SP8HPW

Rezultat: 2322
Liczba zgł. QSO: 57 (CW: 0, SSB: 57, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 54 (94,7%)
Mnożniki: AQ MA LD NL HR WA LS WV ZE NY OY NI OL OD BO JZ OF DE RS BT LW TK KR SB RB ZB GI TY MW YN WR RN ET TG GV LL BI DD GD WT CM CW CZ
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:01
2023/11/19 17:01
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
HF7A
59
59
001
002
LB
AQ
HF7A
SP8HPW
59
59
002
001
AQ
LB
1
1
AQ
LB
2023/11/19 17:03
2023/11/19 17:03
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SQ5ABG
59
59
002
004
LB
MA
SQ5ABG
SP8HPW
59
59
004
002
MA
LB
1
1
MA
LB
2023/11/19 17:05
2023/11/19 17:05
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP0LODZ
59
59
003
008
LB
LD
SP0LODZ
SP8HPW
59
59
008
003
LD
LB
1
1
LD
LB
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:06
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
3Z3AHK
59
59
004
012
LB
NL
3Z3AHK
SP8HPW
59
59
012
004
NL
LB
1
1
NL
LB
2023/11/19 17:07
2023/11/19 17:07
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP8FB
59
59
005
014
LB
HR
SP8FB
SP8HPW
59
59
014
005
HR
LB
1
1
HR
LB
2023/11/19 17:10
2023/11/19 17:10
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP9HPA
59
59
006
018
LB
WA
SP9HPA
SP8HPW
59
59
018
006
WA
LB
1
1
WA
LB
2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:11
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP3MEP
59
59
007
023
LB
LS
SP3MEP
SP8HPW
59
59
023
007
LS
LB
1
1
LS
LB
2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:14
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SQ9HZM
59
59
008
019
LB
WV
SQ9HZM
SP8HPW
59
59
019
008
WV
LB
1
1
WV
LB
2023/11/19 17:16
2023/11/19 17:16
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SQ1NXO
59
59
009
010
LB
ZE
SQ1NXO
SP8HPW
59
59
010
009
ZE
LB
1
1
ZE
LB
2023/11/19 17:17
2023/11/19 17:17
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SQ6NDC
59
59
010
018
LB
NY
SQ6NDC
SP8HPW
59
59
018
010
NY
LB
1
1
NY
LB
2023/11/19 17:18
2023/11/19 17:18
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP9ZHC
59
59
011
014
LB
OY
SP9ZHC
SP8HPW
59
59
014
011
OY
LB
1
1
OY
LB
2023/11/19 17:18
2023/11/19 17:18
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SQ9PPT
59
59
012
013
LB
NI
SQ9PPT
SP8HPW
59
59
013
012
NI
LB
1
1
NI
LB
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:19
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP4SHL
59
59
014
014
LB
OL
SP4SHL
SP8HPW
59
59
014
014
OL
LB
1
1
OL
LB
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:19
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP3QDX
59
59
013
016
LB
OD
SP3QDX
SP8HPW
59
59
016
013
OD
LB
1
1
OD
LB
2023/11/19 17:21
2023/11/19 17:21
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP9CJM
59
59
016
010
LB
BO
SP9CJM
SP8HPW
59
59
010
016
BO
LB
1
1
BO
LB
2023/11/19 17:21
2023/11/19 17:21
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
HF600LD
59
59
015
015
LB
LD
HF600LD
SP8HPW
59
59
015
015
LD
LB
1
1

