SP9GFI

Rezultat: 3213
Liczba zgł. QSO: 67 (CW: 31, SSB: 36, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 63 (94,0%)
Mnożniki: LS WA AQ RN HR MA NL ET LD RB CZ WV WU LW LE BI SL CU KC YN AC LA CW WM ZX RS GS BS NN WT DD OL NY OD DE KR WR GL RC LH PA GD NI PW LL BT OU PO KK OY GV
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:01
2023/11/19 17:01
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
SP3MEP
59
59
001
003
NI
LS
SP3MEP
SP9GFI
59
59
003
001
LS
NI
1
1
LS
NI
2023/11/19 17:02
2023/11/19 17:02
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
SP9HPA
59
59
002
005
NI
WA
SP9HPA
SP9GFI
59
59
005
002
WA
NI
1
1
WA
NI
2023/11/19 17:03
2023/11/19 17:03
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
HF7A
59
59
003
006
NI
AQ
HF7A
SP9GFI
59
59
006
003
AQ
NI
1
1
AQ
2023/11/19 17:04
2023/11/19 17:04
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
SQ9NOS
59
59
004
003
NI
RN
SQ9NOS
SP9GFI
59
59
003
004
RN
NI
1
1
RN
NI
2023/11/19 17:04
2023/11/19 17:04
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
SP8FB
59
59
005
006
NI
HR
SP8FB
SP9GFI
59
59
006
005
HR
NI
1
1
HR
NI
2023/11/19 17:05
2023/11/19 17:05
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
SQ5ABG
59
59
006
007
NI
MA
SQ5ABG
SP9GFI
59
59
007
006
MA
NI
1
1
MA
NI
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:06
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
3Z3AHK
59
59
008
013
NI
NL
3Z3AHK
SP9GFI
59
59
013
008
NL
NI
1
1
NL
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:06
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
SP9ZHR
59
59
007
011
NI
ET
SP9ZHR
SP9GFI
59
59
011
007
ET
NI
1
1
ET
NI
2023/11/19 17:07
2023/11/19 17:07
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
SP0LODZ
59
59
009
012
NI
LD
SP0LODZ
SP9GFI
59
59
012
009
LD
NI
1
1
LD
NI
2023/11/19 17:07
2023/11/19 17:07
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
SP9N
59
59
010
011
NI
RB
SP9N
SP9GFI
59
59
011
010
RB
NI
1
1
RB
2023/11/19 17:08
2023/11/19 17:08
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
SP9KKA
59
59
011
008
NI
CZ
SP9KKA
SP9GFI
59
59
008
011
CZ
NI
1
1
CZ
NI
2023/11/19 17:09
2023/11/19 17:09
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
SQ9HZM
59
59
012
009
NI
WV
SQ9HZM
SP9GFI
59
59
009
012
WV
NI
1
1
WV
2023/11/19 17:10
2023/11/19 17:10
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
SQ7CGN
59
59
013
014
NI
WU
SQ7CGN
SP9GFI
59
59
014
013
WU
NI
1
1
WU
NI
2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:11
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
SQ8PIW
59
59
014
011
NI
LW
SQ8PIW
SP9GFI
59
59
011
014
LW
NI
1
1
LW
NI
2023/11/19 17:13
2023/11/19 17:14
80m
80m
CW
CW
SP9GFI
SP3CW
599
599
015
004
NI
LE
SP3CW
SP9GFI
599
599
004
015
LE
NI
1
1
LE
NI
2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:14
80m
80m
CW
CW
SP9GFI
SP8BVN
599
599
017
021
NI
BI
SP8BVN
SP9GFI
599
599
021
017
BI
NI
1
1
BI
NI
2023/11/19 17:14
[BRAK LOGU]
80m CW SP9GFI
SP4W
599 016 NI SP4W 599 013 OQ 0
2023/11/19 17:15
2023/11/19 17:15
80m
80m
CW
CW
SP9GFI
SN1T
599
599
020
019
NI
SL
SN1T
SP9GFI
599
599
019
020
SL
NI
1
1
SL
NI
2023/11/19 17:15
2023/11/19 17:15
80m
80m
CW
CW
SP9GFI
SP1AEN
599
599
019
016
NI
CU
SP1AEN
SP9GFI
599
599
016
019
CU
NI
1
1
CU
NI
2023/11/19 17:15
2023/11/19 17:15
80m
80m
CW
CW
SP9GFI
SP1C
599
599
018
015
NI
KC
SP1C
SP9GFI
599
599
015
018
KC
NI
1
1
KC
NI
2023/11/19 17:16
2023/11/19 17:16
80m
80m
CW
CW
SP9GFI
SN300CITY
599
599
021
006
NI
YN
SN300CITY
SP9GFI
599
599
006
021
YN
NI
1
1
YN
NI
2023/11/19 17:16
2023/11/19 17:17
80m
80m
CW
CW
SP9GFI
SP7MJL
599
599
022
007
NI
AC
SP7MJL
SP9GFI
599
599
007
022
AC
NI
1
1
AC
NI
2023/11/19 17:17
2023/11/19 17:17
80m
80m
CW
CW
SP9GFI
SN1F
599
599
023
017
NI
LA
SN1F
SP9GFI
599
599
017
023
LA
NI
1
1
LA
NI
2023/11/19 17:17
2023/11/19 17:17
80m
80m
CW
CW
SP9GFI
SP9HAX
599
599
024
009
NI
CW
SP9HAX
SP9GFI
599
599
009
024
CW
NI
1
1
CW
NI
2023/11/19 17:18
2023/11/19 17:18
80m
80m
CW
CW
SP9GFI
SP5AYY
599
599
025
010
NI
WM
SP5AYY
SP9GFI
599
599
010
025
WM
NI
1
1
WM
NI
2023/11/19 17:18
2023/11/19 17:18
80m
80m
CW
CW
SP9GFI
SP9PEZ
599
599
026
010
NI
ZX
SP9PEZ
SP9GFI
599
599
010
026
ZX
NI
1
1
ZX
NI
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:19
80m
80m
CW
CW
SP9GFI
SP9PKM
599
599
027
021
NI
WV
SP9PKM
SP9GFI
599
599
021
027
WV
NI
1
1

