP8BVN
SP4AWE
599
599
013
013
BI
BS
SP4AWE
SP8BVN
599
599
013
013
BS
BI
1
1
BS
BI
2023/11/19 17:10
2023/11/19 17:10
80m
80m
CW
CW
SP8BVN
SP8GNF
599
599
015
008
BI
KK
SP8GNF
SP8BVN
599
599
008
015
KK
BI
1
1
KK
BI
2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:11
80m
80m
CW
CW
SP8BVN
SP7MJL
599
599
016
005
BI
AC
SP7MJL
SP8BVN
599
599
005
016
AC
BI
1
1
AC
BI
2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:12
80m
80m
CW
CW
SP8BVN
3Z600LD
599
599
017
008
BI
LD
3Z600LD
SP8BVN
599
599
008
017
LD
BI
1
1
LD
BI
2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:12
80m
80m
CW
CW
SP8BVN
SP2XX
599
599
018
016
BI
GD
SP2XX
SP8BVN
599
599
016
018
GD
BI
1
1
GD
BI
2023/11/19 17:13
2023/11/19 17:13
80m
80m
CW
CW
SP8BVN
SP3ZHP
599
599
019
016
BI
WT
SP3ZHP
SP8BVN
599
599
016
019
WT
BI
1
1
WT
BI
2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:14
80m
80m
CW
CW
SP8BVN
SO3O
599
599
020
005
BI
NN
SO3O
SP8BVN
599
599
005
020
NN
BI
1
1
NN
BI
2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:14
80m
80m
CW
CW
SP8BVN
SP9GFI
599
599
021
017
BI
NI
SP9GFI
SP8BVN
599
599
017
021
NI
BI
1
1
NI
BI
2023/11/19 17:15
2023/11/19 17:15
80m
80m
CW
CW
SP8BVN
SN1T
599
599
022
018
BI
SL
SN1T
SP8BVN
599
599
018
022
SL
BI
1
1
SL
BI
2023/11/19 17:16
2023/11/19 17:16
80m
80m
CW
CW
SP8BVN
SP3CW
599
599
023
006
BI
LE
SP3CW
SP8BVN
599
599
006
023
LE
BI
1
1
LE
BI
2023/11/19 17:17
2023/11/19 17:17
80m
80m
CW
CW
SP8BVN
SQ9TX
599
599
024
006
BI
KR
SQ9TX
SP8BVN
599
599
006
024
KR
BI
1
1
KR
BI
2023/11/19 17:18
2023/11/19 17:18
80m
80m
CW
CW
SP8BVN
SP5BMU
599
599
025
018
BI
GS
SP5BMU
SP8BVN
599
599
018
025
GS
BI
1
1
GS
BI
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:19
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SP3MEP
59
59
026
039
BI
LS
SP3MEP
SP8BVN
59
59
039
026
LS
BI
1
1
LS
BI
2023/11/19 17:20
2023/11/19 17:20
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SP9HPA
59
59
027
035
BI
WA
SP9HPA
SP8BVN
59
59
035
027
WA
BI
1
1
WA
BI
2023/11/19 17:21
2023/11/19 17:21
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SQ7SAX
59
59
028
024
BI
DD
SQ7SAX
SP8BVN
59
59
024
028
DD
BI
1
1
DD
BI
2023/11/19 17:22
2023/11/19 17:22
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SP3ZHP
59
59
029
034
BI
WT
SP3ZHP
SP8BVN
59
59
034
029
WT
BI
1
1

2023/11/19 17:22
2023/11/19 17:22
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SP8FB
59
59
030
039
BI
HR
SP8FB
SP8BVN
59
59
039
030
HR
BI
1
1
HR
BI
2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:23
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SP9ZHR
59
59
032
028
BI
ET
SP9ZHR
SP8BVN
59
59
028
032
ET
BI
1
1
ET
BI
2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:23
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SQ5ABG
59
59
031
030
BI
MA
SQ5ABG
SP8BVN
59
59
030
031
MA
BI
1
1
MA
BI
2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:23
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
3Z3AHK
59
59
033
041
BI
NL
3Z3AHK
SP8BVN
59
59
041
033
NL
BI
1
1
NL
BI
2023/11/19 17:24
2023/11/19 17:24
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SQ6NDC
59
59
034
023
BI
NY
SQ6NDC
SP8BVN
59
59
023
034
NY
BI
1
1
NY
BI
2023/11/19 17:25
2023/11/19 17:25
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SP2XX
59
59
035
033
BI
GD
SP2XX
SP8BVN
59
59
033
035
GD
BI
1
1