LB
2023/11/19 17:22
2023/11/19 17:22
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP9KW
59
59
018
012
LB
JZ
SP9KW
SP8HPW
59
59
012
018
JZ
LB
1
1
JZ
LB
2023/11/19 17:22
2023/11/19 17:21
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP3POW
59
59
017
009
LB
OF
SP3POW
SP8HPW
59
59
009
017
OF
LB
1
1
OF
LB
2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:23
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP8CDZ
59
59
019
014
LB
DE
SP8CDZ
SP8HPW
59
59
014
019
DE
LB
1
1
DE
LB
2023/11/19 17:25
2023/11/19 17:26
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP9PD
59
59
021
015
LB
RS
SP9PD
SP8HPW
59
59
015
021
RS
LB
1
1
RS
LB
2023/11/19 17:25
2023/11/19 17:25
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP85SKK
59
59
020
011
LB
NI
SP85SKK
SP8HPW
59
59
011
020
NI
LB
1
1

LB
2023/11/19 17:26
2023/11/19 17:26
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SQ9EDZ
59
59
022
020
LB
BT
SQ9EDZ
SP8HPW
59
59
020
022
BT
LB
1
1
BT
LB
2023/11/19 17:27
2023/11/19 17:26
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SQ8PIW
59
59
023
019
LB
LW
SQ8PIW
SP8HPW
59
59
019
023
LW
LB
1
1
LW
LB
2023/11/19 17:28
2023/11/19 17:28
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP3KWA
59
59
025
006
LB
TK
SP3KWA
SP8HPW
59
59
006
025
TK
LB
1
1
TK
LB
2023/11/19 17:28
2023/11/19 17:28
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SQ9PBV
59
59
024
011
LB
KR
SQ9PBV
SP8HPW
59
59
011
024
KR
LB
1
1
KR
LB
2023/11/19 17:29
2023/11/24 17:28
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP6ACE
59
59
026
009
LB
SP6ACE
SP8HPW
59
59
009
009
ZO
ZO
0
0

2023/11/19 17:29
2023/11/19 17:29
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP9AJP
59
59
027
012
LB
WA
SP9AJP
SP8HPW
59
59
012
027
WA
LB
1
1

LB
2023/11/19 17:30
2023/11/19 17:30
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP9BSK
59
59
028
009
LB
SB
SP9BSK
SP8HPW
59
59
009
028
SB
LB
1
1
SB
LB
2023/11/19 17:31
2023/11/19 17:31
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP9N
59
59
030
045
LB
RB
SP9N
SP8HPW
59
59
045
030
RB
LB
1
1
RB
LB
2023/11/19 17:31
2023/11/19 17:31
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP4SAF
59
59
029
020
LB
ZB
SP4SAF
SP8HPW
59
59
020
029
ZB
LB
1
1
ZB
LB
2023/11/19 17:32
2023/11/19 17:32
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP5UAO
59
59
031
018
LB
GI
SP5UAO
SP8HPW
59
59
018
031
GI
LB
1
1
GI
LB
2023/11/19 17:33
2023/11/19 17:32
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SN9CZ
59
59
032
013
LB
TY
SN9CZ
SP8HPW
59
59
013
032
TY
LB
1
1
TY
LB
2023/11/19 17:36
2023/11/19 17:36
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SQ9LOJ
59
59
034
018
LB
MW
SQ9LOJ
SP8HPW
59
59
018
034
MW
LB
1
1
MW
LB
2023/11/19 17:36
2023/11/19 17:36
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SN0KSP
59
59
033
018
LB
KR
SN0KSP
SP8HPW
59
59
018
033
KR
LB
1
1

LB
2023/11/19 17:37
2023/11/19 17:37
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP9AJD
59
59
035
012
LB
CZ
SP9AJD
SP8HPW
59
59
012
035
CD
LB
0
0

2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:38
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SN300CITY
59
59
036
020
LB
YN
SN300CITY
SP8HPW
59
59
020
036
YN
LB
1
1
YN
LB
2023/11/19 17:39
2023/11/19 17:39
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP6LZA
59
59
037
016
LB
WR
SP6LZA
SP8HPW
59
59
016
037
WR
LB
1
1
WR
LB
2023/11/19 17:40
2023/11/19 17:40
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SQ9NOS
59
59
039
042
LB
RN
SQ9NOS
SP8HPW
59
59
042
039
RN
LB
1
1
RN
LB
2023/11/19 17:40
2023/11/19 17:40
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP9ZHR
59
59
038
041
LB
ET
SP9ZHR
SP8HPW
59
59
041
038
ET
LB
1
1
ET
LB
2023/11/19 17:41
2023/11/19 17:41
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SQ9BDB
59
59
040
009
LB
NI
SQ9BDB
SP8HPW
59
59
009
040
NI
LB
1
1