NI
2023/11/19 17:20
2023/11/19 17:20
80m
80m
CW
CW
SP9GFI
SP9NLU
599
599
028
010
NI
RS
SP9NLU
SP9GFI
599
599
010
028
RS
NI
1
1
RS
NI
2023/11/19 17:22
2023/11/19 17:21
80m
80m
CW
CW
SP9GFI
SP5BMU
599
599
029
020
NI
GS
SP5BMU
SP9GFI
599
599
020
029
GS
NI
1
1
GS
NI
2023/11/19 17:22
2023/11/19 17:23
80m
80m
CW
CW
SP9GFI
3Z600LD
599
599
030
018
NI
LD
3Z600LD
SP9GFI
599
599
018
030
LD
NI
1
1

NI
2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:23
80m
80m
CW
CW
SP9GFI
SP4AWE
599
599
031
025
NI
BS
SP4AWE
SP9GFI
599
599
025
031
BS
NI
1
1
BS
NI
2023/11/19 17:24
2023/11/19 17:24
80m
80m
CW
CW
SP9GFI
SO3O
599
599
032
018
NI
NN
SO3O
SP9GFI
599
599
018
032
NN
NI
1
1
NN
NI
2023/11/19 17:25
2023/11/19 17:25
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
SP3ZHP
59
59
034
040
NI
WT
SP3ZHP
SP9GFI
59
59
040
034
WT
NI
1
1
WT
NI
2023/11/19 17:25
2023/11/19 17:25
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
SQ7SAX
59
59
033
031
NI
DD
SQ7SAX
SP9GFI
59
59
031
033
DD
NI
1
1
DD
2023/11/19 17:26
2023/11/19 17:26
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
SO4P
59
59
035
030
NI
OL
SO4P
SP9GFI
59
59
030
035
OL
NI
1
1
OL
2023/11/19 17:28
2023/11/19 17:28
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
SQ6NDC
59
59
036
029
NI
NY
SQ6NDC
SP9GFI
59
59
029
036
NY
NI
1
1
NY
NI
2023/11/19 17:29
2023/11/19 17:29
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
SP9PD
59
59
038
018
NI
RS
SP9PD
SP9GFI
59
59
018
038
RS
NI
1
1

NI
2023/11/19 17:29
2023/11/19 17:29
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
SP3POW
59
59
037
016
NI
OF
SP3POW
SP9GFI
59
59
013
037
OF
NI
0
0

2023/11/19 17:30
2023/11/19 17:30
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
SP3QDX
59
59
039
022
NI
OD
SP3QDX
SP9GFI
59
59
022
039
OD
NI
1
1
OD
NI
2023/11/19 17:30
2023/11/19 17:30
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
SP8CDZ
59
59
040
018
NI
DE
SP8CDZ
SP9GFI
59
59
018
040
DE
NI
1
1
DE
NI
2023/11/19 17:30
2023/11/19 17:30
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
SN0KSP
59
59
041
015
NI
KR
SN0KSP
SP9GFI
59
59
015
041
KR
NI
1
1
KR
NI
2023/11/19 17:31
2023/11/19 17:31
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
SP6LZA
59
59
042
011
NI
WR
SP6LZA
SP9GFI
59
59
011
042
WR
NI
1
1
WR
NI
2023/11/19 17:31
2023/11/19 17:32
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
SP1WTB
59
59
043
007
NI
GL
SP1WTB
SP9GFI
59
59
007
043
GL
NI
1
1
GL
NI
2023/11/19 17:32
2023/11/19 17:32
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
SP9AJD
59
59
044
009
NI
CZ
SP9AJD
SP9GNI
59
59
009
044
CZ
NI
0
0