2023/11/19 17:25
2023/11/19 17:25
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SP9N
59
59
036
042
BI
RB
SP9N
SP8BVN
59
59
042
036
RB
BI
1
1
RB
BI
2023/11/19 17:26
2023/11/19 17:26
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SP9SDR
59
59
037
035
BI
WA
SP9SDR
SP8BVN
59
59
035
037
WA
BI
1
1

BI
2023/11/19 17:26
2023/11/19 17:27
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SP9KJU
59
59
038
030
BI
RC
SP9KJU
SP8BVN
59
59
030
038
RC
BI
1
1
RC
BI
2023/11/19 17:27
2023/11/19 17:27
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SP8FO
59
59
039
025
BI
CM
SP8FO
SP8BVN
59
59
025
039
CM
BI
1
1
CM
BI
2023/11/19 17:28
2023/11/19 17:28
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SO4P
59
59
040
034
BI
OL
SO4P
SP8BVN
59
59
034
040
OL
BI
1
1

2023/11/19 17:29
2023/11/19 17:29
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SQ9PPT
59
59
041
021
BI
NI
SQ9PPT
SP8BVN
59
59
021
041
NI
BI
1
1

BI
2023/11/19 17:30
2023/11/19 17:30
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SP9ZHC
59
59
042
024
BI
OY
SP9ZHC
SQ8BVN
59
59
024
042
OY
BI
0
0

2023/11/19 17:31
2023/11/19 17:31
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SP9PKM
59
59
043
035
BI
WV
SP9PKM
SP8BVN
59
59
035
043
WV
BI
1
1

2023/11/19 17:33
2023/11/19 17:33
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SP0LODZ
59
59
045
048
BI
LD
SP0LODZ
SP8BVN
59
59
048
045
LD
BI
1
1

BI
2023/11/19 17:33
2023/11/19 17:33
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SP1WAG
59
59
044
015
BI
LL
SP1WAG
SP8BVN
59
59
015
044
LL
BI
1
1
LL
BI
2023/11/19 17:34
2023/11/19 17:34
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SP4HHI
59
59
046
020
BI
OU
SP4HHI
SP8BVN
59
59
020
046
OU
BI
1
1
OU
BI
2023/11/19 17:35
2023/11/19 17:35
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SQ9NOS
59
59
048
039
BI
RN
SQ9NOS
SP8BVN
59
59
039
048
RN
BI
1
1
RN
BI
2023/11/19 17:35
2023/11/19 17:35
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SP9DKZ
59
59
049
007
BI
OW
SP9DKZ
SP8BVN
59
59
007
049
OW
BI
1
1
OW
BI
2023/11/19 17:35
2023/11/19 17:35
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SP9PEZ
59
59
047
022
BI
ZX
SP9PEZ
SP8BVN
59
59
022
047
ZX
BI
1
1

2023/11/19 17:37
2023/11/19 17:37
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
HF600LD
59
59
050
026
BI
LD
HF600LD
SP8BVN
59
59
026
050
LD
BI
1
1

BI
2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:38
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SQ9BDB
59
59
054
007
BI
NI
SQ9BDB
SP8BVN
59
59
007
054
NI
BI
1
1

BI
2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:38
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SP3QDX
59
59
053
025
BI
OD
SP3QDX
SP8BVN
59
59
025
053
OD
BI
1
1
OD
BI
2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:38
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SP8GNF
59
59
051
033
BI
KK
SP8GNF
SP8BVN
59
59
033
051
KK
BI
1
1

2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:38
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SP9JPJ
59
59
052
009
BI
TG
SP9JPJ
SP8BVN
59
59
009
052
TG
BI
1
1
TG
BI
2023/11/19 17:39
2023/11/19 17:39
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SP2MHS
59
59
055
018
BI
GD
SP2MHS
SP8BVN
59
59
018
055
GD
BI
1
1

BI
2023/11/19 17:40
2023/11/19 17:40
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SN0KSP
59
59
058
021
BI
KR
SN0KSP
SP8BVN
59
59
021
058
KR
BI
1
1

BI
2023/11/19 17:40
2023/11/19 17:40
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SP5UAO
59
59
057
021
BI
GI
SP5UAO
SP8BVN
59
59
021
057
GI
BI
1
1
GI
BI
2023/11/19 17:40
2023/11/19 17:40
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SP9GFI
59
59
056
052
BI
NI
SP9GFI
SP8BVN
59
59
052
056
NI
BI
1
1