LB
2023/11/19 17:42
2023/11/19 17:42
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SQ9GEE
59
59
041
021
LB
KR
SQ9GEE
SP8HPW
59
59
021
041
KR
LB
1
1

LB
2023/11/19 17:43
2023/11/19 17:43
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP9JPJ
59
59
042
012
LB
TG
SP9JPJ
SP8HPW
59
59
012
042
TG
LB
1
1
TG
LB
2023/11/19 17:46
2023/11/19 17:46
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP7JYM
59
59
043
045
LB
GV
SP7JYM
SP8HPW
59
59
045
043
GV
LB
1
1
GV
LB
2023/11/19 17:48
2023/11/19 17:48
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP1WAG
59
59
044
038
LB
LL
SP1WAG
SP8HPW
59
59
038
044
LL
LB
1
1
LL
LB
2023/11/19 17:48
2023/11/19 17:48
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP8BVN
59
59
045
070
LB
BI
SP8BVN
SP8HPW
59
59
070
045
BI
LB
1
1
BI
LB
2023/11/19 17:49
2023/11/19 17:49
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SQ7SAX
59
59
046
054
LB
DD
SQ7SAX
SP8HPW
59
59
054
046
DD
LB
1
1
DD
LB
2023/11/19 17:50
2023/11/19 17:50
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP2XX
59
59
047
053
LB
GD
SP2XX
SP8HPW
59
59
053
047
GD
LB
1
1
GD
LB
2023/11/19 17:50
2023/11/19 17:50
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP3ZHP
59
59
048
070
LB
WT
SP3ZHP
SP8HPW
59
59
070
048
WT
LB
1
1
WT
LB
2023/11/19 17:51
2023/11/19 17:50
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP9PKM
59
59
049
056
LB
WV
SP9PKM
SP8HPW
59
59
056
049
WV
LB
1
1

LB
2023/11/19 17:52
2023/11/19 17:52
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP1WTB
59
59
050
013
LB
GL
SP1WTB
SP8HPW
59
59
013
055
GL
LB
0
0

2023/11/19 17:53
2023/11/19 17:53
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP4BP
59
59
052
018
LB
OL
SP4BP
SP8HPW
59
59
018
052
OL
LB
1
1

LB
2023/11/19 17:53
2023/11/19 17:53
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SO4P
59
59
051
056
LB
OL
SO4P
SP8HPW
59
59
056
051
OL
LB
1
1

LB
2023/11/19 17:54
2023/11/19 17:54
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP2MHS
59
59
053
023
LB
GD
SP2MHS
SP8HPW
59
59
023
053
GD
LB
1
1

LB
2023/11/19 17:55
2023/11/19 17:55
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP8FO
59
59
054
045
LB
CM
SP8FO
SP8HPW
59
59
045
054
CM
LB
1
1
CM
LB
2023/11/19 17:55
2023/11/19 17:55
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP9SDR
59
59
055
056
LB
WA
SP9SDR
SP8HPW
59
59
056
055
WA
LB
1
1

LB
2023/11/19 17:56
2023/11/19 17:56
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP9HAX
59
59
056
031
LB
CW
SP9HAX
SP8HPW
59
59
031
056
CW
LB
1
1
CW
LB
2023/11/19 17:57
2023/11/19 17:57
80m
80m
PH
PH
SP8HPW
SP9KKA
59
59
057
051
LB
CZ
SP9KKA
SP8HPW
59
59
051
057
CZ
LB
1
1
CZ
LB