2023/11/19 17:34
2023/11/19 17:35
80m
80m
CW
CW
SP9GFI
SP9KJU
599
599
045
038
NI
RC
SP9KJU
SP9GFI
599
599
038
045
RC
NI
1
1
RC
2023/11/19 17:34
2023/11/19 17:35
80m
80m
CW
CW
SP9GFI
SP3ZHP
599
599
046
054
NI
WT
SP3ZHP
SP9GFI
599
599
054
046
WT
NI
1
1

2023/11/19 17:35
2023/11/19 17:35
80m
80m
CW
CW
SP9GFI
SP6TGI
599
599
047
018
NI
LH
SP6TGI
SP9GFI
599
599
018
047
LH
NI
1
1
LH
NI
2023/11/19 17:36
2023/11/19 17:36
80m
80m
CW
CW
SP9GFI
SP3MEP
599
599
048
061
NI
LS
SP3MEP
SP9GFI
599
599
061
048
LS
NI
1
1

2023/11/19 17:37
2023/11/19 17:38
80m
80m
CW
CW
SP9GFI
SP5ENG
599
599
049
022
NI
PA
SP5ENG
SP9GFI
599
599
022
049
PA
NI
1
1
PA
NI
2023/11/19 17:37
2023/11/19 17:37
80m
80m
CW
CW
SP9GFI
SP2XX
599
599
050
041
NI
GD
SP2XX
SP9GFI
599
599
041
050
GD
NI
1
1
GD
2023/11/19 17:39
2023/11/19 17:39
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
SQ9BDB
59
59
051
008
NI
NI
SQ9BDB
SP9GFI
59
59
008
051
NI
NI
1
1
NI
2023/11/19 17:40
2023/11/19 17:40
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
SQ9PPT
59
59
053
037
NI
NI
SQ9PPT
SP9GFI
59
59
037
053
NI
NI
1
1

2023/11/19 17:40
2023/11/19 17:40
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
SP8BVN
59
59
052
056
NI
BI
SP8BVN
SP9GFI
59
59
056
052
BI
NI
1
1

2023/11/19 17:42
2023/11/19 17:42
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
SP3POB
59
59
054
018
NI
PW
SP3POB
SP9GFI
59
59
018
054
PW
NI
1
1
PW
NI
2023/11/19 17:43
2023/11/19 17:43
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
SP1WAG
59
59
055
030
NI
LL
SP1WAG
SP9GFI
59
59
030
055
LL
NI
1
1
LL
NI
2023/11/19 17:45
2023/11/19 17:46
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
SQ9EDZ
59
59
056
039
NI
BT
SQ9EDZ
SP9GFI
59
59
039
056
BT
NI
1
1
BT
NI
2023/11/19 17:47
2023/11/19 17:47
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
HF600LD
59
59
057
031
NI
LD
HF600LD
SP9GFI
59
59
031
057
LD
NI
1
1

2023/11/19 17:48
2023/11/19 17:48
80m
80m
CW
CW
SP9GFI
SP9ZHR
599
599
059
057
NI
ET
SP9ZHR
SP9GFI
599
599
057
059
ET
NI
1
1

2023/11/19 17:48
2023/11/19 17:48
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
SP4SHL
59
59
058
033
NI
OL
SP4SHL
SP9GFI
59
59
033
058
OL
NI
1
1

2023/11/19 17:50
2023/11/19 17:51
80m
80m
CW
CW
SP9GFI
SP9MDY
599
599
060
006
NI
RC
SP9MDY
SP9GFI
599
599
006
060
RC
NI
1
1

NI
2023/11/19 17:51
2023/11/19 17:51
80m
80m
CW
CW
SP9GFI
SQ3R
599
599
061
016
NI
NL
SQ3R
SP9GFI
599
599
016
062
NL
NI
0
0

2023/11/19 17:54
2023/11/19 17:52
80m
80m
CW
CW
SP9GFI
SP4HHI
599
599
062
037
NI
OU
SP4HHI
SP9GFI
599
599
037
062
OU
NI
1
1
OU
NI
2023/11/19 17:55
2023/11/19 17:55
80m
80m
CW
CW
SP9GFI
SP3MKS
599
599
063
013
NI
PO
SP3MKS
SP9GFI
599
599
013
063
PO
NI
1
1
PO
NI
2023/11/19 17:56
2023/11/19 17:56
80m
80m
CW
CW
SP9GFI
SQ9TX
599
599
064
030
NI
KR
SQ9TX
SP9GFI
599
599
030
064
KR
NI
1
1

NI
2023/11/19 17:56
2023/11/19 17:56
80m
80m
CW
CW
SP9GFI
SP8GNF
599
599
065
049
NI
KK
SP8GNF
SP9GFI
599
599
049
065
KK
NI
1
1
KK
2023/11/19 17:57
2023/11/19 17:57
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
SP9ZHC
59
59
066
053
NI
OY
SP9ZHC
SP9GFI
59
59
053
066
OY
NI
1
1
OY
2023/11/19 17:58
2023/11/19 17:58
80m
80m
PH
PH
SP9GFI
SP7JYM
59
59
067
065
NI
GV
SP7JYM
SP9GFI
59
59
065
067
GV
NI
1
1
GV