2023/11/19 17:41
2023/11/19 17:41
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
HF7A
59
59
060
052
BI
AQ
HF7A
SP8BVN
59
59
052
060
AQ
BI
1
1
AQ
BI
2023/11/19 17:41
2023/11/19 17:41
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SP4BP
59
59
059
015
BI
OL
SP4BP
SP8BVN
59
59
015
059
OL
BI
1
1

BI
2023/11/19 17:42
2023/11/19 17:42
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SQ9LOJ
59
59
061
022
BI
MW
SQ9LOJ
SP8BVN
59
59
022
061
MW
BI
1
1
MW
BI
2023/11/19 17:43
2023/11/19 17:43
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SP9KW
59
59
062
020
BI
JZ
SP9KW
SP8BVN
59
59
020
062
JZ
BI
1
1
JZ
BI
2023/11/19 17:43
2023/11/19 17:43
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SP8CDZ
59
59
063
025
BI
DE
SP8CDZ
SP8BVN
59
59
025
063
DE
BI
1
1
DE
BI
2023/11/19 17:45
2023/11/19 17:45
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SQ9HZM
59
59
064
050
BI
WV
SQ9HZM
SP8BVN
59
59
050
064
WV
BI
1
1

BI
2023/11/19 17:45
2023/11/19 17:45
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SP4SAF
59
59
065
026
BI
ZB
SP4SAF
SP8BVN
59
59
026
065
ZB
BI
1
1
ZB
BI
2023/11/19 17:46
2023/11/19 17:46
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SP9KKA
59
59
067
046
BI
CZ
SP9KKA
SP8BVN
59
59
046
067
CZ
BI
1
1
CZ
BI
2023/11/19 17:46
2023/11/19 17:46
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SP9AJP
59
59
066
016
BI
WA
SP9AJP
SP8BVN
59
59
016
066
WA
BI
1
1

BI
2023/11/19 17:47
2023/11/19 17:47
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SP3PDO
59
59
068
025
BI
PW
SP3PDO
SP8BVN
59
59
025
068
PW
BI
1
1
PW
BI
2023/11/19 17:47
2023/11/19 17:47
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SN300CITY
59
59
069
027
BI
YN
SN300CITY
SP8BVN
59
59
027
069
YN
BI
1
1
YN
BI
2023/11/19 17:48
2023/11/19 17:48
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SP8HPW
59
59
070
045
BI
LB
SP8HPW
SP8BVN
59
59
045
070
LB
BI
1
1
LB
BI
2023/11/19 17:49
2023/11/19 17:49
80m
80m
CW
CW
SP8BVN
SP9ZHR
599
599
071
058
BI
ET
SP9ZHR
SP8BVN
599
599
058
071
ET
BI
1
1

2023/11/19 17:50
2023/11/19 17:48
80m
80m
CW
CW
SP8BVN
SP4HHI
599
599
072
033
BI
OU
SP4HHI
SP8BVN
599
599
033
072
OU
BI
1
1

2023/11/19 17:51
2023/11/19 17:51
80m
80m
CW
CW
SP8BVN
SP3MKS
599
599
073
004
BI
PO
SP3MKS
SP8BVN
599
599
004
073
PO
BI
1
1
PO
BI
2023/11/19 17:51
2023/11/19 17:52
80m
80m
CW
CW
SP8BVN
SP9MDY
599
599
074
010
BI
RC
SP9MDY
SP8BVN
599
599
010
074
RC
BI
1
1

BI
2023/11/19 17:52
2023/11/19 17:52
80m
80m
CW
CW
SP8BVN
SP6TGI
599
599
075
026
BI
LH
SP6TGI
SP8BVN
599
599
026
075
LH
BI
1
1
LH
BI
2023/11/19 17:53
2023/11/19 17:53
80m
80m
CW
CW
SP8BVN
SQ3R
599
599
076
019
BI
NL
SQ3R
SP8BVN
599
599
019
076
NL
BI
1
1

BI
2023/11/19 17:54
2023/11/19 17:54
80m
80m
CW
CW
SP8BVN
SP3MEP
599
599
077
081
BI
LS
SP3MEP
SP8BVN
599
599
081
077
LS
BI
1
1

2023/11/19 17:55
2023/11/19 17:56
80m
80m
CW
CW
SP8BVN
SP5AYY
599
599
078
023
BI
WM
SP5AYY
SP8BVN
599
599
023
078
WM
BI
1
1
WM
BI
2023/11/19 17:59
2023/11/19 17:59
80m
80m
PH
PH
SP8BVN
SQ9EDZ
59
59
079
052
BI
BT
SQ9EDZ
SP8BVN
59
59
052
079
BT
BI
1
1
BT
BI